fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenie BHP na stażu

Szkolenie bhp na stażu

Możliwość przyjęcia stażysty z Urzędu Pracy to dobry pomysł dla firm, których nie stać od razu na zatrudnienie pracownika na cały etat lub chcą sprawdzić, czy dana osoba sprawdzi się, zanim podpiszą z nią umowę o pracę. Warto jednak pamiętać, że pomimo braku obowiązku płacenia stażyście, pracodawca ma wobec niego inne ważne obowiązki np. w zakresie BHP. Co powinieneś wiedzieć o wymogach BHP, które musisz spełnić, zatrudniając stażystę?

Obowiązkowe szkolenie wstępne BHP i szkolenia okresowe BHP

Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP dla stażysty, a w przypadku dłuższego trwania stażu także szkoleń okresowych na tych samych zasadach, które obowiązują w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Szkolenie to musi zostać opłacone przez pracodawcę.

Inne obowiązki pracodawcy wobec stażysty w zakresie BHP

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na takich samych zasadach jak wobec pracowników. Na tych samych zasadach jak wobec pracowników musi również przydzielić stażyście odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i niezbędne środki higieny osobistej. Jeśli pracownikom przysługują bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne, stażysta również ma do nich prawo. Pracodawca ma obowiązek zapoznać stażystę z regulaminem pracy, instrukcjami przeciwpożarowymi i instrukcjami obsługi poszczególnych maszyn. Do pracodawcy należy także obowiązek zadbania o profilaktyczną ochronę zdrowia stażysty i skierowanie go na badania okresowe oraz ich opłacenie. W tym ostatnim przypadku może się jednak zdarzyć, że badania lekarskie zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem stażu na wniosek starosty. W takiej sytuacji to starosta pokrywa ich koszt.

Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu stażysty na podstawie umowy o pracę

Jeśli stażysta sprawdzi się podczas stażu, pracodawca może zdecydować się na jego zatrudnienie. Co więcej, zasady zawarte w umowie o staż często narzucają obowiązek zatrudnienia stażysty na pewien okres na umowę o pracę. W takim wypadku konieczne jest powtórzenie badań lekarskich i szkolenia BHP, nawet jeśli stażysta odbył je niedawno przed rozpoczęciem stażu. W tym przypadku jest on traktowany jak nowy pracownik, ponieważ podczas stażu nie był on pracownikiem w znaczeniu podanym przez Kodeks Pracy. Zasady te obowiązują bez względu na to, czy pracownik po stażu będzie wykonywał te same obowiązki co wcześniej, czy nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *