Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Kurs pierwszej pomocy Warszawa

kurs pierwszej pomocy Warszawa

Rodzaje kursów pierwszej pomocy

Organizujemy kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy oraz innych pracowników zakładu pracy. Rekomendujemy przeszkolenie całego personelu. Zgodnie z Kodeksem Pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3, każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku i obsługę apteczki. Wyszczególnia to § 44 rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Mowa w nim jest o konieczności wyznaczenia osób, które zostaną przeszkolone i obligowane do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku w zakładzie pracy. W każdym miejscu pracy powinna zostać wyznaczona do tego celu przynajmniej jedna osoba na zmianę.

Specjalizujemy się również w prowadzeniu kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Kursy pierwszej pomocy są od listopada 2018 obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących w sektorze oświaty – nauczycieli, pracowników administracji, dyrektorów, pracowników fizycznych i innych.

Co zyskujemy szkoląc pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej?

Zyskujemy zwiększenie pewności siebie i wiedzę pozwalającą na przystąpienie pracowników do działania w razie wystąpienia wypadku, w którym udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezbędne. Jest to procedura, dzięki której pracownik może uratować życie drugiej osobie lub zapobiec pogorszenie jakości życia poszkodowanego w postaci niepełnosprawności wynikającej z zatrzymania akcji serca i braku oddechu oraz uszkodzenia mózgu. Wielu ludzi unika udzielania pierwszej pomocy z obawy przed pogorszeniem stanu zdrowia poszkodowanego. Wiedza uzyskana po szkoleniu pierwszej pomocy znacznie zmniejsza ten problem.

Nie tylko dorośli powinni być szkoleni z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzimy również kursy pierwszej pomocy dla dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym oraz młodzieży licealnej. Organizujemy też szkolenia dla rodziców z nastawieniem na udzielenie pomocy dopasowanej do wieku dziecka. Zwiększenie świadomości rodziców na temat pierwszej pomocy dostosowanej do małych dzieci, przyczyni się w przyszłości do uratowania życia niejednego dziecka, bądź zapobiegnie niepełnosprawności dziecka powstałej w wyniku wypadku.

Opis kursów pierwszej pomocy

Kursy pierwszej pomocy przedlekarskiej są prowadzone przez Ratowników Medycznych po studiach, którzy na co dzień pracują w Państwowym Ratownictwie Medycznym ratując życie w karetce pogotowia. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej odbywają się w siedzibie klienta z dojazdem w miejsce szkolenia. Przeprowadzane są w terminie wybranym przez Państwa. Nasz Ratownik przyjeżdża do Państwa wraz z niezbędnym sprzętem szkoleniowym – fantomami, AED, apteczką i innymi. Spotyka się on z pozytywną oceną i zadowoleniem z przeprowadzanych szkoleń, co potwierdza fakt, że czas spędzony na sali wykładowej nie jest czasem straconym. Dlatego zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń i kursów pierwszej pomocy.

Cena kursu pierwszej pomocy w Warszawie

Nazwa kursuPrzybliżona cena za osobę w grupie
Kurs pierwsza pomoc dla osób wyznaczonych od udzielania pierwszej pomocy i innych pracownikówod 220 zł / 1 osoba w grupie*
*cena zależy od liczby osób w grupie
Kurs pierwsza pomoc dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowychod 220 zł / 1 osoba w grupie*
*cena zależy od liczby osób w grupie
Warsztaty pierwsza pomoc dla dzieciod 220 zł / 1 osoba w grupie*
*cena zależy od liczby osób w grupie oraz czasu trwania warsztatów
Warsztaty pierwsza pomoc dla dzieci i rodzicówod 220 zł / 1 osoba w grupie*
*cena zależy od liczby osób w grupie oraz czasu trwania warsztatów
Warsztaty pierwsza pomoc pediatryczna dla przyszłych rodziców, obecnych rodziców, osób zajmujących się dziećmi (opiekunek, dziadków, dalszej rodziny)od 220 zł / 1 osoba w grupie*
*cena zależy od liczby osób w grupie

Więcej informacji i szczegółowa wycena kursów pierwszej pomocy

Email: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  O szkoleniu

  Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy prowadzone jest w formie ćwiczeń. Po krótkim wstępie teoretycznym każdy uczestnik ćwiczy i aktualizuje wiedzę na nowoczesnym sprzęcie medycznym. Dysponujemy kilkoma różnymi fantomami (m.in. dorosły, dziecko, niemowlę), nowoczesnym szkoleniowym i normalnym defibrylatorem AED, w pełni wyposażonymi apteczkami i innym sprzętem, który zostanie zaprezentowany na szkoleniu.

