fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli – obowiązek, który może uratować życie

szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli

W grupie dzieci i młodzieży szkolnej wypadki zdarzają się znacznie częściej, niż może się wydawać. Niestety, nie zawsze możemy im zapobiec. O ile drobne skaleczenia i siniaki nie stanowią powodu do zmartwień, o tyle poważniejsze wypadki będące zagrożeniem zdrowia lub życia wymagają podjęcia zdecydowanej i fachowej akcji ratunkowej. Aby zapewnić uczniom fachową pierwszą pomoc, wprowadzono obowiązek szkolenia nauczycieli z pierwszej pomocy i ustalono zasady jej udzielania w warunkach szkolnych.

Podstawy prawne i zasady przeprowadzania szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Paragraf 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) zawiera zapis mówiący o tym, że nauczyciel podlega obowiązkowi ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Za organizację szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły.

Nigdzie nie zostało jednak określone, kto może takie szkolenie przeprowadzić i jak powinien wyglądać program szkolenia. Prawo dotyczące szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli pozostawia pewną dowolność w kwestii formy i sposobu jego prowadzenia. Jeśli jednak chcemy, aby nauczyciele oprócz „papierka” zdobyli również praktyczne umiejętności w zakresie pierwszej pomocy, konieczne jest przeprowadzenie praktycznych zajęć, na których każdy nauczyciel przećwiczy wykonywanie resuscytacji czy obsługę defibrylatora AED.

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc w razie wypadku w szkole

Zgodnie z art. 209 kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Ich obowiązkiem jest organizacja pierwszej pomocy i zadbanie o wyposażenie apteczki. Zapis obejmuje również dyrektorów szkół. Dane wyznaczonych osób i informacje kontaktowe powinny być łatwo dostępne dla każdego. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w szkole za pierwszą pomoc w razie wypadku nie zwalnia jednak innych nauczycieli z obowiązku ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. W sytuacji, gdy osoba wyznaczona do pomocy jest nieobecna, pierwszej pomocy musi przecież udzielić ktoś inny.

Jak często należy organizować szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli?

Wielu dyrektorów szkół pyta o terminy ważności szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli i częstotliwość przeprowadzania szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli. Według prawa szkolenia z pierwsze pomocy nie mają terminu ważności i wystarczy ukończyć je raz. Jednakże z praktycznego punktu widzenia lepszym podejściem jest powtarzanie szkolenia, by nauczyciele nie zapomnieli wiedzy, którą przekazano im na szkoleniu. Ratownicy współpracujący z Ośrodkiem Szkolenia BHP zalecają, by powtarzać naukę pierwszej pomocy nie rzadziej niż co 2-3 lata. Dzięki temu wiedza nauczycieli dotycząca tego zagadnienia pozostanie aktualna i nie odejdzie w niepamięć. Dodatkowo zagadnienie to konsultowaliśmy z Państwową Inspekcją Pracy. Przedstawiciele PIP przekazali nam informację, że to zakład pracy ma obowiązek określić termin ważności i cykliczność szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w swoich wewnętrznych rozporządzeniach lub regulaminach.

Czy inne osoby pracujące w szkołach też muszą zostać przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy?

29 listopada 2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy dotyczące przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach. Nowe przepisy mówią, że każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019, czyli są to osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki. W poprzednim brzemieniu przepis obejmował tylko nauczycieli, w szczególności pracujących w laboratoriach, warsztatach czy prowadzących zajęcia wychowania fizycznego. Celem wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy jest jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.

Czy szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe dla nauczycieli?

Tak, nauczyciele od dawna musieli zostać przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Najnowsze zmiany w prawie dotyczą pozostałych pracowników placówki oświatowej, niebędących nauczycielami. Obowiązek skierowania pracowników na szkolenie spoczywa na dyrektorze szkoły. Koszt szkolenia pokrywa placówka.
Podstawa prawna: § 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Czy zmiany dotycząca szkoleń z pierwszej pomocy w szkołach obowiązują we wszystkich placówkach?

Tak, uwzględnione w Rozporządzeniu MEN z dn. 31 października 2018 r. zmiany obowiązują wszystkich dyrektorów szkół wraz z personelem – zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych na wszystkich stopniach kształcenia.

Ile kosztuje szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli?

Cena szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli jest uzależniona od liczby osób w grupie oraz liczby grup szkoleniowych w danej placówce. Rekomendujemy, aby grupa osób na szkoleniu z pierwszej pomocy nie liczyła więcej niż 25 uczestników – taka liczebność zapewnia maksymalne wykorzystanie zajęć oraz daje możliwość przećwiczenia wszystkich możliwych sytuacji na dostępnym sprzęcie. Koszt szkolenia z pierwszej pomocy w Warszawie już od 50 zł od osoby. Dokładna i ostateczna cena zależy od indywidualnych ustaleń.

Najbliższe szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli w Warszawie:

Szkolenia z pierwszej pomocy organizujemy tylko w wersji zamkniętej dla grup do 20 osób. Pełna oferta szkoleń dla nauczycieli w Ośrodku Szkoleń BHP w Warszawie.

Szkolenie w Twojej szkole?

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla nauczycieli w swojej szkole albo szkoleniem zamkniętym z dojazdem?
Oferujemy szkolenia dla nauczycieli i szkół z Warszawy i okolic.

Masz jakiekolwiek pytania?

Napisz na bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 600 004 503

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *