Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu internetowego www.bhp-ciolka.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz z siedzibą w Warszawie (01-402), ul. E. Ciołka 10, NIP 521-135-97-17, REGON 011853317, tel.: (22) 837 37 82, e-mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl, zwanym dalej Ośrodkiem Szkolenia BHP.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Katarzyna Prokopowicz. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem mailowym: kasia@bhp-ciolka.com.pl listownie (Ośrodek Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 12, 01-402 Warszawa) oraz w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe Ośrodek Szkolenia BHP przetwarza w następujących celach:

– zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
– kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
– obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
– dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
– analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolenia BHP (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
– prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
– w celach marketingowych (w trakcie łączącej nas umowy: art. 6 ust. 1 f RODO – nasz uzasadniony interes, po zakończeniu łączącej nas umowy: art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

Jakie dane zbieramy?

Zbieramy dane osobowe zawarte w umowie lub zamówieniu (np. dane do kontaktu, miejsce i data szkolenia), dane osób przeszkolonych (imię, nazwisko, datą urodzenia, typ stanowiska), dane niezbędne do wystawienia faktur, dane zawarte w mailach i załącznikach.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane przekazujemy:

1. Podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie.
2. Innym administratorom danych przetwarzającym Twoje dane we własnym imieniu, m.in. firmom kurierskim i pocztowym, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw podatkowych i prawnych.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jeśli zdecydujesz się dokonać płatności online za pośrednictwem serwisu Przelewy24 to Twoje dane (w odpowiednim zakresie) będziemy współdzielić z firmą PayPro Spółka Akcyjna. Treść Polityki Prywatności firmy PayPro Spółka Akcyjna znajdziesz tutaj.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy 6 pełnych lat, licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dane zostały zebrane.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy musisz podawać dane?

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku, kiedy chcesz skorzystać z naszych usług.

Podanie niektórych danych jest wymogiem ustawowym. Czasem możemy poprosić Cię po podanie danych, których podanie lub niepodanie nie będzie miało wpływu na zawarcie umowy, jednak może znacznie obniżyć jakość świadczonych usług.


Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania przez Ośrodek Szkolenia BHP.


Facebook

Z uwagi na zainstalowanie wtyczki “Lubię to” na naszej stronie internetowej dochodzi o współadministrowania danymi z podmiotem: Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND oraz innymi podmiotami grupy Facebook. Dane przekazywane do Facebook Ireland Ltd to adres IP użytkownika, informacja o przeglądarce oraz inne dane ustawione zgodnie z preferencjami użytkownika zbierane przez Pliki Cookies.