fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Usługi BHP

Mikro firmy z reguły nie zatrudniają specjalistów ds. BHP na etacie, ponieważ wiąże się ze stałymi kosztami. Zgodnie z przepisami dopiero firmy zatrudniające powyżej 100 osób muszą zatrudnić pracownika służby BHP. Mikro przedsiębiorcy mogą korzystać z usług BHP firm zewnętrznych w celu przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników.

Każdy pracownik musi:

  • przejść szkolenie wstępne BHP,
  • mieć sporządzoną ocenę ryzyka zawodowego adekwatną do zajmowanego stanowiska,
  • mieć możliwość zgłoszenia wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do/z pracy,
  • przejść szkolenie okresowe BHP zgodnie z aktualnymi przepisami.

Nasi specjaliści świadczą usługi stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach pełniąc zadania służby BHP. Oferty i wyceny są przygotowywane po zapoznaniu się z potrzebami klienta – specyfiką branży oraz firmy, ilością i typem stanowisk pracowników oraz zagrożeniami związanymi z pracą. Z klientami współpracujemy w ramach stałej opłaty abonamentowej na podstawie umowy o współpracy. Do współpracy przydzielamy specjalistów ds. BHP mających doświadczenie w branży klienta.

Dodatkowo możemy pomóc klientom doraźnie w ramach jednorazowej usługi BHP, np. przygotowania ocen ryzyka zawodowego dla pracowników, w przypadku konieczności zbadania przyczyn wypadku przy pracy oraz sporządzenia protokołu powypadkowej, jak również doradztwa i przygotowania procedur, które pomogą zapewnić pracodawcy bezpeiczne i higieniczne warunki pracy.

Skorzystaj z pomocy specjalistów i nie martw się o BHP w swojej firmie.

Nazwa usługiCena netto
(należy doliczyć 23% VAT)
Szkolenie wstępne BHP70 zł / 1 osoba
600 zł / grupa do 10 osób
Doradztwo BHP150 zł / 1 godzina
140 zł / każda następna rozpoczęta godzina
*za rozpoczęcie godziny rozumie się czas powyżej 10 min
Ocena ryzyka zawodowegood 400 zł / 1 stanowisko
*cena zależy od rodzaju stanowiska
Dochodzenie powypadkoweod 500 zł / 1 wypadek
*cena zależy od rodzaju wypadku
Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy500 zł / 1 wypadek
Karta wypadku pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie500 zł / 1 wypadek

Oferujemy też usługi z zakresu prawa pracy. Kierujemy je w szczególności do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą zatrudnić pierwszego pracownika, a nie dysponują odpowiednią wiedzą z tego zakresu. Możemy pomóc w takich zagadnieniach jak:

  • obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionego pracownika,
  • ochrona danych osobowych kandydata i pracownika,
  • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy,
  • prawa pracownika w zakresie BHP,
  • obowiązki pracodawcy w zakresie BHP,
  • obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy.

Więcej informacji i szczegółowa wycena usług BHP:
bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl