Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Firma BHP

Ośrodek Szkolenia BHP od ponad 20 lat prowadzi kursy i szkolenia z zakresu BHP: szkolenia wstępne BHP, szkolenia okresowe BHP, szkolenia BHP dla nauczycieli, kursy z zakresu prawa pracy, szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenia z ochrony przeciw pożarowej. W swojej ofercie posiadamy również szkolenia warsztatowe, w tym seminaria zapobiegające chorobom zawodowym, np. poprawna emisja głosu oraz warsztaty z ergonomii miejsca pracy. Realizujemy również szkolenia specjalistyczne do 1 kV (dozór i eksploatacja), a także szkolenia z bezpiecznej pracy na wysokości (wysokościówka).

Wszystkie szkolenia i kursy BHP są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców z przygotowaniem merytorycznym i pedagogicznym. Liczna kadra dydaktyczna pozwala nam dopasować szkolenia do potrzeb klientów oraz zrealizować je zgodnie z wymaganiami zamawiających.

Cechuje nas elastyczność, szybkość działania, punktualność oraz co najważniejsze – kompleksowość usług. Szkolenia BHP już nigdy nie będą nudne.

Ośrodek Szkolenia BHP w Warszawie organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracodawców oraz pracowników służb BHP. Organizuje kursy dla społecznych zakładowych inspektorów pracy, kursy z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami, jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych, robotniczych, służby zdrowia i placówek oświatowych.

Organizujemy również dla firm:

  • szkolenia BHP online
  • kursy specjalistyczne SEP
  • kursy pierwszej pomocy przedmedycznej
  • szkolenia dla nauczycieli – emisja głosu, pierwsza pomoc dla nauczycieli, szkolenia antymobbingowe
  • szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
  • szkolenia “Mobbing w miejscu pracy”
  • szkolenia “Walka ze stresem w środowisku pracy”
  • szkolenia “Ergomonia na stanowisku i w miejscu pracy”
  • usługi BHP: audyt bhp, przygotowanie oceny ryzyka zawodowego, przeprowadzenie postępowania powypadkowego, sporządzenie protokołu powypadkowego, wypełnienie karty wypadku w drodze do/z pracy, sporządzenie procedur i zarządzeń wewnętrznych, nadzór bhp w formie pełnienia zadań służby BHP w zakładzie pracy (outsourcing), IBWR – instrukcja bezpiecznego wykonywania robót
  • szkolenia i usługi RODO: ogólne szkolenia RODO, Ochrona danych kandydatów i pracowników (RODO w kadrach i hr), RODO w BHP, pełne wdrożenie RODO, outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych.

W uznaniu naszych dużych osiągnięć i efektów w dziedzinie szkoleń z zakresu BHP – Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu nadał nam w roku 1999 Certyfikat, a w roku 2002 tytuł “Partnera Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2003”.

W 2007 roku Ośrodek uzyskał Certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nr JE-24/2006/2013 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

firma bhp warszawa firma bhp warszawa firma bhp warszawa