Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia dla nauczycieli

Ośrodek Szkolenia BHP specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z pierwszej pomocy dla nauczycieli. Prowadzimy szkolenia BHP dla nauczycieli, pracowników administracji szkoły, dyrektorów oraz pozostałego personelu szkoły. W ofercie posiadamy również szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli.

Zgodnie z nowelizacją MEN szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej musi przejść każda osoba pracująca w szkole lub przedszkolu.

Program szkolenia BHP dopasowujemy do grupy zawodowej jaką są nauczyciele i pozostałe osoby pracujące w placówkach oświatowych. Wykładowcy podają przykłady oraz przygotowują ćwiczenia dopasowane do specyfiki sektora szkolnictwa. Podczas zajęć z pierwszej pomocy ratownik medyczny skupia się na zasadach udzielania pierwszej pomocy w najczęściej występujących sytuacjach w szkołach (np. krwotoki, złamania, omdlenia, choroby).

Nowością w naszej ofercie jest szkolenie z emisji głosu dla nauczycieli, które ma na celu pomóc nauczycielom dbać o głos i w przyszłości nie borykać się z chorobą zawodową.

Szkolenia BHP dla nauczycieli organizujemy w formie otwartej (w siedzibie naszej firmy) i zamkniętej (w terminie i miejscu wyznaczonym przez szkołę).

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Oferta BHP dla szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych

Wychodząc na przeciw potrzebom placówek oświatowych w zakresie BHP postanowiliśmy przygotować ofertę szkoleń i usług BHP dedykowanych szkołom i przedszkolom.

Podpisując z nami umowę zyskujesz:

 • szkolenia BHP w ryczałcie lub w obniżonej cenie
 • szkolenia z pierwszej pomocy w obniżonej cenie
 • usługi BHP w obniżonej cenie
 • regularne informacje o zmianach w zakresie BHP, p.poż. i pierwszej pomocy
 • dodatkowe materiały z zakresu BHP, pierwszej pomocy, p.poż. (np. artykuły, filmy, krzyżówki, gry)
 • wsparcie z zakresu BHP
 • dbałość o dane osobowe pracowników
 • partnera w bezpieczeństwie

Ryczałt: od 400 zł / miesięcznie (umowa na min. 12 mies.). Sprawdź ofertę na szkolenia BHP w szkole i przedszkolu

O szkoleniu

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli prowadzone jest w formie ćwiczeń. Po krótkich wstępie teoretycznym każdy uczestnik ćwiczy i aktualizuje wiedzę na nowoczesnym sprzęcie medycznym. Dysponujemy kilkoma różnymi fantomami (m.in. dorosły, dziecko, niemowlę), nowoczesnym szkoleniowym i normalnym defibrylatorem AED, w pełni wyposażonymi apteczkami i innym sprzętem, który zostanie zaprezentowany na szkoleniu.
Nasi ratownicy są praktykami – na co dzień ratują ludzkie życie w karetkach pogotowia. W związku z tym swoją wiedzę i przekazywane informacje są w stanie poprzeć przykładami praktycznymi.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia honorowane przez PIP – Państwową Inspekcję Pracy.
Czas trwania szkolenia: 6 godzin lek.

Program

Poruszane zagadnienia podczas szkolenia:

 • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • zarządzanie na miejscu zdarzenia
 • stany zagrożenia życia
 • zadławienie dziecka
 • utrata przytomności
 • postępowanie przy zatrzymaniu oddechu
 • postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka
 • urazy kostno-stawowe
 • opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń
 • zatrucia pokarmowe
 • ukąszenia, kleszcze
 • nagłe stany chorobowe (padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny)
 • resuscytacja krążeniowo- oddechowa i użycie defibrylatora AED
 • apteczka pierwszej pomocy
 • komunikacja z dyspozytorem ratownictwa medycznego

Prowadzący

Ratownik medyczny

Miejsce szkolenia

Szkolenia zamknięte realizujemy w Państwa Szkole.

Cena szkolenia obejmuje

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
 • wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego
 • wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Szkolenie otwarte: cena i termin zostaną podane po zebraniu się odpowiedniej grupy
Szkolenie zamknięte: wycena indywidualna

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i rodziców prowadzone jest w formie ćwiczeń. Po krótkich wstępie teoretycznym każdy uczestnik ćwiczy i aktualizuje wiedzę na nowoczesnym sprzęcie medycznym. Dysponujemy kilkoma różnymi fantomami (m.in. dorosły, dziecko, niemowlę), nowoczesnym szkoleniowym i normalnym defibrylatorem AED, w pełni wyposażonymi apteczkami i innym sprzętem, który zostanie zaprezentowany na szkoleniu.

