Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia warsztatowe

W szkolenia warsztatowych najważniejsza jest praktyka oraz praca uczestników.

Szkolenia prowadzą osoby z dużym doświadczeniem, którzy każde zagadnienie teoretyczną są w stanie poprzeć przykładem z życia wziętym i przekazać w sposób obrazowy, tak aby jak najdłużej pozostało w pamięci.

W naszych szkoleniach stawiamy na metody aktywizacyjne. Kierujemy się zasadą, że to szkolenie jest dla Uczestników i to oni współtworzą wartość. Oprócz klasycznych ćwiczeń i odgrywania scenek dramowych, uczestnicy rozwiązują quizy z wykorzystaniem swoich smartfonów, rozwiązują samodzielnie lub grupowo zadania, a także grają w gry.

Mówimy „nie” nudnym szkoleniom – szkolimy z pasją i tą pasją dzielimy się z innymi.

O szkoleniu

Uczestnikami seminarium z zakresu emisji głosu są osoby szczególnie narażone na wystąpienie chorób narządu głosu, tj. nauczyciele, lektorzy, wykładowcy, pracownicy biur obsługi klienta, pracownicy call center i inni.

Program

– definicja zaburzeń głosu,
– czynniki sprzyjające zaburzeniom głosu,
– higiena pracy głosem,
– stres w pracy a zaburzenia głosu,
– techniki emisji głosu,
– rehabilitacja zawodowych chorób głosu

Prowadzący

Aktorka, logopeda

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Cena szkolenia: 500,00 PLN + VAT / 1 os.

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie z zakresu ergonomii miejsca pracy przeznaczone jest dla osób prowadzących siedzący tryb życia, skarżących się na bóle kręgosłupa, w szczególności w odcinku lędźwiowym.

Program

– siedzący tryb życia
– zalecenia odnośnie ruchu
– konsekwencje siedzącego trybu życia
– ergonomia w pracy i w domu
– co zmienić w codziennym życiu, czyli ruch jako lekarstwo
– przykłady ćwiczeń w miejscu pracy

Prowadzący

Magister fizjoterapii

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– przerwy kawowe
– wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Cena szkolenia: 500,00 PLN + VAT

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie kierowane jest do osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmach, nauczycieli, opiekunów i personelu pomocniczego w placówkach oświatowych oraz osób, które chciały zdobyć lub zaktualizować wiedzę dot. udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Program

Poruszane zagadnienia:
– prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
– zarządzanie na miejscu zdarzenia
– stany zagrożenia życia
– zadławienie dziecka
– utrata przytomności
– postępowanie przy zatrzymaniu oddechu
– postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka
– urazy kostno-stawowe
– opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń
– zatrucia pokarmowe
– ukąszenia, kleszcze
– nagłe stany chorobowe (padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny)
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa i użycie defibrylatora AED
– apteczka pierwszej pomocy
– komunikacja z dyspozytorem ratownictwa medycznego

Prowadzący

Ratownik medyczny

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– wykłady oraz ćwiczenia z wykorzystaniem najnowszego sprzętu ratowniczego
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie kierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu BHP, służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy, wewnętrznych kadr, samodzielnej księgowości odpowiedzialnej za sprawy kadrowe u klientów.

Program

Wprowadzenie
– cele kursu, oczekiwania uczestników
– wstęp, wprowadzenie do ochrony danych osobowych
– słownik RODO – wyjaśnienie najważniejszych pojęć
– zasady przetwarzania danych osobowych
– podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
– zgoda podmiotu
– czy zawsze trzeba “wyrażać zgodę”?
– prawa osób, których dane dotyczą

Pracownicy – dane zwykłe i wrażliwe
– przetwarzanie danych osobowych pracowników – Kodeks pracy
– zwolnienia lekarskie, stan zdrowia, kierowanie na badania

Wypadek przy pracy
– dokumentacja powypadkowa
– postępowanie powypadkowe
– zbieranie danych od świadków wypadku
– monitoring

Szkolenia BHP
– kierowanie na szkolenia BHP
– współpraca z firmą zewnętrzną
– powierzanie i udostępnianie danych osobowych
– wystawianie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Informacje praktyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu BHP
– umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
– czas magazynowania dokumentacji
– bezpieczne usuwanie danych
– algorytm postępowania po zakończeniu współpracy z klientem

Prowadzący

Szkolenie prowadzi praktyk ochrony danych osobowych oraz wieloletni współpracownik Ośrodka Szkolenia BHP.

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji papierowej
– przerwy kawowe
– wydanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu

Ważne informacje

Cena szkolenia: 600,00 PLN + VAT / osoba

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą zrozumieć istotę RODO i poznać najważniejsze zmiany w prawie z zakresu ochrony danych osobowych.
Szkolenie jest dopasowane do grupy docelowej, a podawane przykłady są dostosowane do uczestników.
Po szkoleniu Uczestnicy zwiększą swoją świadomość dot. nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych i poznają algorytmy poprawnego postępowania z dokumentacją wewnętrzną i zewnętrzną organizacji. Dodatkowo Uczestnicy zdobędą wiedzę umożliwiającą udzielanie rzetelnej i profesjonalnej informacji klientom i innych kontrahentom.

