Szkolenia BHP Łódź

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenie BHP Warszawa

Szkolenia BHP PPOŻ Łódź

Ośrodek Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz posiada ponad 50-letnią tradycję dotyczącą działalności szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, działa na podstawie zezwolenia Biura Edukacji Nr 39/K/96 [I] o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ośrodek Szkolenia BHP organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracodawców oraz pracowników służb BHP. Organizuje kursy dla społecznych zakładowych inspektorów pracy, kursy z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami, jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych, robotniczych, służby zdrowia i placówek oświatowych, okresowe szkolenia BHP.

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę BHP oraz pełen outsourcing BHP dla firm z Łodzi i okolic.

 • Szkolenie okresowe BHP
 • Szkolenie wstępne BHP
 • Kursy pierwszej pomocy
 • Szkolenie z bezpiecznej pracy na wysokości – wysokościówka
 • Kurs SEP
 • Szkolenia dla nauczycieli

Skontaktuj się z nami

Ośrodek Szkolenia BHP Łódź
Małgorzata Cierpka-Prokopowicz


bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
604 178 296

Napisz do nas

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.