fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenie BHP wysokościowe skierowane jest do wszystkich pracowników wykonujących prace na wysokości powyżej 1 m od podłoża. W szczególności zapraszamy na szkolenie pracowników budowy oraz osoby pracujące przy odśnieżaniu dachów.
Celem szkolenia BHP wysokościowego jest zapoznanie uczestników ze środkami ochrony i stosowania odpowiednich metod ochrony przed upadkiem z wysokości. Szkolenie wysokościowe przeznaczone jest dla pracowników wykonujących prace na wysokości oraz osób nadzorujących jej wykonywanie.

Oferujemy również kursy SEP, dzięki któremu otrzymuje się świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci. Po przeprowadzeniu szkolenia SEP odbywa się egzamin kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną SEP.

Kurs SEP obejmuje m.in.: regulacje prawne z zakresu gospodarki energetycznej, z zakresu bhp, bezpieczeństwa p.poż. i ochrony środowiska, zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń instalacji i sieci energetycznych, BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, ogólne informacje o pracach kontrolno – pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV w zakresie nie pozwalającym na uzyskanie uprawnień do prac kontrolno – pomiarowych, pierwszą pomoc przedlekarską, postępowanie w razie awarii pożaru lub innego zagrożenia

Program

Zakres szkolenia:
– regulacje prawne z zakresu gospodarki energetycznej
– regulacje prawne z zakresu bhp, bezpieczeństwa p.poż. i ochrony środowiska
– zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń instalacji i sieci energetycznych
– BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
– ogólne informacje o pracach kontrolno – pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV w zakresie nie pozwalającym na uzyskanie uprawnień do prac kontrolno – pomiarowych
– pierwsza pomoc przedlekarska
– postępowanie w razie awarii pożaru lub innego zagrożenia

Po przeprowadzeniu w/w szkolenia odbędzie się egzamin kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną SEP.

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 12, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji książkowej
– przerwy kawowe
– przyjazd komisji egzaminacyjnej
– przystąpienie do egzaminu
– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku

Ważne informacje

Cena szkolenia: wycena indywidualna dla grupy
Cena egzaminu: 10% wynagrodzenia minimalnego

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

Program

Zakres szkolenia:
– regulacje prawne z zakresu gospodarki energetycznej
– regulacje prawne z zakresu bhp, bezpieczeństwa p.poż. i ochrony środowiska
– zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń instalacji i sieci energetycznych
– BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
– ogólne informacje o pracach kontrolno – pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV w zakresie nie pozwalającym na uzyskanie uprawnień do prac kontrolno – pomiarowych
– pierwsza pomoc przedlekarska
– postępowanie w razie awarii pożaru lub innego zagrożenia

Po przeprowadzeniu w/w szkolenia odbędzie się egzamin kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną SEP.

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 12, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji książkowej
– przerwy kawowe
– przyjazd komisji egzaminacyjnej
– przystąpienie do egzaminu
– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku

Ważne informacje

Cena szkolenia: wycena indywidualna dla grupy
Cena egzaminu: 10% wynagrodzenia minimalnego

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest od wszystkich pracowników wykonujących prace na wysokości powyżej 1 m od podłoża. W szczególności zapraszamy na szkolenie pracowników budowy oraz osoby pracujące przy odśnieżaniu dachów.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze środkami ochrony zbiorowej i indywidualnej (ŚOI) oraz stosowania odpowiednich metod ochrony przed upadkiem z wysokości. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wykonujących prace na wysokości oraz osób nadzorujących jej wykonywanie.

Program

Podczas szkolenia zostaną omówione takie zagadnienia:
– podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na wysokości
– wymogi dotyczące pracy na wysokości
– metody ochrony przed upadkiem z wysokości
– ogólne reguły pracy na krawędzi, platformach, podnośnikach, drabinach i rusztowaniach
– elementy systemu powstrzymującego upadek i sposoby poprawnego ich użycia
– rodzaje prac na wysokości i ich charakter
– zasady doboru, użytkowania i kontrolowania sprzętu do pracy na wysokości
– sposób użycia środków ochrony przed upadkiem z wysokości
– posługiwanie się sprzętem do pracy wysokościowych.
– prawidłowe zakładanie uprzęży, rodzaje węzłów roboczych, nauka wiązania podstawowych węzłów i ich zastosowanie.

Prowadzący

Szkolenie prowadzi główny specjalista ds. BHP posiadający ogromne doświadczenie w branży budowlanej

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte: ul. E. Ciołka 12, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w zakładzie pracy z dojazdem do klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu do pracy na wysokości
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Szkolenie organizowane jest w małych grupach (8-10 osób), zorganizowane w formie praktycznych warsztatów. Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy mają okazję przeanalizować ryzyko wynikające z wykonywania prac na wysokości oraz poznać skuteczne techniki zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Szkolenie otwarte: cena i termin zostaną podane po zebraniu się odpowiedniej grupy
Szkolenie zamknięte: wycena indywidualna

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń