fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenie BHP wysokościowe skierowane jest do wszystkich pracowników wykonujących prace na wysokości powyżej 1 m od podłoża. W szczególności zapraszamy na szkolenie pracowników budowy oraz osoby pracujące przy odśnieżaniu dachów.
Celem szkolenia BHP wysokościowego jest zapoznanie uczestników ze środkami ochrony i stosowania odpowiednich metod ochrony przed upadkiem z wysokości. Szkolenie wysokościowe przeznaczone jest dla pracowników wykonujących prace na wysokości oraz osób nadzorujących jej wykonywanie.

Program

Zakres szkolenia:
– regulacje prawne z zakresu gospodarki energetycznej
– regulacje prawne z zakresu bhp, bezpieczeństwa p.poż. i ochrony środowiska
– zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń instalacji i sieci energetycznych
– BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
– ogólne informacje o pracach kontrolno – pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV w zakresie nie pozwalającym na uzyskanie uprawnień do prac kontrolno – pomiarowych
– pierwsza pomoc przedlekarska
– postępowanie w razie awarii pożaru lub innego zagrożenia

Po przeprowadzeniu w/w szkolenia odbędzie się egzamin kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną SEP.

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 12, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji książkowej
– przerwy kawowe
– przyjazd komisji egzaminacyjnej
– przystąpienie do egzaminu
– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku

Ważne informacje

Cena szkolenia: wycena indywidualna dla grupy
Cena egzaminu: 10% wynagrodzenia minimalnego

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

Program

Zakres szkolenia:
– regulacje prawne z zakresu gospodarki energetycznej
– regulacje prawne z zakresu bhp, bezpieczeństwa p.poż. i ochrony środowiska
– zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń instalacji i sieci energetycznych
– BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
– ogólne informacje o pracach kontrolno – pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV w zakresie nie pozwalającym na uzyskanie uprawnień do prac kontrolno – pomiarowych
– pierwsza pomoc przedlekarska
– postępowanie w razie awarii pożaru lub innego zagrożenia

Po przeprowadzeniu w/w szkolenia odbędzie się egzamin kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną SEP.

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 12, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji książkowej
– przerwy kawowe
– przyjazd komisji egzaminacyjnej
– przystąpienie do egzaminu
– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku

Ważne informacje

Cena szkolenia: wycena indywidualna dla grupy
Cena egzaminu: 10% wynagrodzenia minimalnego

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest od wszystkich pracowników wykonujących prace na wysokości powyżej 1 m od podłoża. W szczególności zapraszamy na szkolenie pracowników budowy oraz osoby pracujące przy odśnieżaniu dachów.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze środkami ochrony zbiorowej i indywidualnej (ŚOI) oraz stosowania odpowiednich metod ochrony przed upadkiem z wysokości. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wykonujących prace na wysokości oraz osób nadzorujących jej wykonywanie.

Program

Podczas szkolenia zostaną omówione takie zagadnienia:
– podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na wysokości
– wymogi dotyczące pracy na wysokości
– metody ochrony przed upadkiem z wysokości
– ogólne reguły pracy na krawędzi, platformach, podnośnikach, drabinach i rusztowaniach
– elementy systemu powstrzymującego upadek i sposoby poprawnego ich użycia
– rodzaje prac na wysokości i ich charakter
– zasady doboru, użytkowania i kontrolowania sprzętu do pracy na wysokości
– sposób użycia środków ochrony przed upadkiem z wysokości
– posługiwanie się sprzętem do pracy wysokościowych.
– prawidłowe zakładanie uprzęży, rodzaje węzłów roboczych, nauka wiązania podstawowych węzłów i ich zastosowanie.

Prowadzący

Szkolenie prowadzi główny specjalista ds. BHP posiadający ogromne doświadczenie w branży budowlanej

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte: ul. E. Ciołka 12, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w zakładzie pracy z dojazdem do klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu do pracy na wysokości
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Szkolenie organizowane jest w małych grupach (8-10 osób), zorganizowane w formie praktycznych warsztatów. Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy mają okazję przeanalizować ryzyko wynikające z wykonywania prac na wysokości oraz poznać skuteczne techniki zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Szkolenie otwarte: cena i termin zostaną podane po zebraniu się odpowiedniej grupy
Szkolenie zamknięte: wycena indywidualna

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń