Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników inżynieryjno-technicznych (inż-tech)

Obecny status
Dostęp płatny
Cena
130 zł
Rozpocznij

Jeżeli wykupiłeś szkolenie zaloguj się:

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych online.

Okresowe szkolenie BHP jest skierowane do pracowników inżynieryjno-technicznych. Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w przeciągu maksymalnie 12 miesięcy od daty zatrudnienia, a każde kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych jest aktualizacja wiedzy uczestników z zakresu BHP (dział X Kodeksu pracy), instrukcji p.poż. i ewakuacji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Czego się dowiesz?

Podczas szkolenia okresowego bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych online zostaną omówione takie zagadnienia:

 • Regulacje prawne z zakresu BHP
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zagrożenia pożarowe
 • Pierwsza pomoc
 • Psychologia (dodatek)

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych realizowane jest w formie samokształcenia kierowanego i taki zapis będzie widniał na końcowym zaświadczeniu.

Co zyskujesz?

 • Szkolenie ma formę e-learningową – uczysz się samodzielnie online. Oznacza to, że wykupujesz dostęp do platformy z materiałami i korzystasz z nich 14 dni!
 • Możesz zalogować się w dowolnym momencie, kiedy akurat masz czas i ochotę poszerzyć swoją wiedzę. Materiały są dostępne non stop bez ograniczeń.
 • Materiały są dostępne do pobrania – śmiało z nich korzystaj.
 • Nie musisz pamiętać, gdzie skończyłeś swoją naukę – system zapamięta proces realizacji szkolenia.
 • Po realizacji kursu otrzymujesz imienny certyfikat. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest wystawiane papierowo i wysyłane do siedziby Twojej firmy.

Czy ten kurs jest dla mnie?

Ten kurs jest dla Ciebie jeżeli:

 • jesteś pracownikiem inżynieryjno-technicznym
 • zbliża się 12 miesięcy od daty Twojego zatrudnienia
 • zbliża się 5 lat od daty Twojego poprzedniego szkolenia BHP
 • chcesz zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności z zakresu BHP

Kto przygotowywał ten kurs?

W Ośrodku Szkolenia BHP mamy zasadę, że do przygotowywania szkoleń wybieramy osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Ten kurs przygotowywali dla Ciebie: główny specjalista ds. BHP, prawnik prawa pracy, ratownik medyczny z przygotowaniem p.poż., socjolog. Te wszystkie osoby zadbały o najwyższą jakość merytoryczną kursu online.