Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia, kursy i obsługa BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Poznaj ofertę szkoleń BHP ONLINE
Obsługa BHP Warszawa

Opinie o naszych szkoleniach BHP

 

SZKOLENIA BHP ONLINE

Zabezpieczone: Hatch – Initial OHS training – Szkolenie wstępne BHP

Zabezpieczone: Squad – Initial OHS training – Szkolenie wstępne BHP

Zabezpieczone: Klarna – Initial OHS training – Szkolenie wstępne BHP

Zabezpieczone: Loopme – Initial OHS training – Szkolenie wstępne BHP

Zabezpieczone: Evolution – Initial OHS training – Szkolenie wstępne BHP

Zabezpieczone: Workmotion – Initial OHS training – Szkolenie wstępne BHP

Zabezpieczone: Audytor wewnętrzny wg PN-EN ISO 19011:2018

Zabezpieczone: Pracownik z niepełnosprawnością – Dussmann

zł140

Periodic online health and safety training for engineering and technical employees

zł110

Szkolenie okresowe BHP dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników i personelu medycznego

zł110

Szkolenie okresowe BHP dla weterynarzy – lekarzy, techników i asystentów weterynaryjnych

zł110
Szkolenie wstępne BHP online

Online health and safety course for new employees – szkolenie wstępne bhp po angielsku

zł110

Szkolenie okresowe BHP online dla nauczycieli, wykładowców i pracowników administracji

zł130

Szkolenie okresowe BHP online dla dyrektorów i kierowników placówek oświatowych

zł130

Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników inżynieryjno-technicznych (inż-tech)

zł100
Szkolenie wstępne BHP online

Szkolenie wstępne BHP online – instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników online

zł120

Online health and safety (OHS) training course for the administrative-office employees

zł140

Online periodic health and safety training course for the employers and management

zł110

Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno-biurowych i innych

zł130

Szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie BHP Warszawa

O nas

Ośrodek Szkolenia BHP w Warszawie posiada ponad 50-letnią tradycję dotyczącą działalności szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (rozpoczął swoją działalność w roku 1959 jako Klub MKTiRB w Warszawie przy ul. Senatorskiej), działa na podstawie zezwolenia Biura Edukacji w Warszawie Nr 39/K/96 [I] o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ośrodek organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracodawców oraz pracowników służb BHP. Organizuje kursy dla społecznych zakładowych inspektorów pracy, kursy z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami, jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych, robotniczych, służby zdrowia i placówek oświatowych, okresowe szkolenia BHP.

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę BHP oraz pełen outsourcing BHP dla firm z Warszawy i okolic. Posiadamy filię firmy oferującą Szkolenia BHP w Łodzi.

Współpracując z nami zyskujesz

Gwarancja wysokiego poziomu szkoleń BHP

Gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego szkoleń BHP oraz właściwie dobrane materiały szkoleniowe

Współpraca z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami BHP

Współpraca z wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami: inspektorami pracy, specjalistami ds. BHP i doświadczonymi praktykami

Szkolenia BHP Warszawa doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie w kształceniu, szkoleniu z zakresu BHP oraz obsłudze BHP

Promocyjna cena szkolenia

Promocyjna cena szkolenia BHP obejmuje również materiały szkoleniowe

W zakresie szkoleń i obsługi BHP zaufali nam