fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Kim jest i co robi ABI?

ABI, czyli Administrator Bezpieczeństwa Informacji to osoba odpowiadzialna za nadzór nad magazynowaniem i przetwarzaniem danych osobowych firmie, tak aby było ono zgodne z obowiązującym systemem prawnym.

Główne zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji to:

   Przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej firmy (Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym),
   Nadzór nad przetwarzaniem i magazynowaniem danych osobowych oraz zapewnienie warunków odpowiednich do przetwarzania danych osobowych,
   Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (np. listy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych),
   Szkolenie pracowników oraz szerzenie świadomości ochrony danych osobowych,
   Raportowanie stanu obecnego ochrony danych osobowych Administratorowi Danych Osobwych (uogólniając – włascicielowi firmy).

W naszej firmie ABI zajmuje się ochroną danych osobowych kompleksowo, co oznacza, że sprawuje niezależną funkcję przejmując obowiązki Administratora Ochrony Danych Osobowych oraz Administratora Systemu Informatycznego.

Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest fakultatywne – przedsiębiorca może, ale nie musi powoływać ABIego. Powołanie ABIego niesie na sobą wiele korzyści, np.:

   Zwolnienie z rejestracji zbiorów,
   Zmniejszenie ryzyka kontroli, a w razie kontroli reprezentowanie Administratora Danych Osobowych (przedsiębiorcę) przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
   Pozytywny sygnał dla klientów oraz pracowników

Powołując ABIego, Administrator Danych Osobowych nie ma obowiązku zgłaszania przetwarzania danych osobowych, jedynie danych wrażliwych. W takim wypadku do GIODO zgłaszany jest tylko Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który reprezentuje przedsiębiorcę podczas kontroli.