Nasi ratownicy są praktykami – na co dzień ratują ludzkie życie w karetkach pogotowia. W związku z tym swoją wiedzę i przekazywane informacje są w stanie poprzeć przykładami praktycznymi. Dodatkowo na te szkolenia wysyłamy ratowników, którzy sami są rodzicami.

Program

Poruszane zagadnienia podczas szkolenia:

 • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • zarządzanie na miejscu zdarzenia
 • stany zagrożenia życia
 • zadławienie dziecka
 • utrata przytomności
 • postępowanie przy zatrzymaniu oddechu
 • postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka
 • urazy kostno-stawowe
 • opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń
 • zatrucia pokarmowe
 • ukąszenia, kleszcze
 • nagłe stany chorobowe (padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny)
 • resuscytacja krążeniowo- oddechowa i użycie defibrylatora AED
 • apteczka pierwszej pomocy
 • komunikacja z dyspozytorem ratownictwa medycznego

Prowadzący

Ratownik medyczny

Miejsce szkolenia

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest organizowane w miejscu wybranym przez Klienta. Często bywa łączone z piknikami, festynami, dniami otwartymi lub innymi atrakcjami zaplanowanymi w placówce.

Cena szkolenia obejmuje

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
 • wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego

Ważne informacje

Szkolenie zamknięte: wycena indywidualna

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenia antymobbingowe dla nauczycieli są dopasowane do tej specyficznej, szczególnie narażonej na zjawisko mobbingu grupy zawodowej. Na zajęciach analizowane są przykłady z sektora oświaty, przedstawiane są statystyki mobbingu dla nauczycieli oraz omawiane wyniki badań własnych prowadzącego, który zajmuje sie tylko mobbingiem wśród nauczycieli.

Program

1. Czym jest mobbing? Dlaczego występuje mobbing?

 • Możliwości definiowania mobbingu
 • Regulacje prawne dot. mobbingu
 • Skala mobbingu w Polsce (porównanie wyników badań CBOS i własnych)
 • Najbardziej narażone grupy zawodowe i środowiska pracy

2. Analiza zjawiska mobbingu

 • Najważniejsze cechy mobbingu
 • Rodzaje mobbingu
 • Typy mobbingu
 • 45 zachowań mobbingowych według Leymanna

3. Przyczyny mobbingu

 • Mobbing indywidualny
 • Mobbing grupowy
 • Mobbing systemowy
 • Mobbing a molestowanie seksualne

4. Strony mobbingu – analiza psychologiczna i socjologiczna

 • Mobber
 • Ofiara
 • Otoczenie, organizacja

5. Przyczyny i skutki mobbingu

 • Dla ofiary
 • Dla firmy
 • Dla mobbera – konsekwencja prawne

6. Jak zapobiegać mobbingowi w organizacji? Porady praktyczne

 • Identyfikacja mobbingu w organizacji
 • Algorytm postępowania dla pracodawcy
 • Algorytm postępowania dla pracownika
 • Udowodnienie mobbingu
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Wewnętrzna polityka antymobbingowa WPA

7. Przykłady i statystyki postępowań dot. mobbingu w Polsce

 • Orzeczenia Sądu
 • Analiza przypadków pod kątem prawnym

Prowadzący

Socjolog biznesu

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Szkolenie otwarte: 500,00 PLN + 23% VAT / osoba
Szkolenie zamknięte: wycena indywidualna

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Uczestnikami seminarium z zakresu emisji głosu są osoby szczególnie narażone na wystąpienie chorób narządu głosu, tj. nauczyciele, lektorzy, wykładowcy, pracownicy biur obsługi klienta, pracownicy call center i inni.

Program

 • definicja zaburzeń głosu,
 • czynniki sprzyjające zaburzeniom głosu,
 • higiena pracy głosem,
 • stres w pracy a zaburzenia głosu,
 • techniki emisji głosu,
 • rehabilitacja zawodowych chorób głosu

Prowadzący

Aktorka, logopeda

Miejsce szkolenia

Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
 • wykłady oraz ćwiczenia
 • wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Szkolenie otwarte: 500,00 PLN + 23% VAT / osoba
Szkolenie zamknięte: wycena indywidualna

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń