fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia z ochrony danych

Szkolenia merytoryczne z ochrony danych osobowych: “Bezpieczeństwo informacji higieną pracy XXI wieku”

PROGRAM SZKOLENIA Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

8:30 – 9:00Ochrona danych osobowych – czym są dane osobowe, dane wrażliwe, tekst ustawy o ochronie danych osobowych – podstawa prawna
9:00 – 10:00Kim jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji, jakie są jego zadania, zakres obowiązków oraz praw
10:00 – 10:30Administrator Danych Osobowych – zadania, odpowiedzialność, zakres obowiązków, egzekwowanie obowiązków pracownika
10:30 – 11:00Przerwa kawowa
11:00 – 12:00Odpowiedzialność pracownika, waga informacji, informacje poufne
12:00 – 13:30System informatyczny a przetwarzanie danych osobowych
13:30 – 14:00Przerwa
14:00 – 16:00Jak zostać ABIm? Obowiązki, przywileje, codzienna praca

Cena szkolenia:

600 PLN/osoba do godziny 13:30

700 PLN/osoba do 16:00

Termin szkolenia: 9 maja 2017 r., 18 lipca 2017 r., 26 września 2017 r., 21 listopada 2017 r.

Grupy: wycena indywidualna za grupę