Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego jest dokładnym sprawdzeniem i dokonaniem oceny zagrożeń oraz niebezpieczeństw na określonym stanowisku pracy. Umożliwia ona weryfikację czy zastosowane środki prewencyjne i/lub eliminujące zagrożenia są wystarczające, a także co jeszcze należy zrobić, aby poprawić warunki na określonym stanowisku pracy.

Celem prowadzenia i regularnego aktualizowania oceny ryzyka zawodowego jest poprawa warunków pracy i ograniczenia zagrożeń związanych z pracą.

Ile ocen ryzyka potrzebuję? Czy pracownik musi podpisać zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka jest adekwatna do stanowiska oraz zakresu obowiązków. Jeżeli mamy zatrudnionych 5 osób, których zakres obowiązków jest identyczny potrzebujemy jedną ocenę ryzyka zawodowego.
Każdy pracownik podpisuje zapoznanie się z treścią przygotowanej oceny ryzyka zawodowego.

Jak sporządzić ocenę ryzyka zawodowego? Co zawiera ocena ryzyka zawodowego?

Państwowa Inspekcja Pracy poleca przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w 5 krokach:

1. Zbierz wszystkie informacje, które mogą przyczynić się do wyodrębnienia zagrożeń związanych z pracą. Aby zrealizować ten krok zapoznaj się z instrukcjami obsługi maszyn, kartami charakterystyki, używanymi środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej. Skonsultuj się również z pracownikami.

2. Określ jakie zagrożenia występują na danym środowisku pracy – np. hałas, zagrożenia biologiczne, zagrożenia chemiczne, praca na wysokości, podnoszenie ciężarów?

3. Oszacuj ryzyko. Aby to zrobić określ prawdopodobieństwo wystąpienia dane zdarzenia i porównaj je ze skutkami danego zdarzenia.
Prawdopodobieństwo i skutki określane są z podziałem na małe, średnie, duże.

4. Określ działania zapobiegawcze, które przyczyną się do eliminacji lub ograniczenia ryzyka. W swoich działaniach dąż do eliminacji ryzyka.

5. Cały proces przedstaw w formie odrębnego dokumentu, w którym znajdą się takie informacje jak opis stanowiska pracy wraz ze spisem wykonywanych zadań, stosowanych maszynach i innych narzędziach, czynnikach niebezpiecznych i szkodliwych, oszacowanym poziomie ryzyka oraz działaniach eliminujących i ograniczających ryzyko. Nie zapomnij spisać planu podjęcia tychże działań wraz z terminami.

Naszym zdaniem należy dodać jeszcze 6 punkt do tego zestawienia:
6. Regularnie powtarzaj i aktualizuj ocenę ryzyka, w szczególności w przypadku jakikolwiek zmian.

Czy muszę przygotować ocenę ryzyka zawodowego?

Musisz przygotować rzetelną ocenę ryzyka zawodowego, która będzie dopasowana do stanowiska i zadań wykonywanych przez pracownika. Obowiązek ten na każdego pracodawcę nakłada Kodeks pracy, Dział dziesiąty. Rozdział VI – Profilaktyczna ochrona zdrowia
Art. 226(173) Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną racą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowych, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami.

Gdzie znajdę przykłady ocen ryzyka zawodowego?

Przykładowe oceny ryzyka zawodowego znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy CIOP-PIB. Pamiętaj jednak, że są to przykłady, a każda ocena ryzyka zawodowego jest dopasowana do stanowiska pracy, wykonywanych zadań oraz zagrożeń związanych z pracą.

Ile kosztuje ocena ryzyka zawodowego w Warszawie?

Wycena przeprowadzenia jest zależna od stanowiska, zakresu obowiązków oraz tego, czy nie trzeba będzie przeprowadzić dodatkowo oceny ryzyka chemicznego na danym stanowisku, dlatego ceny ustalane są indywidualne. Cena oceny ryzyka zawodowego: od 200 zł + VAT.
Aby uzyskać dokładną wycenę oceny ryzyka zawodowego
Zadzwoń: 22 837 06 95, 600 004 503
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Zobacz broszurę PIP

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *