Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

BHP w hotelu

BHP w hotelu
Praca w hotelu jest pracą bardzo specyficzną ze względu na duży kontakt z klientem oraz szereg dodatkowych przepisów związanych z czystością (sanitarnych) i ochroną przeciwpożarową. Pracownicy hotelu mają na co dzień styczność z wieloma czynnikami mogącymi stwarzać potencjalne zagrożenie – m.in. maszynami oraz substancjami niebezpiecznymi. Branża HORECA jest jedną z najbardziej rozbudowanych pod kątem zagrożeń sektorów – zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologicznie i mikrobiologiczne, mikroklimatyczne, a nawet hałas czy obciążenie psychospołeczne (stres). Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy mieli świadomość oraz narzędzia zapewniające im bezpieczeństwo. Świadomość pracowników budowana jest przy pomocy regularnych szkoleń. Natomiast środki ochrony indywidualnej oraz bezpieczeństwo maszyn powinny być zapewnione przez pracodawcę.
Warto również mieć na uwadze, że pracownicy hotelu pracują w porach nietypowych – m.in. w nocy oraz dłużej niż 8 godzin dziennie. Taki tryb pracy dodatkowo obciąża pracowników psychicznie i może prowadzić do zmniejszonej koncentracji, która z kolei może zwiększać wypadkowość na stanowisku pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest ograniczanie ryzyka zawodowego oraz stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo gości hotelowych jest zależne do stanu świadomości oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nietypowych personelu hotelowego, który musi być dokładnie wyszkolony, a także od stanu technicznego obiektu.
Przedstawiamy Państwu spis wymagań z zakresu BHP dla osób pracujących w hotelu z podziałem na przykładowe stanowiska.

Dyrektor hotelu, zastępca dyrektora hotelu – wymagania i szkolenia BHP

Recepcjonista – wymagania i szkolenia BHP

Kierownik recepcji – wymagania i szkolenia BHP

Osoba sprzątająca, pokojówka, pokojowy – wymagania i szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 3 lata
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy)
 • Szkolenie z zakresu substancji niebezpiecznych w miejscu pracy (rekomendowane)

Kierownik piętra, Służba piętra, Inspektor pięter – wymagania i szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami w przeciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 5 lat
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy)
 • Szkolenie z zakresu substancji niebezpiecznych w miejscu pracy (rekomendowane)
 • Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego (rekomendowane)

Koordynator ds. obsługi imprez, Event manager – wymagania i szkolenia BHP

Ochroniarz – wymagania i szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 3 lata
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy)

Portier – wymagania i szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 3 lata
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy)

Konserwator, magazynier – wymagania i szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 3 lata
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy)
 • Szkolenie z zakresu substancji niebezpiecznych w miejscu pracy (rekomendowane)

Pracownicy restauracji hotelowej – wymagania i szkolenia BHP zostały opisane w artykule „BHP w gastronomii

Pracownicy administracji w hotelu – wymagania i szkolenia BHP zostały opisane w artykule „BHP w biurze

Pracownicy SPA w hotelu – wymagania i szkolenia BHP zostały opisane w artykule „BHP w SPA

Pracownicy basenu hotelowego – wymagania i szkolenia BHP zostały opisane w artykule „BHP na basenie

Potrzebujesz pomocy?

Nasi specjaliści ds. BHP mają duże doświadczenie w branży HORECA (gastronomia i hotelarstwo) i chętnie pomogą Ci stworzyć bezpieczne i higieniczne warunki pracy w Twoim hotelu – przeprowadzą szkolenia, przygotują oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk, przeprowadzą audyt stanowisk pracy pod kątem BHP, p.poż i ergonomii oraz doradzą które środki ochrony indywidualnej zakupić.
Skontaktuj się z nami: 22 837 37 82, 22 837 06 95, bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Nadzór BHP dla hoteli i miejsc noclegowych już od 500 zł / miesięcznie

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.