Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli – obowiązek, który może uratować życie

szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli

W grupie dzieci i młodzieży szkolnej wypadki zdarzają się znacznie częściej, niż może się wydawać. Niestety, nie zawsze możemy im zapobiec. O ile drobne skaleczenia i siniaki nie stanowią powodu do zmartwień, o tyle poważniejsze wypadki będące zagrożeniem zdrowia lub życia wymagają podjęcia zdecydowanej i fachowej akcji ratunkowej. Aby zapewnić uczniom fachową pierwszą pomoc, wprowadzono obowiązek szkolenia nauczycieli z pierwszej pomocy i ustalono zasady jej udzielania w warunkach szkolnych.

Podstawy prawne i zasady przeprowadzania szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Paragraf 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) zawiera zapis mówiący o tym, że nauczyciel podlega obowiązkowi ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Za organizację szkolenia dla nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły.
Nigdzie nie zostało jednak określone, kto może takie szkolenie przeprowadzić i jak powinien wyglądać program szkolenia. Z tego względu nauka pierwszej pomocy może być częścią szkolenia BHP.
Prawo dotyczące szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli pozostawia pewną dowolność w kwestii formy i sposobu jego prowadzenia. Jeśli jednak chcemy, aby nauczyciele oprócz „papierka” zdobyli również praktyczne umiejętności w zakresie pierwszej pomocy, konieczne jest przeprowadzenie praktycznych zajęć, na których każdy nauczyciel przećwiczy wykonywanie resuscytacji czy obsługę defibrylatora AED.

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc w razie wypadku

Zgodnie z art. 209 kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Ich obowiązkiem jest organizacja pierwszej pomocy i zadbanie o wyposażenie apteczki. Zapis obejmuje również dyrektorów szkół. Dane wyznaczonych osób i informacje kontaktowe powinny być łatwo dostępne dla każdego. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc w razie wypadku nie zwalnia jednak innych nauczycieli z obowiązku ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. W sytuacji, gdy osoba wyznaczona do pomocy jest nieobecna, pierwszej pomocy musi przecież udzielić ktoś inny.

Jak często należy organizować szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli?

Wielu dyrektorów szkół pyta o terminy ważności szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli. Według prawa szkolenia z pierwsze pomocy nie mają terminu ważności i wystarczy ukończyć je raz. Jednakże z praktycznego punktu widzenia lepszym podejściem jest powtarzanie szkolenia, by nauczyciele nie zapomnieli wiedzy, którą przekazano im na szkoleniu. Europejska Rada Resuscytacji zaleca, by powtarzać naukę pierwszej pomocy nie rzadziej niż co 5 lat. Dzięki temu wiedza nauczycieli dotycząca tego zagadnienia pozostanie aktualna i nie odejdzie w niepamięć.

Najbliższe szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli:

26 stycznia 2019 r.: Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli – udzielanie pomocy dzieciom

Oferta szkoleń dla nauczycieli w Ośrodku Szkoleń BHP w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *