Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Outsourcing IOD

Outsourcing IOD. Oferujemy Państwu pełne, kompleksowe przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Państwa firmie. Zajmiemy się wewnętrzną kontrolą przetwarzania i magazynowania danych osobowych, nadzorem nad obiegiem dokumentów oraz wdrożeniem standardów zgodnych z nową ustawą o ochronie danych oraz RODO.

Nasz Inspektor Ochrony Danych zostanie osobą do kontaktu dla klientów oraz pracowników Państwa firmy. IOD będzie udzielać informacji jak dane osobowe są przetwarzane czy magazynowane, poprawiać lub usuwać informacje do danych, świadczyć porady z zakresu ochrony danych.

IOD zajmie się ochroną danych osobowych kompleksowo, co oznacza, że będzie sprawować niezależną funkcję przejmując obowiązki Administratora Ochrony Danych Osobowych oraz Administratora Systemu Informatycznego.

Powołanie Inspektora Ochrony Danych jest obowiązkowe dla niektórych podmiotów zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO, jednak dla większości przedsiębiorstw jest fakultatywne – przedsiębiorca może, ale nie musi powoływać Inspektora, co jednak oznacza, że przedsiębiorca musi dbać o dane osobowe samodzielnie.
Powołanie IOD niesie na sobą wiele korzyści, np.:

  1. mniej obowiązków dla samego przedsiębiorcy, który może się skupić na głównych zadaniach i rozwoju firmy
  2. stały dostęp do aktualnej wiedzy i porad wysoko wykwalifikowanego doradcy,
  3. w razie kontroli reprezentowanie Administratora Danych Osobowych (przedsiębiorcy) przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
  4. pozytywny sygnał dla klientów oraz pracowników.

W przypadku powołania IOD dokonuje się oficjalnego zgłoszenia nowego Inspektora do Urzędu Ochrony Danych.

Cena outsourcingu IOD: od 500 zł / mies. *
*wycena indywidualna z cyklicznymi płatnościami; wymagane podpisanie umowy

Przed przejęciem funkcji Inspektora Ochrony Danych należy dokonać wdrożenia przepisów RODO do firmy, tzn:

  • przeprowadzić audyt w celu poznania specyfiki organizacji oraz obszarów przetwarzania danych
  • przygotować niezbędną dokumentację związaną z ochroną danych (np. Polityka prywatności, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym),
  • wdrożyć w/w dokumenty,
  • przygotować stronę www,
  • przeszkolić personel.

Cena: od 2000 zł**
**wycena indywidualna, opłata jednorazowa