Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia dla nauczycieli

O szkoleniu

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone jest w formie ćwiczeń. Po krótkich wstępie teoretycznym każdy uczestnik ćwiczy i aktualizuje wiedzę na nowoczesnym sprzęcie medycznym. Dysponujemy kilkoma różnymi fantomami (m.in. dorosły, dziecko, niemowlę), nowoczesnym szkoleniowym i normalnym defibrylatorem AED, w pełni wyposażonymi apteczkami i innym sprzętem, który zostanie zaprezentowany na szkoleniu.
Nasi ratownicy są praktykami – na co dzień ratują ludzkie życie w karetkach pogotowia. W związku z tym swoją wiedzę i przekazywane informacje są w stanie poprzeć przykładami praktycznymi.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia honorowane przez PIP – Państwową Inspekcję Pracy.
Czas trwania szkolenia: 6 godzin lek.

Program

Poruszane zagadnienia:
– prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
– zarządzanie na miejscu zdarzenia
– stany zagrożenia życia
– zadławienie dziecka
– utrata przytomności
– postępowanie przy zatrzymaniu oddechu
– postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka
– urazy kostno-stawowe
– opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń
– zatrucia pokarmowe
– ukąszenia, kleszcze
– nagłe stany chorobowe (padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny)
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa i użycie defibrylatora AED
– apteczka pierwszej pomocy
– komunikacja z dyspozytorem ratownictwa medycznego

Prowadzący

Ratownik medyczny

Miejsce szkolenia

Szkolenia zamknięte realizujemy w Państwa Szkole.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Szkolenie otwarte: cena i termin zostaną podane po zebraniu się odpowiedniej grupy
Szkolenie zamknięte: wycena indywidualna

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone jest w formie ćwiczeń. Po krótkich wstępie teoretycznym każdy uczestnik ćwiczy i aktualizuje wiedzę na nowoczesnym sprzęcie medycznym. Dysponujemy kilkoma różnymi fantomami (m.in. dorosły, dziecko, niemowlę), nowoczesnym szkoleniowym i normalnym defibrylatorem AED, w pełni wyposażonymi apteczkami i innym sprzętem, który zostanie zaprezentowany na szkoleniu.

Nasi ratownicy są praktykami – na co dzień ratują ludzkie życie w karetkach pogotowia. W związku z tym swoją wiedzę i przekazywane informacje są w stanie poprzeć przykładami praktycznymi. Dodatkowo na te szkolenia wysyłamy ratowników, którzy sami są rodzicami.

Program

Poruszane zagadnienia:
– prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
– zarządzanie na miejscu zdarzenia
– stany zagrożenia życia
– zadławienie dziecka
– utrata przytomności
– postępowanie przy zatrzymaniu oddechu
– postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka
– urazy kostno-stawowe
– opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń
– zatrucia pokarmowe
– ukąszenia, kleszcze
– nagłe stany chorobowe (padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny)
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa i użycie defibrylatora AED
– apteczka pierwszej pomocy
– komunikacja z dyspozytorem ratownictwa medycznego

Prowadzący

Ratownik medyczny

Miejsce szkolenia

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest organizowane w miejscu wybranym przez Klienta. Często bywa łączone z piknikami, festynami, dniami otwartymi lub innymi atrakcjami zaplanowanymi w placówce.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego

Ważne informacje

Szkolenie zamknięte: wycena indywidualna

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Szkolenia antymobbingowe dla nauczycieli są dopasowane do tej specyficznej, szczególnie narażonej na zjawisko mobbingu grupy zawodowej. Na zajęciach analizowane są przykłady z sektora oświaty, przedstawiane są statystyki mobbingu dla nauczycieli oraz omawiane wyniki badań własnych prowadzącego, który zajmuje sie tylko mobbingiem wśród nauczycieli.

Program

1. Czym jest mobbing? Dlaczego występuje mobbing?
– Możliwości definiowania mobbingu
– Regulacje prawne dot. mobbingu
– Skala mobbingu w Polsce (porównanie wyników badań CBOS i własnych)
– Najbardziej narażone grupy zawodowe i środowiska pracy

2. Analiza zjawiska mobbingu
– Najważniejsze cechy mobbingu
– Rodzaje mobbingu
– Typy mobbingu
– 45 zachowań mobbingowych według Leymanna

3. Przyczyny mobbingu
– Mobbing indywidualny
– Mobbing grupowy
– Mobbing systemowy
– Mobbing a molestowanie seksualne

4. Strony mobbingu – analiza psychologiczna i socjologiczna
– Mobber
– Ofiara
– Otoczenie, organizacja

5. Przyczyny i skutki mobbingu
– Dla ofiary
– Dla firmy
– Dla mobbera – konsekwencja prawne

6. Jak zapobiegać mobbingowi w organizacji? Porady praktyczne
– Identyfikacja mobbingu w organizacji
– Algorytm postępowania dla pracodawcy
– Algorytm postępowania dla pracownika
– Udowodnienie mobbingu
– Wypowiedzenie umowy o pracę
– Wewnętrzna polityka antymobbingowa WPA

7. Przykłady i statystyki postępowań dot. mobbingu w Polsce
– Orzeczenia Sądu
– Analiza przypadków pod kątem prawnym

Prowadzący

Socjolog biznesu

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 12, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji papierowej
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Szkolenie otwarte: 290,00 PLN + 23% VAT / osoba
Szkolenie zamknięte: wycena indywidualna

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Uczestnikami seminarium z zakresu emisji głosu są osoby szczególnie narażone na wystąpienie chorób narządu głosu, tj. nauczyciele, lektorzy, wykładowcy, pracownicy biur obsługi klienta, pracownicy call center i inni.

Program

– definicja zaburzeń głosu,
– czynniki sprzyjające zaburzeniom głosu,
– higiena pracy głosem,
– stres w pracy a zaburzenia głosu,
– techniki emisji głosu,
– rehabilitacja zawodowych chorób głosu

Prowadzący

Aktorka, logopeda

Miejsce szkolenia

Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– wykłady oraz ćwiczenia z wykorzystaniem najnowszego sprzętu ratowniczego
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Szkolenie otwarte: 290,00 PLN + 23% VAT / osoba
Szkolenie zamknięte: wycena indywidualna

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń