Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Aby zagwarantować Państwu jak najlepszą ochronę danych osobowych, nasza firma powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Do zadań naszego Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych i środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające jej ochronę i przestrzegania zasad w niej określonych,
zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
regularne kontrolowanie poprawności przetwarzania i magazynowania danych osobowych.

W naszej firmie Administrator Bezpieczeństwa Informacji świadczy bezpłatne porady z zakresu ochrony danych osobowych.

Masz pytanie do ABIego? Napisz – kasia@bhp-ciolka.com.pl
Chcesz powołać naszego ABIego na swojego? A może chcesz przeszkolić personel z zakresu ochrony danych osobowych? Napisz – kasia@bhp-ciolka.com.pl

Katarzyna Prokopowicz

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

tel.: 600 004 503

mail: kasia@bhp-ciolka.com.pl