fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia, kursy i obsługa BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Poznaj ofertę szkoleń BHP
Obsługa BHP Warszawa
Szkolenia BHP Warszawa

O nas

Ośrodek Szkolenia BHP w Warszawie posiada ponad 50-letnią tradycję dotyczącą działalności szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (rozpoczął swoją działalność w roku 1959 jako Klub MKTiRB w Warszawie przy ul. Senatorskiej), działa na podstawie zezwolenia Biura Edukacji w Warszawie Nr 39/K/96 [I] o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ośrodek organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracodawców oraz pracowników służb BHP. Organizuje kursy dla społecznych zakładowych inspektorów pracy, kursy z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami, jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych, robotniczych, służby zdrowia i placówek oświatowych, okresowe szkolenia BHP.

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę BHP oraz pełen outsourcing BHP dla firm z Warszawy i okolic.

Współpracując z nami zyskujesz

Gwarancja wysokiego poziomu szkoleń BHP

Gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego szkoleń BHP oraz właściwie dobrane materiały szkoleniowe

Współpraca z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami BHP

Współpraca z wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami: inspektorami pracy, specjalistami ds. BHP i doświadczonymi praktykami

Szkolenia BHP Warszawa doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie w kształceniu, szkoleniu z zakresu BHP oraz obsłudze BHP

Promocyjna cena szkolenia

Promocyjna cena szkolenia BHP obejmuje również materiały szkoleniowe

W zakresie szkoleń i obsługi BHP zaufali nam