  Nasi ratownicy są praktykami – na co dzień ratują ludzkie życie w karetkach pogotowia. W związku z tym swoją wiedzę i przekazywane informacje są w stanie poprzeć przykładami praktycznymi.

  Po szkoleniu uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia honorowane przez PIP – Państwową Inspekcję Pracy.
  Czas trwania szkolenia: 6 godzin lek.

  Obowiązek wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy oraz regularnego szkolenia tychże osób wynika z art. 209 §1 Kodeksu pracy.

  Program

  Poruszane zagadnienia podczas szkolenia:

 • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • zarządzanie na miejscu zdarzenia
 • stany zagrożenia życia
 • zadławienie
 • utrata przytomności
 • postępowanie przy zatrzymaniu oddechu
 • postępowanie z ciałem obcym w ciele
 • urazy kostno-stawowe
 • opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń
 • zatrucia pokarmowe
 • ukąszenia, kleszcze
 • nagłe stany chorobowe (padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny)
 • resuscytacja krążeniowo- oddechowa i użycie defibrylatora AED
 • apteczka pierwszej pomocy
 • komunikacja z dyspozytorem ratownictwa medycznego
 • Prowadzący

  Ratownik Medyczny na co dzień ratujący życie w karetce państwowego pogotowia ratowniczego

  Miejsce szkolenia

  Szkolenia zamknięte realizujemy w siedzibie Państwa firmy. Termin, godzinę i miejsce wybierają Państwo zgodnie z własnym harmonogramem.

  Cena szkolenia obejmuje

 • udział w kursie pierwszej pomocy
 • profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
 • wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego
 • przyjazd Ratownika w miejsce szkolenia
 • wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
 • Ważne informacje

  Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
  Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
  Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

  Terminy szkoleń

  Termin Godziny Miasto Cena
  16/05/2024 15:00-18:00 Warszawa 220 Zamawiam

  O szkoleniu

  Pierwsza pomoc pediatryczna – kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli, pracowników oświaty, opiekunów dzieci, pracowników żłobków, wolontariuszy.
  Po krótkim wstępie teoretycznym każdy uczestnik ćwiczy i aktualizuje wiedzę na nowoczesnym sprzęcie medycznym. Dysponujemy kilkoma różnymi fantomami (m.in. dorosły, dziecko, niemowlę), nowoczesnym szkoleniowym i normalnym defibrylatorem AED, w pełni wyposażonymi apteczkami i innym sprzętem, który zostanie zaprezentowany na szkoleniu.

  Nasi ratownicy są praktykami – na co dzień ratują ludzkie życie w karetkach pogotowia. W związku z tym swoją wiedzę i przekazywane informacje są w stanie poprzeć przykładami praktycznymi.

  Po szkoleniu uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia honorowane przez PIP – Państwową Inspekcję Pracy oraz Kuratorium Oświaty.
  Czas trwania szkolenia: 6 godzin lek.

  Obowiązek przeszkolenia całego personelu zatrudnionego na terenie szkoły / przedszkola z zakresu udzielania pierwszej pomocy wynika z Rozporządzenia MEN z dn. 31 października 2018 r.

  Obowiązek prowadzenia co 2 lata szkoleń dla pracowników i wolontariuszy w żłobkach i klubach malucha (opiekunach dzieci do lat 3) wynika z Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Program

  Poruszane zagadnienia podczas kursu pierwszej pomocy przedmedycznej:

 • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • zarządzanie na miejscu zdarzenia
 • stany zagrożenia życia
 • zadławienie dziecka
 • utrata przytomności
 • postępowanie przy zatrzymaniu oddechu
 • postępowanie z ciałem obcym w ciele
 • urazy kostno-stawowe
 • opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń
 • zatrucia pokarmowe
 • ukąszenia, kleszcze
 • nagłe stany chorobowe (padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny)
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) i użycie automatycznego defibrylatora AED
 • apteczka pierwszej pomocy
 • komunikacja z dyspozytorem ratownictwa medycznego
 • Prowadzący

  Ratownik Medyczny na co dzień ratujący życie w karetce państwowego pogotowia ratowniczego

  Miejsce szkolenia

  Szkolenia zamknięte realizujemy z dojazdem do Państwa placówki oświatowej.

  Cena szkolenia obejmuje

 • udział w kursie pierwszej pomocy
 • profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
 • wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego
 • przyjazd Ratownika w miejsce szkolenia
 • wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
 • Ważne informacje

  Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej placówki oświatowej?
  Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
  Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

  Terminy szkoleń

  Termin Godziny Miasto Cena
  16/05/2024 15:00-18:00 Warszawa 220 Zamawiam