fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe BHP?

Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe BHP

Organizację, sposób przebiegu oraz programy szkoleń okresowych BHP szczegółowo określa oraz reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.
W rozporządzenie jest napisane, że szkolenia okresowe BHP może prowadzić:

 • jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pracodawca pełniący zadania służby BHP, za wyjątkiem szkoleń osób kierujących pracownikami, osób pełniących zadania służby BHP oraz innych osób związanych z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy (warto dodać, że pracodawca sam musi być po kursie dla pracodawców pełniących zadania służby BHP).

Jednostka organizacyjna jako organizator szkolenia BHP

W § 4.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27 lipca 2004 r. znajdziemy informację, że „szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. Natomiast §1a pkt 2 wyraźnie określa, że jednostką, która może organizować szkolenia okresowe BHP jest:

 • placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • szkołę ponadgimnazjalną,
 • jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,
 • stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • osobą prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skończyłem studia z zakresu BHP – czy mogę przeprowadzać szkolenia okresowe BHP?

Po ukończeniu studiów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego możesz przeprowadzać szkolenia okresowe BHP z modułu prawa pracy i działu X Kp na zlecenie jednostki organizacyjnej jako organizatora szkolenia. Pamiętaj, że w takim wypadku nie możesz wydać zaświadczenia.
Jeżeli sam chcesz być jednostką organizacyjną musisz spełnić te przesłanki:

 • założysz firmę (spółkę lub działalność gospodarczą) zajmującą się szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pozyskasz kadrę szkolącą posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i przygotowanie pedagogiczne,
 • zapewnisz słuchaczom odpowiedniej wielkości lokal do prowadzenia szkoleń, który będzie spełniał wymagane standardy,
 • zapewnisz sprzęt do prowadzenia szkoleń i ćwiczeń (w szczególności ratowniczych),
 • będziesz wydawać zaświadczenia,
 • będziesz prowadzić pełną dokumentację dotyczącą szkoleń, tj. programy szkoleń, dzienniki zajęć, rejestr osób przeszkolonych, rejestr wydanych zaświadczeń,
 • będziesz przechowywać dokumentację archiwalną, aby w razie ew. potrzeb móc wystawić duplikaty zaświadczeń lub podczas kontroli udowodnić przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Akt główny – Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860
Nowelizacja 1 – Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972
Nowelizacja 2 – Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *