Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia warsztatowe

O szkoleniu

Uczestnikami seminarium z zakresu emisji głosu są osoby szczególnie narażone na wystąpienie chorób narządu głosu, tj. nauczyciele, lektorzy, wykładowcy, pracownicy biur obsługi klienta, pracownicy call center i inni.

Program

– definicja zaburzeń głosu,
– czynniki sprzyjające zaburzeniom głosu,
– higiena pracy głosem,
– stres w pracy a zaburzenia głosu,
– techniki emisji głosu,
– rehabilitacja zawodowych chorób głosu

Prowadzący

Aktorka, logopeda

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 12, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Cena szkolenia: 290,00 PLN + VAT

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie z zakresu ergonomii miejsca pracy przeznaczone jest dla osób prowadzących siedzący tryb życia, skarżących się na bóle kręgosłupa, w szczególności w odcinku lędźwiowym.

Program

– siedzący tryb życia
– zalecenia odnośnie ruchu
– konsekwencje siedzącego trybu życia
– ergonomia w pracy i w domu
– co zmienić w codziennym życiu, czyli ruch jako lekarstwo
– przykłady ćwiczeń w miejscu pracy

Prowadzący

Magister fizjoterapii

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 12, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– przerwy kawowe
– wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Cena szkolenia: 290,00 PLN + VAT

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie kierowane jest do osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmach, nauczycieli, opiekunów i personelu pomocniczego w placówkach oświatowych oraz osób, które chciały zdobyć lub zaktualizować wiedzę dot. udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Program

Poruszane zagadnienia:
– prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
– zarządzanie na miejscu zdarzenia
– stany zagrożenia życia
– zadławienie dziecka
– utrata przytomności
– postępowanie przy zatrzymaniu oddechu
– postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka
– urazy kostno-stawowe
– opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń
– zatrucia pokarmowe
– ukąszenia, kleszcze
– nagłe stany chorobowe (padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny)
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa i użycie defibrylatora AED
– apteczka pierwszej pomocy
– komunikacja z dyspozytorem ratownictwa medycznego

Prowadzący

Ratownik medyczny

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 12, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– wykłady oraz ćwiczenia z wykorzystaniem najnowszego sprzętu ratowniczego
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie kierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu BHP, służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy, wewnętrznych kadr, samodzielnej księgowości odpowiedzialnej za sprawy kadrowe u klientów.

Program

Wprowadzenie
– cele kursu, oczekiwania uczestników
– wstęp, wprowadzenie do ochrony danych osobowych
– słownik RODO – wyjaśnienie najważniejszych pojęć
– zasady przetwarzania danych osobowych
– podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
– zgoda podmiotu
– czy zawsze trzeba “wyrażać zgodę”?
– prawa osób, których dane dotyczą

Pracownicy – dane zwykłe i wrażliwe
– przetwarzanie danych osobowych pracowników – Kodeks pracy
– zwolnienia lekarskie, stan zdrowia, kierowanie na badania

Wypadek przy pracy
– dokumentacja powypadkowa
– postępowanie powypadkowe
– zbieranie danych od świadków wypadku
– monitoring

Szkolenia BHP
– kierowanie na szkolenia BHP
– współpraca z firmą zewnętrzną
– powierzanie i udostępnianie danych osobowych
– wystawianie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Informacje praktyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu BHP
– umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
– czas magazynowania dokumentacji
– bezpieczne usuwanie danych
– algorytm postępowania po zakończeniu współpracy z klientem

Prowadzący

Szkolenie prowadzi praktyk ochrony danych osobowych oraz wieloletni współpracownik Ośrodka Szkolenia BHP.

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 12, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji papierowej
– przerwy kawowe
– wydanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu

Ważne informacje

Cena szkolenia: 390,00 PLN + VAT / osoba

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej w firmie, osób zatrudnionych w sektorach odpowiedzianych za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (dział kadr, dział HR), pracowników służby BHP oraz pracowników zatrudnionych w branżach szczególnie narażonych na występowanie zjawiska mobbingu, tj. nauczycieli, pracowników administracji publicznej, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia.

Program

1. Czym jest mobbing? Dlaczego występuje mobbing?
– Możliwości definiowania mobbingu
– Regulacje prawne dot. mobbingu
– Skala mobbingu w Polsce (porównanie wyników badań CBOS i własnych)
– Najbardziej narażone grupy zawodowe i środowiska pracy

2. Analiza zjawiska mobbingu
– Najważniejsze cechy mobbingu
– Rodzaje mobbingu
– Typy mobbingu
– 45 zachowań mobbingowych według Leymanna

3. Przyczyny mobbingu
– Mobbing indywidualny
– Mobbing grupowy
– Mobbing systemowy
– Mobbing a molestowanie seksualne

4. Strony mobbingu – analiza psychologiczna i socjologiczna
– Mobber
– Ofiara
– Otoczenie, organizacja

5. Przyczyny i skutki mobbingu
– Dla ofiary
– Dla firmy
– Dla mobbera – konsekwencja prawne

6. Jak zapobiegać mobbingowi w organizacji? Porady praktyczne
– Identyfikacja mobbingu w organizacji
– Algorytm postępowania dla pracodawcy
– Algorytm postępowania dla pracownika
– Udowodnienie mobbingu
– Wypowiedzenie umowy o pracę
– Wewnętrzna polityka antymobbingowa WPA

7. Przykłady i statystyki postępowań dot. mobbingu w Polsce
– Orzeczenia Sądu
– Analiza przypadków pod kątem prawnym

Prowadzący

Socjolog biznesu

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 12, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji papierowej
– przerwy kawowe
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Cena szkolenia: 290,00 PLN + VAT / osoba

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń