Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

BHP w gastronomii

BHP w gastronomii

Sektor gastronomiczny jest branżą, która wymaga kompleksowego podejścia do zagadnień z zakresu BHP. Ze względu na specyfikę pracy (uciążliwe warunki pracy, zmienny mikroklimat oraz narażenie na stres) pracownicy muszą dbać o swoje zdrowie, a pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Praca w kuchni jest ciężką pracą – wiąże się z wieloma zagrożeniami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Zarówno pracownicy powinni mieć wiedzę z zakresu własnego bezpieczeństwa, jak i ich miejsca pracy powinny być dobrze przygotowane (pod kątem ergonomii, wyposażone w instrukcje BHP oraz spełnić wszystkie wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej). Nie można zapominać też o odzieży roboczej oraz środkach ochrony indywidualnej dla pracowników.

Dodatkowo dla każdego stanowiska należy przygotować odpowiednią ocenę ryzyka zawodowego oraz prowadzić czynności ograniczające działanie czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych. Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego dla pracowników nie jest zależne od formy zatrudnienia – każdy pracowników zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie musi zostać zapoznany z oceną ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Przedstawiamy Państwu spis wymagań z zakresu BHP dla osób pracujących w gastronomii z podziałem na przykładowe stanowiska.

Kucharz, młodszy kucharz, pomoc kuchni – wymagania i szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 3 lata
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy)
 • Szkolenie z zakresu substancji niebezpiecznych w miejscu pracy (rekomendowane)

Szef kuchni – wymagania i szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami w przeciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 5 lat
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy)
 • Szkolenie z zakresu substancji niebezpiecznych w miejscu pracy (rekomendowane)
 • Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego (rekomendowane w przypadku statusu opiekuna praktyk)

Somelier, barman – wymagania i szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 3 lata
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy)

Osoba zmywająca, osoba sprzątająca – wymagania i szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 3 lata
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy)
 • Szkolenie z zakresu substancji niebezpiecznych w miejscu pracy (rekomendowane)

Kelner – wymagania i szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 3 lata
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy)

Kierownik sali, kierownik restauracji – wymagania i szkolenia BHP

Kierownik gastronomii, dyrektor gastronomii – wymagania i szkolenia BHP

Doręczyciel / dostawca, naganiacz, ulotkarz – wymagania i szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 3 lata
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy)
 • Szkolenie z zakresu substancji niebezpiecznych w miejscu pracy (rekomendowane)

Event Manager – wymagania i szkolenia BHP

Potrzebujesz pomocy?

Nasi specjaliści ds. BHP mają duże doświadczenie w branży HORECA (gastronomia i hotelarstwo) i chętnie pomogą Ci stworzyć bezpieczne i higieniczne warunki pracy w restauracji – przeprowadzą szkolenia, przygotują oceny ryzyka zawodowego w gastronomii, przeprowadzą audyt stanowisk pracy pod kątem BHP, p.poż i ergonomii oraz doradzą które środki ochrony indywidualnej zakupić.
Obsługa BHP już od 500 zł netto miesięcznie

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.