fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Outsourcing BHP – co warto o nim wiedzieć?

Outsourcing BHP

Obowiązek zagwarantowania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy spoczywa na każdym pracodawcy, bez względu na to, czy zatrudnia ludzi na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę), czy na innych zasadach. O ile w wielu małych firmach jest to dość proste do zrobienia i wystarczy odpowiednio rozplanować przestrzeń do pracy oraz wysłać pracowników na szkolenia BHP, o tyle w większych zakładach (zwłaszcza produkcyjnych) konieczne jest spełnienie licznych wymogów. Pracodawca nie jest w stanie samodzielnie zająć się tymi zadaniami, dlatego ich wykonanie zleca się specjalistom BHP. Specjalista BHP może zostać zatrudniony na etat w jego firmie lub pracować w zewnętrznej firmie działającej na zlecenie pracodawcy. Ta druga opcja to właśnie outsourcing BHP.

Na czym polega outsourcing BHP i kto może skorzystać z takiej usługi?

Według prostej definicji ze słownika finansowego, dostępnego na stronie findict.pl: „outsourcing polega na wydzielaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i zlecaniu ich zewnętrznym firmom, które są w stanie wykonywać dane procesy efektywniej”. Outsourcing dotyczy wielu różnych procesów m.in. księgowości i usług prawniczych. Może objąć również obszar BHP. W przypadku outsourcingu BHP firma, której zlecane są takie usługi, przejmuje kontrolę nad wypełnianiem przepisów BHP w przedsiębiorstwie. Usługa może być wykonywana w sposób ciągły lub jednorazowo, w zależności od zapotrzebowania.
Outsourcing BHP to rozwiązanie dostępne dla każdej firmy zatrudniającej do 100 pracowników.

Jakie zadania można zlecić w ramach outsourcingu BHP?

Zakres zadań i obowiązków firmy zajmującej się BHP jest regulowany przez umowę podpisywaną przez strony. Do tych zadań należą najczęściej:

  • dokonywanie analizy i oceny ryzyka zawodowego,
  • zlecanie badań i pomiarów czynników pracy,
  • reprezentowanie firmy przed organami kontrolnymi takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna i pomoc w realizacji nakazów i decyzji ww. organów,
  • analizowanie przyczyn wypadków i reprezentowanie firmy w postępowaniach powypadkowych.

Jakie zalety ma outsourcing BHP?

Najważniejszą zaletą outsourcingu BHP jest obniżenie kosztów. Stworzenie nowego miejsca pracy wymaga bowiem znacznie większych nakładów finansowych, niż zlecenie usługi zewnętrznej firmie, która nie wykonuje swoich obowiązków codziennie przez 8 godzin. Poza tym pracodawca zlecając takie usługi zewnętrznej firmie, zrzeka się w dużej mierze odpowiedzialności za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ponieważ kontrolę nad ich przestrzeganiem przejmuje firma zajmująca się BHP.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *