Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Oferta

Ośrodek Szkolenia BHP w Warszawie organizuje szkolenia z zakresu “Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP. Organizujemy kursy dla społecznych zakładowych inspektorów pracy, kursy z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami, jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolimy też z zakresu BHP pracowników administracyjno-biurowych, nauczycieli, służb placówek oświatowych.

Szkolenie okresowe BHP online

Szkolenia okresowe BHP w formie online można prowadzić dla:

 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – sprawdź tutaj
 • pracowników administracyjno-biurowych, służby zdrowia, placówek oświatowych – sprawdź tutaj

Inne szkolenia bhp online dostępne są tutaj (w języku polskim i angielskim). Dostępne jest również szkolenie w wersji demo – przed zakupem sprawdź, czego możesz się spodziewać po naszych szkoleniach bhp online.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne to pierwsze szkolenie BHP nowego pracownika. Każdy nowo zatrudniony pracownik musi obyć instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, które składają się na szkolenia wstępne BHP. Podczas instruktażu ogólnego pracownik dowiaduje się jakie są jego prawa i obowiązki z zakresu BHP, prawa pracy, pierwszej pomocy i ewakuacji.
W naszej firmie szkolenie wstępne BHP odbywa się we wtorki rano (o 7:10).
Więcej informacji w zakładce Szkolenie wstępne BHP
Szkolenia wstępne BHP może być na ten moment prowadzone online – sprawdź tutaj.

Szkolenia okresowe BHP

 • Kurs okresowy BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  Podczas szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami uczestnicy dowiadują się jakie mają prawa i obowiązki jako pracodawcy/kierownicy, a także jak zapewnić pracownik bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Kierownicy i pracodawcy zdobywają również wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i ewakuacji.
  Pierwsze szkolenie okresowe musi się obyć w przeciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty zatrudnienia. Takie szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych (2 dni). Szkolenie może być przeprowadzone również w formie samokształcenia kierowanego. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i osób kierujących jest ważne 5 lat. Szkolenie obowiązuje również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, gdy zatrudniają pracowników.
 • Kurs okresowy BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  Podczas szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami uczestnicy dowiadują się zapewnić techniczne bezpieczeństwo pracy oraz dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownicy inżynieryjno-techniczni zdobywają również wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i ewakuacji.
  Pierwsze szkolenie okresowe musi się obyć w przeciągu maksymalnie 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Takie szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych (2 dni). Szkolenie może być przeprowadzone również w formie samokształcenia kierowanego. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych i osób jest ważne 5 lat.
 • Kurs okresowy BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, służby zdrowia, placówek oświatowych
  Szkoleniom okresowych BHP podlegają pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne (m.in. służba zdrowia) albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. oświata). Podczas szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, służby zdrowia i placówek oświatowych uczestnicy dowiadują się dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownicy zdobywają również wiedzę z zakresu ergonomii miejsca pracy, bezpiecznej pracy przy komputerze, pierwszej pomocy i ewakuacji.
  Pierwsze szkolenie okresowe musi się obyć w przeciągu maksymalnie 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Takie szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych (1 dzień). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych jest ważne 6 lat.
 • Kurs okresowy BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  W trakcie szkolenia okresowego BHP dla robotników uczestnicy dowiadują się jak dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jakie stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, na jakie czynniki szkodliwe i niebezpieczne są narażeni i jak się przed nimi zabezpieczać. Pracownicy zdobywają również umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuacji.
  Pierwsze szkolenie okresowe musi się obyć w przeciągu maksymalnie 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Takie szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych (1 dzień). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla robotników jest ważne 3 lata, jednak w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych – jedynie rok.

Więcej informacji w zakładce Szkolenia okresowe BHP

Kurs okresowy BHP dla pracowników służb BHP

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służb BHP służy aktualizacji i ugruntowaniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy i p.poż. Wykłady prowadzone są przez doświadczonych głównych specjalistów bhp, a także inspektorów pracy. Każde szkolenie jest prowadzone przez co najmniej trzech wykładowców. Podczas szkoleń korzystamy również z różnych metod aktywizacyjnych, co również przyczynia się do rozwoju uczestników i pozwala dostrzec im możliwość budowania kultury bezpieczeństwa pracy i zwiększenie świadomości swoich pracowników. Dodatkowo nasze szkolenia rozszerzamy o moduł przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy, tak, aby pracownicy służby BHP mogli stać również na straży zdrowia psychicznego umiejąc rozpoznać zachowania patologiczne i im przeciwdziałać.
Takie szkolenia obywają się u nas dwa razy do roku – w czerwcu i grudniu, są realizowane w formie samokształcenia kierowanego i trwają dnia. Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych.
Więcej informacji w zakładce Szkolenia okresowe BHP dla pracowników służb BHP

Kurs okresowy BHP dla zakładowych społecznych inspektorów pracy

Celem szkolenia BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) jest zapoznanie SIP z ich rolą w zakładzie pracy, a także obowiązków i praw pracodawcy i pracowników. Wykłady prowadzone są przez doświadczonych głównych specjalistów bhp, a także inspektorów pracy. Każde szkolenie jest prowadzone przez co najmniej trzech wykładowców. Podczas szkoleń korzystamy również z różnych metod aktywizacyjnych. Dodatkowo nasze szkolenia rozszerzamy o moduł przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy, tak, aby SIP mogli stać mogli dbać o dobrostan psychiczny pracowników.
Takie szkolenia obywają się u nas dwa razy do roku – w czerwcu i grudniu, są realizowane w formie samokształcenia kierowanego i trwają dnia. Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych oraz uczy się wypełniać księgę uwag i zaleceń SIP w kameralnej grupie.

Więcej informacji w zakładce Szkolenie okresowe BHP dla społecznych inspektorów pracy

Kursy pierwszej pomocy

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  Na szkolenia z pierwszej pomocy ratownik prowadzący szkolenie przyjeżdża z pełnym, nowoczesny sprzętem medycznym – fantomami dorosłymi, dziecięcymi, niemowlęcymi, automatycznym defibrylatorem AED, apteczką, innym sprzętem w zależności od potrzeb. Kładziemy nacisk na ćwiczenia, dlatego wstęp i część teoretyczną zawsze popieramy przykładami praktycznymi i przechodzimy do obowiązkowych ćwiczeń.
  Szkolenia z pierwszej pomocy są obowiązkowe dla: pracowników oświaty (wszystkich osób pracujących w sektorze oświaty, nawet na stanowiskach robotniczych czy administracyjno-biurowych), osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech (zaświadczenia są ważne tylko 2 lata).
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna dla dzieci i rodziców
  Coraz większą popularnością cieszą się szkolenia na których rodzice uczą się udzielać pierwszej pomocy swoim dzieciom. Szkolenia dla dzieci i rodziców zawszą są organizowane w grupach (np. w przedszkolu) i dopasowywane do wieku dzieci. Rekomendujemy, aby każde dziecko przypadała co najmniej jedna osoba dorosła. Czas trwania tych szkoleń jest również zależny do wieku dzieci – czas trwania szkolenia dla małych dzieci to ok. 60 minut, przy większych dzieciach czas ulega wydłużeniu do 90 minut. Po szkoleniu dzieci otrzymują dyplomy i kolorowanki lub krzyżówki (w zależności od wieku uczestników).

Więcej informacji w zakładce Kursy pierwszej pomocy

Szkolenia specjalistyczne

 • Szkolenie z bezpiecznej pracy na wysokości – wysokościówka
  Bezpieczna praca na wysokości to niestety ciągle niezakorzenione w świadomości pracowników i pracodawców. Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych. Pracę na wysokości wykonują m.in. pracownicy na budowie, osoby montujące reklamy, osoby odśnieżające dachy. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak zabezpieczyć siebie i innych pracowników przed upadkiem z wysokości.
  Szkolenie jest bardzo dynamiczne – na początku wykładowca przeprowadza część teoretyczną, zaś później przechodzi do ćwiczeń. Ćwiczenia polegają na nauce poprawnego wykorzystania sprzętu ochrony indywidualnej, pokazaniu skutków zakupu nieodpowiednich szelek i innych elementów zabezpieczających, a także korzyści dla życia i zdrowia płyną z zakupu sprzętu dobrej jakości i jego poprawnego stosowania. Później uczestnicy wykonują pracę na wysokości z pozoracją wypadku. Wymagane jest, aby w szkoleniu oprócz pracowników wziął również udział kierownik, który bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników. Szkolenie organizujemy z dojazdem do klienta już od 5 osób. Zalecamy, aby przygotować salę wykładowo-szkoleniową, przynieść na szkolenie sprzęt zabezpieczający oraz zapewnić miejsce do wykonania ćwiczeń (podwieszenia się).
 • Kurs SEP
  Kurs SEP, dzięki któremu otrzymuje się świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci. Po przeprowadzeniu szkolenia SEP odbywa się egzamin kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej

Więcej informacji w zakładce Szkolenie wysokościowe i kurs SEP

Szkolenia warsztatowe

 • Trening pracy głosem – warsztaty z emisji głosu
  Celem warsztatów emisji głosu Szkolenie prowadzi aktorka i logopeda z wieloletnim doświadczeniem, która dodatkowo jest trenerem kompetencji miękkich. Szkolenia są uwielbiane przez nauczycieli, wykładowców, trenerów i pracowników call center.
 • Szkolenie z ergonomii miejsca pracy
  W tym szkoleniu chętnie biorą udział pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Szkolenie może przyjść dwie formy – albo typowo teoretyczną i wtedy jest prowadzone przez specjalistę ds. BHP, albo ćwiczeniowo-warsztatową i wtedy uczestnicy wykonują ćwiczenia pod okiem fizjoterapeuty.
 • Szkolenie antymobbingowe – mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
  Mimo nagłaśniania tematu mobbing i dyskryminacji w miejscu pracy oraz koniunktury rynku to wciąż powszechnie występujące zjawiska. Obydwa są regulowane prawne i grożą za nie kary – zarówno dla pracodawcy za brak przeciwdziałania, jak i dla samego prześladowcy.
  Na naszych szkolenia uczymy jak rozpoznać mobbing, co może (a nawet musi) zrobić pracodawca, aby przeciwdziałać mobbingowi, jakie konsekwencje grożą prześladowcy i pracodawcy, jakie skutki dla ofiary , a nawet firmy niosą takie zachowania. Na naszych szkoleniach nie dowiesz się jak zbierać dowody na pracodawcę. Szkolimy odpowiedzialnie i dlatego podtrzymujemy, że warto wysyłać na szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi pracowników. Szkolenie prowadzi socjolog biznesu i mediów, który specjalizuje się w tej tematyce.
 • RODO w BHP
  W pracy służby BHP wykorzystywane są dane osobowe – zarówno zwykłych, jak i szczególnych kategorii związanych m.in. ze stanem zdrowia czy wypadkami przy pracy. W maju 2019 nastąpiła aktualizacja . W związku z RODO nastąpiła również aktualizacja wyglądu karty szkolenia wstępnego, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego BHP, czy protokołu powypadkowego. Dodatkowo firmy często korzystają z podmiotów zewnętrznych, m.in. do prowadzenia szkoleń okresowych BHP czy dostawy odzież roboczej. Pracownicy służby powinni wiedzieć jak zabezpieczyć i chronić dane osobowe pracowników, a także osób trzecich (np. świadków wypadków).
  Warto zaznaczyć, że szereg specjalistów ds. BHP prowadzi własne działalności gospodarcze – tym samym na nich spoczywa dużo większa odpowiedzialność za powierzone dane (w tym odpowiedzialność finansowa). Szkolenie prowadzi specjalista tematyki ochrony danych osobowych i wieloletni współpracownik Ośrodka Szkolenia BHP.
 • Szkolenia z pomocy osobom niepełnosprawnym
  Prowadzimy również szkolenia z zakresu niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Na szkoleniach uczestnicy dowiadują się jak pomóc osobom niepełnosprawnym z sposób bezpieczny, a także komfortowy i nienaruszający przestrzeni i godności osobistej tych osób.
  Szkolenia dedykowane są kierowcom pojazdów komunikacji miejskiej, pracowników urzędów i instytucji publicznych, pracownikom miejsc użyteczności publicznej (np. teatrów, muzeów, kin). Na szkoleniach wykorzystujemy m.in. wózki, chodziki, laski dla osób niewidomych (wraz z zasłonięciem oczu). Szkolenia prowadzi ratownik medyczny z przygotowaniem z zakresu kompetencji miękkich.

Więcej informacji w zakładce Szkolenia warsztatowe

Szkolenia w Ośrodku Szkoleń BHP w Warszawie

Szkolenia BHP otwarte odbywają się w sali wykładowej Ośrodka Szkolenia BHP w Warszawie. Nowoczesna, klimatyzowana sala znajduje się na parterze budynku przy ul. Ciołka 10. Przygotowana pod wykłady sala wyposażona jest w rzutnik, flipchart oraz krzesła ze składanymi pulpitami.

Każdego dnia czeka na Państwa uśmiechnięty zespół pracowników. Zapraszamy 🙂

Szkolenia BHP Warszawa
Szkolenia BHP Warszawa
Szkolenie BHP Warszawa
Szkolenie BHP Warszawa
Szkolenie BHP

Masz pytania odnośnie szkoleń BHP:

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.