Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Obsługa BHP i doradztwo BHP

Mikro i małe firmy z reguły nie zatrudniają specjalistów ds. BHP na etacie, ponieważ wiąże się ze stałymi kosztami. Zgodnie z przepisami dopiero firmy zatrudniające powyżej 100 osób muszą zatrudnić pracownika służby BHP. Mikro przedsiębiorcy mogą korzystać z usług BHP firm zewnętrznych w celu przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników.

Każdy pracownik musi:

 • przejść szkolenie wstępne BHP,
 • mieć sporządzoną ocenę ryzyka zawodowego adekwatną do zajmowanego stanowiska,
 • mieć możliwość zgłoszenia wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do/z pracy,
 • przejść szkolenie okresowe BHP zgodnie z aktualnymi przepisami.

Nasi specjaliści świadczą usługi stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach pełniąc zadania służby BHP. Oferty i wyceny są przygotowywane po zapoznaniu się z potrzebami klienta – specyfiką branży oraz firmy, ilością i typem stanowisk pracowników oraz zagrożeniami związanymi z pracą. Z klientami współpracujemy w ramach stałej opłaty abonamentowej na podstawie umowy o współpracy. Do współpracy przydzielamy specjalistów ds. BHP mających doświadczenie w branży klienta.

Dodatkowo możemy pomóc klientom doraźnie w ramach jednorazowej usługi BHP, np. przygotowania ocen ryzyka zawodowego dla pracowników, w przypadku konieczności zbadania przyczyn wypadku przy pracy oraz sporządzenia protokołu powypadkowego, jak również doradztwa i przygotowania procedur, które pomogą zapewnić pracodawcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Możesz na nas liczyć:

 • szkolenie wstępne BHP
 • szkolenia okresowe BHP
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowisku
 • analiza wypadku przy pracy, postępowanie powypadkowe
 • karta wypadku w drodze do/z pracy
 • IBWR – instrukcja bezpiecznego wykonywania robót
 • instrukcje BHP
 • audyty BHP
 • doradztwo BHP

Skorzystaj z pomocy specjalistów i nie martw się o BHP w swojej firmie.

Cennik usług BHP

Nazwa usługiCena netto
Szkolenie wstępne BHP100 zł / 1 osoba online
1000 zł / grupa do 10 osób
Doradztwo BHP200 zł + VAT / 1 godzina
150 zł + VAT / każda następna rozpoczęta godzina
*za rozpoczęcie godziny rozumie się czas powyżej 10 min
Ocena ryzyka zawodowegood 350 zł + VAT / 1 stanowisko
*cena zależy od rodzaju stanowiska
Dochodzenie powypadkowe (wypadek przy pracy)od 500 zł + VAT / 1 poszkodowany
*cena zależy od rodzaju wypadku oraz liczby poszkodowanych
Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy300 zł + VAT / 1 wypadek
Karta wypadku pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie300 zł + VAT / 1 wypadek

Dodatkowo organizujemy kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz oferujemy usługi z zakresu prawa pracy. Kierujemy je w szczególności do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą zatrudnić pierwszego pracownika, a nie dysponują odpowiednią wiedzą z tego zakresu. Możemy pomóc w takich zagadnieniach jak:

 • obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionego pracownika,
 • ochrona danych osobowych kandydata i pracownika,
 • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy,
 • prawa pracownika w zakresie BHP,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie BHP,
 • obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy.

Więcej informacji i szczegółowa wycena obsługi i usług BHP

Email: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.