Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Instruktaż stanowiskowy

Czym jest instruktaż stanowiskowy i jak go przeprowadzić? Jest to szkolenie, jakie powinien odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy lub jaki jest cel takiego szkolenia, zapraszamy do zapoznania się z treścią naszego artykułu.

 1. Czym jest instruktaż stanowiskowy?
 2. Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego?
 3. Jak należy przeprowadzać instruktaż stanowiskowy?
 4. Kiedy i jak często przeprowadzać instruktaż stanowiskowy?
 • Jest to element szkolenia wstępnego, który ma na celu zapoznanie nowo zatrudnionego pracownika z obowiązkami i zagrożeniami, na jakie pracownik jest narażony na danym stanowisku pracy
 • Za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego odpowiedzialna jest osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dotyczące danego stanowiska pracy
 • Należy przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną pracownikowi oraz poinformować go o szkodliwych czynnikach, jakie występują na danym stanowisku pracy.
 • Instruktaż stanowiskowy powinien zostać przeprowadzony przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnionego pracownika na danym stanowisku pracy.

Czym jest instruktaż stanowiskowy?

Każdy nowo zatrudniony pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne BHP. Szkolenie wstępne składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy ma na celu pozyskanie, pogłębienie lub uaktualnienie wiedzy z zakresu BHP potrzebnej do wykonywania pracy na danym stanowisku. Uczestnik szkolenia powinien zostać poinformowany o czynnikach środowiska pracy oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą na danym stanowisku.

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego?

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego jest osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w dziedzinie, jakiej dane stanowisko pracy dotyczy. Osoba taka powinna posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz odpowiedzialność. Takimi osobami są pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, np. brygadziści lub kierownicy wyznaczeni przez pracodawcę.

Jak należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Należy przekazać nowemu pracownikowi informacje o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku oraz otoczeniu stanowiska pracy, z wyszczególnieniem czynników niebezpiecznych dla zdrowia pracownika. Należy poinformować pracownika jakie jest ryzyko zawodowe związane z wykonywana pracą oraz przekazać wiedzę dotyczącą sposobów ochrony przed zagrożeniami. Należy przeszkolić pracownika z praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego i higienicznego wykonywania powierzonych obowiązków. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w formie instruktażu.
Instruktaż stanowiskowy powinien rozpoczynać się rozmową wstępną osoby przeprowadzającej szkolenie z nowo zatrudnionym pracownikiem. Następnie prowadzący instruktaż powinien pokazać i objaśnić proces pracy, którym będzie zajmował się pracownik oraz próbne wykonanie danego procesu pracy przez pracownika. W kolejnym etapie pracownik przechodzi do samodzielnej pracy pod nadzorem instruktora, a potem instruktor sprawdza i ocenia sposób wykonywania pracy przez pracownika.

Kiedy i jak często przeprowadzać instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy powinien trwać minimum 8 godzin lekcyjnych. Szkolenie to powinno zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem do pracy każdego nowo zatrudnionego pracownika lub gdy pracownik został przeniesiony na inne stanowisko pracy. Dodatkowo szkoleni powinni być również praktykanci i stażyści.

Bibliografia

Dz.U.2004.180.1860 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Masz pytania na temat szkolenia wstępnego BHP, chcesz uzyskać więcej informacji na temat instruktażu stanowiskowego?

Napisz lub zadzwoń do nas.
Mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Tel: 22 837 06 95, 22 837 37 82

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *