Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

BHP w szkole i przedszkolu

BHP w szkole
Rok 2019 był rokiem znacznych zmian w prawie dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i przedszkolach.

Uwaga nowość 2020! Sprawdź Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli ONLINE

Zasadniczą zmianą było wejście w życie Rozporządzenia MEN, które zobligowało wszystkie osoby pracujące w szkołach i przedszkolach do przejścia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kiedyś szkolenia z pierwszej pomocy musieli przechodzić tylko nauczyciele. Teraz takie szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących w szkole – bez względu na formę zatrudnienia, zajmowane stanowisko, czy nawet ewentualny outsourcing usług (niekiedy cateringiem zajmują się firmy zewnętrzne). Zmiany dotyczą zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych.
Kolejną zmianą z zakresu bhp w szkole i przedszkolu było zawieszenie konieczności wykonywania szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych po spełnieniu pewnych wymagań. Jako, że nowe przepisy wzbudzały wiele możliwości interpretacji zostały one doprecyzowane poprzez wyodrębnienie nowej grupy pracowniczej – pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca osób zatrudnionych w szkole, głównie nauczycieli, wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP, tak więc podlega obowiązkowym szkoleniom okresowym z zakresu BHP.

Przedstawiamy Państwu spis wymagań z zakresu BHP dla osób pracujących w placówkach oświatowych (szkole i przedszkolu) z podziałem na stanowiska.

Dyrektor szkoły, Dyrektor przedszkola, Wicedyrektorzy – szkolenia BHP

Nauczyciel, wychowawca, nauczyciel wspomagający – szkolenia BHP

Pracownik administracji, pracownik sekretariatu szkolnego – szkolenia BHP

Kierownik gospodarczy – szkolenia BHP

Pracownik fizyczny (woźny, konserwator terenu) – szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 3 lata
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Kierownik kuchni – szkolenia BHP

Pracownik kuchni w szkole lub przedszkolu – szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 3 lata
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Kierownik świetlicy szkolnej – szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami w przeciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 6 lat
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie z emisji głosu (rekomendowane)
 • Szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji (rekomendowane)

Pracownik świetlicy szkolnej – szkolenia BHP

Ocena ryzyka zawodowego w szkole i przedszkolu

Należy pamiętać, że każdy pracownik musi zostać zapoznany z poprawnie przygotowaną, dopasowaną do charakteru swojej pracy oceną ryzyka zawodowego. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciela musi być dopasowana do przedmiotu wykładanego przez nauczyciela i zagrożeń związanych z pracą. Warto pamiętać, że przykładowo nauczyciel chemii, biologii, fizyki, czy wychowania fizycznego jest narażony na zupełnie inne zagrożenia chemiczne, biologiczne i fizyczne niż np. nauczycieli historii, mimo, iż mogą mieć podobne zagrożenia psychofizyczne związane z pracą (np. stres, hałas).

Podstawa prawna:
Rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
§94[3] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2019.0.1040)

Oferta BHP dla szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych – obsługa BHP szkoły i przedszkola

Wychodząc na przeciw potrzebom placówek oświatowych w zakresie BHP postanowiliśmy przygotować ofertę szkoleń i usług BHP dedykowanych szkołom i przedszkolom.

Podpisując z nami umowę zyskujesz:

 • szkolenia BHP w cenie
 • szkolenia z pierwszej pomocy w obniżonej cenie
 • usługi BHP w cenie
 • regularne informacje o zmianach w zakresie BHP, p.poż. i pierwszej pomocy
 • dodatkowe materiały z zakresu BHP, pierwszej pomocy, p.poż. (np. artykuły, filmy, krzyżówki, gry)
 • wsparcie z zakresu BHP
 • dbałość o dane osobowe pracowników
 • partnera w bezpieczeństwie

Ryczałt: 300 zł netto / miesięcznie (umowa na min. 12 mies., Warszawa)

W cenie:

UsługaForma realizacjiCena
Szkolenie wstępne BHPstacjonarnie - Warszawa, ul. Ciołka 10, w ustalonych terminach (obowiązują zapisy)w ryczałcie
Szkolenie okresowe BHP dla Dyrektorów i kierownikówonlinew ryczałcie
Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli i pracowników administracjionlinew ryczałcie
Szkolenie okresowe BHP dla robotnikówstacjonarnie - Warszawa, ul. Ciołka 10, w ustalonych terminach lub z dojazdem do grupy (1 termin w roku)w ryczałcie
Kursy pierwszej pomocystacjonarnie - z dojazdem do klienta2000,00 zł / grupa do 20 osób
Ocena ryzyka zawodowego-w ryczałcie
Postępowanie powypadkowe-w ryczałcie
Porady, konsultacje-w ryczałcie
Dodatkowe bonusy - Informacje o zmianach w BHP, ciekawostki BHP, materiały BHP-darmowe

Kontakt

Zadzwoń: 22 837 06 95, 600 004 503
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.