fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli – obowiązek, który może uratować życie

szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli

W grupie dzieci i młodzieży szkolnej wypadki zdarzają się znacznie częściej, niż może się wydawać. Niestety, nie zawsze możemy im zapobiec. O ile drobne skaleczenia i siniaki nie stanowią powodu do zmartwień, o tyle poważniejsze wypadki będące zagrożeniem zdrowia lub życia wymagają podjęcia zdecydowanej i fachowej akcji ratunkowej. Aby zapewnić uczniom fachową pierwszą pomoc, wprowadzono obowiązek szkolenia nauczycieli z pierwszej pomocy i ustalono zasady jej udzielania w warunkach szkolnych.

Podstawy prawne i zasady przeprowadzania szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Paragraf 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) zawiera zapis mówiący o tym, że nauczyciel podlega obowiązkowi ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Za organizację szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły.

Nigdzie nie zostało jednak określone, kto może takie szkolenie przeprowadzić i jak powinien wyglądać program szkolenia. Z tego względu nauka pierwszej pomocy może być częścią szkolenia BHP dla nauczycieli.
Prawo dotyczące szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli pozostawia pewną dowolność w kwestii formy i sposobu jego prowadzenia. Jeśli jednak chcemy, aby nauczyciele oprócz „papierka” zdobyli również praktyczne umiejętności w zakresie pierwszej pomocy, konieczne jest przeprowadzenie praktycznych zajęć, na których każdy nauczyciel przećwiczy wykonywanie resuscytacji czy obsługę defibrylatora AED.

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc w razie wypadku w szkole

Zgodnie z art. 209 kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Ich obowiązkiem jest organizacja pierwszej pomocy i zadbanie o wyposażenie apteczki. Zapis obejmuje również dyrektorów szkół. Dane wyznaczonych osób i informacje kontaktowe powinny być łatwo dostępne dla każdego. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w szkole za pierwszą pomoc w razie wypadku nie zwalnia jednak innych nauczycieli z obowiązku ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. W sytuacji, gdy osoba wyznaczona do pomocy jest nieobecna, pierwszej pomocy musi przecież udzielić ktoś inny.

Jak często należy organizować szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli?

Wielu dyrektorów szkół pyta o terminy ważności szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli i częstotliwość przeprowadzania szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli. Według prawa szkolenia z pierwsze pomocy nie mają terminu ważności i wystarczy ukończyć je raz. Jednakże z praktycznego punktu widzenia lepszym podejściem jest powtarzanie szkolenia, by nauczyciele nie zapomnieli wiedzy, którą przekazano im na szkoleniu. Europejska Rada Resuscytacji zaleca, by powtarzać naukę pierwszej pomocy nie rzadziej niż co 5 lat. Dzięki temu wiedza nauczycieli dotycząca tego zagadnienia pozostanie aktualna i nie odejdzie w niepamięć.

Czy inne osoby pracujące w szkołach też muszą zostać przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy?

29 listopada 2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy dotyczące przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach. Nowe przepisy mówią, że każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019, czyli są to osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki. W poprzednim brzemieniu przepis obejmował tylko nauczycieli, w szczególności pracujących w laboratoriach, warsztatach czy prowadzących zajęcia wychowania fizycznego. Celem wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy jest jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.

Czy szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe dla nauczycieli?

Obowiązek skierowania pracowników na szkolenie spoczywa na dyrektorze szkoły. Koszt szkolenia pokrywa placówka.
Podstawa prawna: § 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Czy zmiany dotycząca szkoleń z pierwszej pomocy w szkołach obowiązują we wszystkich placówkach?

Tak, uwzględnione w Rozporządzeniu MEN z dn. 31 października 2018 r. zmiany obowiązują wszystkich dyrektorów szkół wraz z personelem – zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych na wszystkich stopniach kształcenia.

Ile kosztuje szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli?

Cena szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli jest uzależniona od liczby osób w grupie oraz liczby grup szkoleniowych w danej placówce. Rekomendujemy, aby grupa osób na szkoleniu z pierwszej pomocy nie liczyła więcej niż 25 uczestników – taka liczebność zapewnia maksymalne wykorzystanie zajęć oraz daje możliwość przećwiczenia wszystkich możliwych sytuacji na dostępnym sprzęcie. Koszt szkolenia z pierwszej pomocy w Warszawie to około 1400 zł za grupę do 25 osób – już od 50 zł od osoby. Dokładna i ostateczna cena zależy od indywidualnych ustaleń.

Najbliższe szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli w Warszawie:

6 kwiecień 2019 r.: Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli – udzielanie pomocy dzieciom – 120 zł od osoby, przy zapisie minimum 3 osób 100 zł od osoby.

Pełna oferta szkoleń dla nauczycieli w Ośrodku Szkoleń BHP w Warszawie.

Szkolenie w Twojej szkole?

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla nauczycieli w swojej szkole albo szkoleniem zamkniętym z dojazdem?
Oferujemy szkolenia dla nauczycieli i szkół z Warszawy i okolic.

Masz jakiekolwiek pytania?

Napisz na bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 600 004 503

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *