Szkolenia BHP Łódź

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenie BHP Warszawa

Szkolenia BHP PPOŻ Łódź

Ośrodek Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz posiada ponad 50-letnią tradycję dotyczącą działalności szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, działa na podstawie zezwolenia Biura Edukacji Nr 39/K/96 [I] o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ośrodek Szkolenia BHP organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracodawców oraz pracowników służb BHP. Organizuje kursy dla społecznych zakładowych inspektorów pracy, kursy z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami, jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych, robotniczych, służby zdrowia i placówek oświatowych, okresowe szkolenia BHP.

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę BHP oraz pełen outsourcing BHP dla firm z Łodzi i okolic.

 • Szkolenie okresowe BHP
 • Szkolenie wstępne BHP
 • Kursy pierwszej pomocy
 • Szkolenie z bezpiecznej pracy na wysokości – wysokościówka
 • Kurs SEP
 • Szkolenia dla nauczycieli

Cennik szkoleń BHP

Cennik szkoleń BHP online

Nazwa szkoleniaCena za szkolenie
Szkolenie wstępne BHP online (po polsku)100 zł/osoba
Szkolenie wstępne BHP online (po angielsku)110 zł/osoba
Szkolenia okresowe BHP dla administracji (po polsku)110 zł/osoba
Szkolenia okresowe BHP dla administracji (po angielsku)120 zł/osoba
Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i kierowników (po polsku)130 zł/osoba
Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i kierowników (po angielsku)140 zł/osoba
Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych (po polsku)130 zł/osoba
Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych (po angielsku)140 zł/osoba
Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli 110 zł/osoba
Szkolenie okresowe BHP dla dyrektorów szkół i przedszkoli130 zł/osoba

Cennik szkoleń BHP stacjonarnych

Nazwa szkoleniaCena za szkolenie
Szkolenie wstępne BHP1200 zł/grupa do 10 osób
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami200 zł/osoba
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych200 zł/osoba
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, służby zdrowia, placówek oświatowych175 zł/osoba
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych150 zł/osoba
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego – metody aktywizacyjne w prowadzeniu szkoleń BHP200 zł/osoba

Cennik szkoleń z pierwszej pomocy

Nazwa szkoleniaCena za szkolenie
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej220 zł / osoba
Szkolenie z pierwszej pomocy dla dzieci i rodziców220 zł / rodzic+dziecko

Cennik szkoleń BHP dla pracowników służb BHP i społecznych zakładowych inspektorów pracy

Nazwa szkoleniaCena za osobę (bez hotelu)
Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP699 zł
Szkolenie dla społecznych zakładowych inspektorów pracy699 zł

Cena instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Nazwa usługiCena za usługę
Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowegood 2500 zł + VAT
Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowegood 1000 zł + VAT

Cennik pozostałych szkoleń

Nazwa szkoleniaCena za szkolenie
Trening pracy głosem - warsztaty z emisji głosu500 zł + VAT/osoba
Szkolenie z ergonomii miejsca pracy500 zł + VAT/osoba
Szkolenie antymobbingowe - mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy500 zł + VAT/osoba
Szkolenie RODO w dziale BHP600 zł + VAT/osoba
Szkolenie z pomocy osobom z niepełnosprawnościami2500 zł + VAT / grupa do 20 osób
Stres w pracy - szkolenie500 zł + VAT/osoba
Wystawienie duplikatu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia20 zł + koszty wysyłki

Skontaktuj się z nami

Ośrodek Szkolenia BHP Łódź
Małgorzata Cierpka-Prokopowicz


bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
604 178 296

Napisz do nas

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.