Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenie wstępne BHP online – instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników online

Szkolenie wstępne BHP online
Obecny status
Dostęp płatny
Cena
100 zł
Rozpocznij

Jeżeli wykupiłeś szkolenie zaloguj się:

Szkoleniu wstępne BHP – instruktaż ogólny.

Okresowe szkolenie BHP jest skierowane do wszystkich nowo zatrudnionych pracowników. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 w sprawie szkoleń BHP takie szkolenie powinno się odbyć w pierwszym dniu pracy.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia wstępnego BHP jest zapoznanie pracowników z ogólnymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad udzielania pierwszej pomocy, instrukcji p.poż. i ewakuacji.

Czego się dowiesz?

Podczas szkolenia wstępnego bhp online zostaną omówione takie zagadnienia:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 • Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 • Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Co zyskujesz?

 • Szkolenie ma formę e-learningową – uczysz się samodzielnie online. Oznacza to, że wykupujesz dostęp do platformy i korzystasz z niej 14 dni!
 • Możesz zalogować się w dowolnym momencie, kiedy akurat masz czas i ochotę poszerzyć swoją wiedzę. Materiały są dostępne non stop bez ograniczeń.
 • Nie musisz pamiętać, gdzie skończyłeś swoją naukę – system zapamięta proces realizacji szkolenia.
 • Po realizacji kursu otrzymujesz kartę szkolenia wstępnego wysłaną kurierem (z podpisem).

Czy ten kurs jest dla mnie?

Ten kurs jest dla Ciebie jeżeli:

 • jesteś nowo zatrudnionym pracownikiem
 • chcesz zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu BHP

Kto przygotowywał ten kurs?

W Ośrodku Szkolenia BHP mamy zasadę, że do przygotowywania szkoleń wybieramy osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Ten kurs przygotowywali dla Ciebie: specjalista ds. BHP oraz ratownik medyczny z przygotowaniem p.poż. Te osoby zadbały o najwyższą jakość merytoryczną kursu online.