Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Kim jest i co robi IOD?

Inspektor Ochrony Danych (IOD) z dniem 25.05.2018, czyli dnia rozpoczęcia obowiązywania RODO, zastąpił Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

IOD, czyli Inspektor Ochrony Danych to osoba odpowiedzialna za nadzór nad magazynowaniem i przetwarzaniem danych osobowych firmie, tak aby było ono zgodne z obowiązującym systemem prawnym.

Główne zadania Inspektora Ochrony Danych to:

  • przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej firmy (np. Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym),
  • nadzór nad przetwarzaniem i magazynowaniem danych osobowych oraz zapewnienie warunków odpowiednich do przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
  • szkolenie pracowników oraz szerzenie świadomości z zakresu ochrony danych osobowych,
  • raportowanie stanu obecnego ochrony danych osobowych Administratorowi Danych Osobowych (właścicielowi firmy / Zarządowi).

W naszej firmie IOD zajmuje się ochroną danych osobowych kompleksowo, co oznacza, że sprawuje niezależną funkcję przejmując obowiązki Administratora Ochrony Danych.

Powołanie Inspektora Ochrony Danych jest obowiązkowe dla niektórych podmiotów zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO, jednak dla większości przedsiębiorstw jest fakultatywne – przedsiębiorca może, ale nie musi powoływać Inspektora, co jednak oznacza, że przedsiębiorca musi dbać o dane osobowe samodzielnie, np.:

  • mniej obowiązków dla samego przedsiębiorcy, który może się skupić na głównych zadaniach i rozwoju firmy
  • stały dostęp do aktualnej wiedzy i porad wysoko wykwalifikowanego doradcy,
  • w razie kontroli reprezentowanie Administratora Danych Osobowych (przedsiębiorcy) przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
  • pozytywny sygnał dla klientów oraz pracowników.