Program

1. Wstęp, wprowadzenie do ochrony danych osobowych
2. Słownik RODO – wyjaśnienie najważniejszych pojęć
3. Zasady przetwarzania danych osobowych
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
5. Zgoda podmiotu
6. Dane szczególnych kategorii
7. Prawa osób, których dane dotyczą
8. Obowiązek informacyjny – ćwiczenia praktyczne
9. Obowiązki administratora
10. Raportowanie do UODO
11. Inspektor Ochrony Danych
12. Obowiązki procesora
13. Kary administracyjne
14. Podsumowanie

Prowadzący

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna w siedzibie naszej firmy – ul. E. Ciołka 10, 01-402 Warszawa

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe
– przerwy kawowe
– wydanie imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia

Ważne informacje

Cena szkolenia: 600,00 PLN + VAT / osoba

Czas trwania szkolenie: ok. 3 godzin. Szkolenie organizowane jest w kameralnych grupach do 8 osób.

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej w firmie, osób zatrudnionych w sektorach odpowiedzianych za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (dział kadr, dział HR), pracowników służby BHP oraz pracowników zatrudnionych w branżach szczególnie narażonych na występowanie zjawiska mobbingu, tj. nauczycieli, pracowników administracji publicznej, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia.

Program

1. Czym jest mobbing? Dlaczego występuje mobbing?
– Możliwości definiowania mobbingu
– Regulacje prawne dot. mobbingu
– Skala mobbingu w Polsce (porównanie wyników badań CBOS i własnych)
– Najbardziej narażone grupy zawodowe i środowiska pracy

2. Analiza zjawiska mobbingu
– Najważniejsze cechy mobbingu
– Rodzaje mobbingu
– Typy mobbingu
– 45 zachowań mobbingowych według Leymanna

3. Przyczyny mobbingu
– Mobbing indywidualny
– Mobbing grupowy
– Mobbing systemowy
– Mobbing a molestowanie seksualne

4. Strony mobbingu – analiza psychologiczna i socjologiczna
– Mobber
– Ofiara
– Otoczenie, organizacja

5. Przyczyny i skutki mobbingu
– Dla ofiary
– Dla firmy
– Dla mobbera – konsekwencja prawne

6. Jak zapobiegać mobbingowi w organizacji? Porady praktyczne
– Identyfikacja mobbingu w organizacji
– Algorytm postępowania dla pracodawcy
– Algorytm postępowania dla pracownika
– Udowodnienie mobbingu
– Wypowiedzenie umowy o pracę
– Wewnętrzna polityka antymobbingowa WPA

7. Przykłady i statystyki postępowań dot. mobbingu w Polsce
– Orzeczenia Sądu
– Analiza przypadków pod kątem prawnym

Prowadzący

Socjolog biznesu

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji papierowej
– przerwy kawowe
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Cena szkolenia: 500,00 PLN + VAT / osoba

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

Termin Godziny Miasto Cena
31/12/2024 10:00-13:00 Warszawa 500,00 zł + VAT Zamawiam

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom prawidłowych postaw i zachowań w trakcie kontaktu z osobami z niepełnosprawnością.

Dostępne warianty szkoleń:
– Szkolenia z pomocy osobom niepełnosprawnym dla urzędników państwowych
– Szkolenia z pomocy osobom niepełnosprawnym w transporcie publicznym
– Szkolenia z pomocy osobom niepełnosprawnym w szkole i na uczelni
– Szkolenia z pomocy osobom niepełnosprawnym na co dzień
– Szkolenia z pomocy osobom niepełnosprawnym w miejscach użyteczności publicznej

Program

– problemy osób niepełnosprawnych wynikające z niedostosowania przestrzeni publicznej,
– rodzaje niepełnosprawności i trudności z nich wynikające,
– ogólne zasady postępowania i komunikacja interpersonalna z osobami niepełnosprawnymi: osoby korzystające z wózka lub niepełnosprawne ruchowo, osoby niewidome lub z niedowidzeniem, osoby niesłyszące i niedosłyszące, osoby z innymi niepełnosprawnościami
– podstawy savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych,
– zajęcia praktyczne
– przejawy dyskryminacji: case study, przykłady praktyczne, przeciwdziałanie dyskryminacji (antydyskryminacja)

Prowadzący

Ratownik medyczny, sanitariusz, lekarz, pielęgniarz lub pracownik opieki społecznej

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– wykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu dla osób niepełnosprawnych
– odgrywanie scen, spojrzenie na sytuację osób niepełnosprawnych
– wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Czas trwania szkolenia: 3 godziny lek.
Cena: 2500,00 PLN + VAT za grupę do 15 osób
Uwaga: 15 osób to maksymalna liczebność grupy

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do osób narażonych na stres w pracy i zainteresowanych poznaniem technik radzenia sobie ze stresem.
Na szkoleniu zostaną również omówione kwestie zarządzania stresem w pracy przeznaczone dla pracodawców oraz kadry managerskiej.

Program

Definicja stresu
Organizm człowieka w stresie
Przyczyny i skutki stresu
Choroby powodowane przez stres
Stres a wypalenie zawodowe
Dieta antystresowa
Radzenie sobie ze stresem
Zarządzanie stresem w pracy
Statystyki dotyczące stresu w miejscu pracy
Trening i ćwiczenia wspomagające opanowanie stresu
Wpływ sportu na samopoczucie

Prowadzący

Socjolog biznesu

Miejsce szkolenia

Warszawa, ul. Ciołka 10, sala konferencyjna

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały dodatkowe
– przerwy kawowe
– wydanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu

Ważne informacje

Cena szkolenia: 500,00 PLN + VAT / osoba

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

Termin Godziny Miasto Cena
31/12/2024 9:00-12:00 Warszawa 500,00 zł + VAT Zamawiam