fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Aby zagwarantować Państwu jak najlepszą ochronę danych osobowych, nasza firma powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Do zadań naszego Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych i środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające jej ochronę i przestrzegania zasad w niej określonych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • regularne kontrolowanie poprawności przetwarzania i magazynowania danych osobowych.

W naszej firmie Administrator Bezpieczeństwa Informacji świadczy bezpłatne porady z zakresu ochrony danych osobowych.

Masz pytanie do ABIego? Napisz – kasia@bhp-ciolka.com.pl
Chcesz powołać naszego ABIego na swojego? A może chcesz przeszkolić personel z zakresu ochrony danych osobowych? Napisz – kasia@bhp-ciolka.com.pl

Katarzyna Prokopowicz
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
tel.: 600 004 503
mail: kasia@bhp-ciolka.com.pl