fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

O nas

Ośrodek Szkolenia BHP od ponad 20 lat prowadzi kursy i szkolenia z zakresu BHP: szkolenia wstępne BHP, szkolenia okresowe BHP, szkolenia BHP dla nauczycieli, kursy z zakresu prawa pracy, szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenia z ochrony przeciw pożarowej. W swojej ofercie posiadamy również szkolenia warsztatowe, w tym seminaria zapobiegające chorobom zawodowym, np. poprawna emisja głosu oraz warsztaty z ergonomii miejsca pracy. Realizujemy również szkolenia specjalistyczne do 1 kV (dozór i eksploatacja). Wszystkie szkolenia i kursy BHP są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców z przygotowaniem merytorycznym i pedagogicznym. Liczna kadra dydaktyczna pozwala nam dopasować szkolenia do potrzeb klientów oraz zrealizować je zgodnie z wymaganiami zamawiających. Cechuje nas elastyczność, szybkość działania, punktualność oraz co najważniejsze – kompleksowość usług. Szkolenia BHP już nigdy nie będą nudne.

Ośrodek Szkolenia BHP organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracodawców oraz pracowników służb BHP. Organizuje kursy dla społecznych zakładowych inspektorów pracy, kursy z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami, jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych, robotniczych, służby zdrowia i placówek oświatowych.

Organizujemy również kursy i szkolenia:

  • specjalistyczne SEP pracy przy urządzeniach wytwarzających wysokie częstotliwości pól elektromagnetycznych w zakresie do 300GHz
  • z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
  • mobbing a prawo pracy
  • walka ze stresem w środowisku pracy

W uznaniu naszych dużych osiągnięć i efektów w dziedzinie szkoleń z zakresu BHP – Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu nadał nam w roku 1999 Certyfikat, a w roku 2002 tytuł “Partnera Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2003”.

W 2007 roku Ośrodek uzyskał Certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nr JE-24/2006/2013 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Współpracując z nami zyskujesz

Gwarancja wysokiego poziomu szkoleń

Gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego szkoleń oraz właściwie dobrane materiały szkoleniowe

Współpraca z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami

Współpraca z wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami: inspektorami pracy, specjalistami ds. BHP i doświadczonymi praktykami

Wieloletnie doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie w kształceniu i szkoleniu z zakresu BHP

Promocyjna cena szkolenia

Promocyjna cena szkolenia obejmuje również materiały szkoleniowe