Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Nasza kadra

Szkolenia BHP Cierpka Prokopowicz

Ośrodek Szkolenia BHP jest firmą rodzinną zarządzaną przez Małgorzatę Cierpka-Prokopowicz oraz jej córkę – Katarzynę Prokopowicz.

Pojęcie firma rodzinna to coś więcej niż zwykłe przedsiębiorstwo – to tradycja, wartości, nazwisko.

Ośrodek Szkolenia BHP założył Zbigniew Cierpka, nauczyciel z powołania. Pasję do przekazywania wiedzy zaszczepił już w trzecim pokoleniu.

Szkolenia BHP nie są nudne – to jedna z naszych nadrzędnych zasad.

Poznaj nas. Stwórzmy razem bezpieczne warunki pracy w Twojej firmie.


Małgorzata Cierpka-Prokopowicz

Dyrektor Ośrodka Szkolenia BHP w Warszawie.

Z wykształcenia pedagog. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy w CIOP-PIB, a także kurs Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej.

Od wielu lat współpracuje z CIOP-PIB, dzięki czemu Ośrodek Szkolenia BHP posiada certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nr JE – 24/2006.

W Ośrodku odpowiada za sprawy finansowe oraz współpracę z klientami strategicznymi. Prowadzi również szkolenia wstępne BHP. Zawsze służy pomocą, dobrą radą oraz chętnie wypije kawę i po ludzku porozmawia.

Małgorzata Cierpka-Prokopowicz


Katarzyna Prokopowicz

Katarzyna Prokopowicz

Absolwentka studiów z zakresu Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach Zarządzanie-Socjologia Biznesu i Mediów (I st.) oraz Zarządzanie strategiczne (II st.), doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Danych (WSB) oraz Menedżer w BHP (WSB). Ukończyła kurs Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Posiada kwalifikacje auditora wewnętrznego norm ISO 9001, 14001, 45001 oraz 27001.
Jest certyfikowanym wykładowcą w zakresie problematyki psychospołecznej (CIOP-PIB).

W Ośrodku Szkolenia BHP odpowiada za organizację szkoleń, konsultacje oraz dane osobowe uczestników. Wszystko, co robi, robi perfekcyjnie. Odwiedzających Ośrodek Szkolenia BHP zawsze wita uśmiechem i chwilą rozmowy.

BHP Team

Ośrodek Szkolenia BHP współpracuje z:

  • specjalistami ds. BHP,
  • inspektorami pracy,
  • ratownikami medycznymi,
  • aktorami, logopedami,
  • socjologami i psychologami,
  • trenerami biznesu.

Nasi wykładowcy są specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy. Posiadają najbardziej aktualną wiedzę z zakresu szkoleń bhp i bezpieczeństwa pracy. Biorą udział w pracach nad dostosowaniem norm i dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej z polskim prawodawstwem.

Stale współpracujący z nami wykładowcy wywodzą się spośród pracowników Inspekcji Pracy, wyższych uczelni, doświadczonych pod względem dydaktycznym i merytorycznym pracowników firm prawnych, służby zdrowia i służb przeciw pożarowych.