fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Outsourcing ABI

Outsourcing ABI. Oferujemy Państwu pełne, kompleksowe przejęcie usług Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Państwa firmie. Zajmiemy się wewnętrzną kontrolą przetwarzania i magazynowania danych osobowych, nadzorem nad obiegiem dokumentów oraz wdrożeniem standardów zgodnych z ustawą o ochronie danych.

Nasz Administrator Bezpieczeństwa Informacji zostanie osobą do kontaktu dla klientów oraz pracowników Państwa firmy. ABI będzie udzielać informacji jak dane osobowe są przetwarzane czy magazynowane, poprawiać lub usuwać informacje do danych, świadczyć porady z zakresu ochrony danych.

ABI zajmie się ochroną danych osobowych kompleksowo, co oznacza, że będzie sprawować niezależną funkcję przejmując obowiązki Administratora Ochrony Danych Osobowych oraz Administratora Systemu Informatycznego.

Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest fakultatywne – przedsiębiorca może, ale nie musi powoływać ABIego. Powołanie ABIego niesie na sobą wiele korzyści, np.:

  1. Zwolnienie z rejestracji zbiorów,
  2. Zmniejszenie ryzyka kontroli, a w razie kontroli reprezentowanie Administratora Danych Osobowych (przedsiębiorcę) przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
  3. Pozytywny sygnał dla klientów oraz pracowników.

Powołując ABIego, Administrator Danych Osobowych nie ma obowiązku zgłaszania przetwarzania danych osobowych, jedynie danych wrażliwych. W takim wypadku do GIODO zgłaszany jest tylko Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który reprezentuje przedsiębiorcę podczas kontroli.

Cena outsourcingu ABI: wycena indywidualna z cyklicznymi płatnościami

Dodatkowo Administrator Bezpieczeństwa Informacji zajmie się:

  • Przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Polityka prywatności, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym),
  • Wdrożeniem w/w dokumentów,
  • Szkoleniem personelu.

Cena: wycena indywidualna jednorazowa