Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Nasza kadra

Ośrodek Szkolenia BHP współpracuje z:
– specjalistami ds. BHP,
– inspektorami pracy,
– ratownikami medycznymi,
– aktorami, logopedami,
– socjologami i psychologami,
– trenerami biznesu.

Nasi wykładowcy są specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy. Posiadają najbardziej aktualną wiedzę z tego zakresu. Biorą udział w pracach nad dostosowaniem norm i dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej z polskim prawodawstwem.

Stale współpracujący z nami wykładowcy wywodzą się spośród pracowników Inspekcji Pracy, wyższych uczelni, doświadczonych pod względem dydaktycznym i merytorycznym pracowników firm prawnych, służby zdrowia i p. poż.