fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenie wstępne i okresowe BHP dla nowych pracowników

szkolenie wstępne i okresowe BHP dla nowych pracowników

Aktualizacja 2019:

Nowozatrudnione osoby nim zostaną dopuszczone do pracy przez pracodawcę muszą przejść szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny oraz jeśli wymagany, instruktaż stanowiskowy.
Instruktaż ogólny przeprowadzany jest, albo przez pracodawcę, który posiada odpowiednią wiedzę, albo zlecany firmie zewnętrznej – pracownik przychodzi na 3 godziny lekcyjne szkolenia.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez bezpośredniego kierownika nowozatrudnionej osoby i odbywa się na stanowisku pracy pracownika.

Na instruktażu ogólnym pracownik zdobywa wiedzę z zakresu:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy,
  • prawa pracy – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny,
  • pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • ewakuacji i p.poż.,
  • zagrożeń zawodowych i środowiskowych.

W ciągu roku od zatrudnienia pracownik musi przejść szkolenie okresowe BHP. Po przejściu szkolenia, a co za tym idzie aktualizacji wiedzy i zaznajomienia z nowymi przepisami i regulacjami wydawane jest zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Zaświadczenie jest ważne:

  • 3 lata w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • 5 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • 5 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

Przed upływem 3 lub 5 lat szkolenie BHP musi zostać przeprowadzone ponownie.

Praktycznie każdy pracownik musi przejść szkolenie wstępne BHP. Z jednym wyjątkiem – szkolenie wstępnego przed dopuszczeniem do pracy nie musi przechodzić pracownik, który podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio lub z przerwą do 30 dni przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Pracownik musi potwierdzić własnoręcznym podpisem, że został zapoznany z przepisami BHP. Wszystkie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być odnotowywane w aktach osobowych pracownika.

Przepisy w sprawie szkoleń BHP reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 2004, Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

Kiedy odbywa się najbliższe szkolenie wstępne w Warszawie?

Szkolenia wstępne BHP, co do zasady odbywają się w naszym Ośrodku w każdy wtorek o godzinie 7:10 w siedzibie naszej firmy, tj. Warszawa, ul. Ciołka 10, sala wykładowa na IV piętrze. Przed przyjściem na szkolenie wymagany jest zapis wraz z podaniem danych do faktury. Koszt szkolenia: 70 zł / os. Płatność tylko gotówką na podstawie wystawionej faktury.
Przed przyjściem na szkolenie zadzwoń lub napisz w celu upewnienia się, że są jeszcze wolne miejsca.
Telefony: 22 837 37 82, 22 837 06 95
Mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *