Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenie okresowe BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy - 03/06/2024 - 04/06/2024

Program

Dzień 1

9:00-11:15
- ochrona przeciwpożarowa
pierwsza pomoc przedmedyczna
ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia
11:30-13:00
- metodyka pracy służb BHP i SIP
obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp
uprawnienia pracownicze wynikające z warunków pracy
system nadzoru nad warunkami pracy w RP: nadzór profesjonalny i społeczny
wpływ międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa pracy na polskie prawo
13:00-13:30
- przerwa
13:30-15:00
- zakres działania służby bhp i SIP
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
zasady i metody kontroli oraz oceny stanu bhp na stanowiskach pracy
metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
nowoczesne metody pracy służby bhp i SIP
15:00-15:45
- praktyczna nauka wypełniania księgi uwag i zaleceń SIP

Dzień 2

9:00-12:00
- choroby zawodowe
wypadki przy pracy
prace na stanowiskach zagrożonych
wybrane zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy
12:00-12:30
- przerwa
12:30-15:30
- kontynuacja zajęć przed przerwą
15:30-16:00
- egzamin

Uczestnicy

Szkolenie okresowe BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy kierowane jest do osób zajmujących stanowisko społecznych zakładowych inspektorów pracy w zakładach pracy.

Termin potwierdzony.

Wykładowca

Moduł z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony jest ratownika medycznego z przygotowaniem p.poż. Podczas zajęć wykorzystywany jest najnowszy sprzęt ratowniczy, w tym fantom, AED, apteczka pierwszej pomocy i inne. Moduł z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, działu X Kodeksu pracy, prowadzony jest specjalistę ds. BHP – wykładowcę w dużym doświadczeniem zawodowym i przygotowaniem pedagogicznym. Wykłady prowadzą praktycy, którzy mają duże doświadczenie i często współpracowali z Państwową Inspekcją Pracy.

Inne terminy

Termin Godziny Miasto Cena
03/06/2024 9:00-16:00 Warszawa 699,00 Zamawiam

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji książkowej (w tym m.in. księga uwag i zaleceń SIP)
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. E. Ciołka 10

Cena szkolenia: 699,00 PLN / osoba

Podana cena jest wartością netto = brutto, ponieważ szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT (podstawa zwolnienia: Art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Zadzwoń: 22 837 37 82, 600 004 503
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl