Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Społeczny Inspektor Pracy

Wstęp

Zastanawiałeś się kiedyś co należy do obowiązków Społecznego Inspektora Pracy? Czy może nie wiesz, jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba pełniąca tę funkcję? Na te i więcej pytań odpowiemy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Spis treści

 1. Kim jest Społeczny Inspektor Pracy?
 2. Z ilu osób powinna składać się Społeczna Inspekcja Pracy?
 3. Co należy do obowiązków Społecznego Inspektora Pracy? Jakie kompetencje wymagane są do pełnienia tej funkcji?
 4. Kto może zostać Społecznym Inspektorem Pracy?
 5. Jak często wybierani są Społeczni Inspektorzy Pracy?
 6. Jak wygląda współpraca między Społecznym Inspektorem Pracy, a Behapowcem?
 • Jest to przedstawiciel pracowników, który współpracuje ze służbą BHP
 • Liczba Społecznych Inspektorów Pracy w zakładzie zależna jest od wielkości i struktury firmy
 • SIP czuwa nad zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy pracownikom oraz stoi na straży ich praw
 • Społecznym Inspektorem Pracy może zostać pracownik danego zakłada pracy z odpowiednim stażem
 • Społeczni Inspektorzy Pracy wybierani są na okres 4 lat
 • Obowiązkiem Behapowca jest współpraca ze Społecznym Inspektorem Pracy

Kim jest Społeczny Inspektor Pracy?

Jest to przedstawiciel pracowników pełniący społeczną funkcję i współpracujący z Behapowcem. Społecznym Inspektorem Pracy może zostać pracownik, który należy do związku zawodowego w zakładzie pracy lub za decyzją związku zawodowego osoba spoza związku zawodowego. Społecznym Inspektorem Pracy nie może zostać osoba pracująca na stanowisku kierowniczym.
Społeczny Inspektor pracy powołany jest przez związek zawodowy. W przypadku, gdy w firmie nie ma związku zawodowego, nie będzie również Społecznego Inspektora Pracy.

Z ilu osób powinna składać się Społeczna Inspekcja Pracy?

Liczba Społecznych Inspektorów Pracy w zakładzie pracy zależna jest od wielkości firmy, od liczby związków zawodowych obecnych w firmie oraz od tego jak dużo działów, czy filii składa się na zakład pracy.
Społeczna Inspekcja Pracy może składać się z Zakładkowego Inspektora Pracy, który opiekuje się całym zakładem, oddziałowych/wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy odpowiedzialny za poszczególne działy zakładu pracy, czy Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy, który opiekuje się poszczególnymi grupami pracowników.

Co należy do obowiązków Społecznego Inspektora Pracy? Jakie kompetencje wymagane są do pełnienia tej funkcji?

Społeczny Inspektor Pracy czuwa nad ochroną praw pracowników oraz aby zakład pracy zapewnił bezpieczne warunkami pracy pracownikom. Do obowiązków SIP należy kontrolowanie stanu technicznego budynków i maszyn pod kątem BHP, przestrzeganie przepisów kodeksu pracy oraz regulaminu pracy, udział w społecznych przeglądach pracy, kształtowanie świadomości wśród pracowników na temat przestrzegania zasad BHP w środowisku pracy oraz udział w postępowaniu powypadkowym w razie wystąpienia wypadku przy pracy oraz monitorowanie wdrażania środków profilaktycznych po zdarzeniu, jak też udział w postępowaniu związanych z wystąpieniem choroby zawodowej i stosowaniem środków profilaktycznych, aby temu zapobiec. Prowadzenie zakładowej księgi zaleceń i uwag.

Kto może zostać Społecznym Inspektorem Pracy?

Społeczny Inspektor Pracy powinien posiadać odpowiednią wiedzę, co należy do obowiązków SIP.
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy powinien posiadać 5-letni staż pracy w branży, w której działa firma oraz minimum 2-letni staż pracy w firmie, w której obecnie pracuje.
Oddziałowy/wydziałowy SIP i grupowy SIP powinien mieć co najmniej 2-letni staż pracy w branży i 1 rok stażu w firmie, w której obecnie pracuje.
Pozostałe wymagania, jakie powinien spełnić kandydat na przedstawiciela SIP opisane są w wewnętrznym regulaminie wyboru SIP.

Jak często wybierani są Społeczni Inspektorzy Pracy?

Wybory organizowane są przez związki zawodowe, a zgłoszenia mogą być składane przez wszystkich pracowników danego zakładu pracy. Społeczny Inspektor Pracy wybierany jest na 4 lata, a wynagrodzenie i warunki opisane w umowie nie mogą ulec zmianie przez cały okres kadencji. Społeczny Inspektor Pracy wchodzi w skład Komisji BHP.

Jak wygląda współpraca między Społecznym Inspektorem Pracy, a Behapowcem?

Obowiązkiem przedstawiciela służby BHP jest współpraca ze Społecznym Inspektorem Pracy. Behapowiec służy wiedzą z zakresu dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, natomiast Społeczny Inspektor Pracy jest przedstawicielem pracowników. Warto zatem wspólnie omawiać kwestie bezpieczeństwa w zakładzie pracy, biorąc pod uwagę zarówno sugestie pracowników, którzy najlepiej wiedzą, jakie problemy pojawiają się w ich codziennym dniu pracy, jak i popierać każdą decyzję wiedzą na temat przepisów BHP i prawa pracy, jaką posiada służba BHP.

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla Społecznych Inspektorów Pracy?
Jeśli tak zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, gdzie znajdziesz najbliższe szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Jeśli masz pytania związane ze szkoleniem dla Społecznych Inspektorów Pracy

Napisz lub zadzwoń do nas.
Mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Tel: 22 837 06 95, 22 837 37 82

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Źródła

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *