Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Wyposażenie apteczki w zakładzie pracy

Apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Wyposażenie apteczek pierwszej pomocy zależy od wielu czynników, m.in. branży i zagrożeń na stanowiskach pracy, dlatego ich skład powinien być dobierany indywidualnie, najlepiej w porozumieniu z zakładowym lekarzem medycyny pracy.
Czytając dalej artykuł dowiesz się:

 • co powinno być w apteczce pierwszej pomocy w firmie
 • jakie są normy wyposażenia apteczek pierwszej pomocy
 • czego nie powinno być w apteczce pierwszej pomocy
 • kto decyduje i uzupełnia
 • gdzie powinna być zlokalizowana apteczka pierwszej pomocy i ile apteczek powinno być w firmie
 • czy istnieje praktyczna apteczka pierwszej pomocy

Co powinno być w apteczce pierwszej pomocy w zakładzie pracy?

Zawartość apteczki powinna być dopasowana do zagrożeń zidentyfikowanych w zakładzie pracy. Nie ma jednego, uniwersalnego składu apteczki pierwszej pomocy. Niemniej jednak w apteczce powinny się znajdować materiały opatrunkowe, a także dodatkowe materiały.
Materiały opatrunkowe to opaski, chusty, plastry tekstylne, plastry plastikowe, bandaże piankowe.
Materiały dodatkowe to m.in. nożyczki, rękawiczki jednorazowe, ustniki.
Specyficzne wyposażenia apteczek to dodatkowo np. płukanka do oczu, opatrunki hydrożelowe, koc termiczny.
Podczas ustalania zawartości apteczki pierwszej pomocy warto przejrzeć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w zakładzie pracy.
W apteczce pierwszej pomocy powinna znajdować się również instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Zaleca się stosowanie formy obrazkowej, prostej i przejrzystej, tak, aby osoba udzielająca pomocy otrzymała niezbędne informacje w przystępny sposób.
Warto też wspomnieć, że pracownicy powinni posiadać praktyczne przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a na każdej zmianie powinna być osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy.
Bezpieczeństwo w zakładzie pracy podnosi również posiadanie defibrylatora LifePack CR2 USB.

Normy wyposażenia apteczek pierwszej pomocy?

Najczęściej spotyka się na rynku apteczki wyposażone z normą DIN 13164. Jak zostało powiedziane w poprzednim akapicie, zawartość apteczki musi być dopasowana do charakteru zagrożeń, tak więc nie ma obowiązku wyposażenia zakładowej apteczki zgodnie z normą DIN. Jednakże należy przyznać, że apteczka wyposażona zgodnie z normą DIN 13164 zawiera najpotrzebniejsze materiały opatrunkowe i ratunkowe, co wpływa pozytywnie na poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Czego nie powinno być w apteczce pierwszej pomocy?

W apteczce pierwszej pomocy nie powinny znajdować się materiały, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić poszkodowanemu. Dlatego nie zaleca się trzymania w apteczce lekarstw. Lekarze również zwracają uwagę na nieprzydatność wody utlenionej jako środka do przemywania ran.

Kto decyduje o zawartości, kto uzupełnia zawartość apteczki pierwszej pomocy?

O zawartości apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy decyduje pracodawca po konsultacjach z lekarzem medycyny pracy. Zawartość apteczki powinna być nadzorowana przez pracodawcę lub osoby przez niego wyznaczone, często są to osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy. W apteczce powinny się znajdować wszystkie materiały zalecone przez lekarza medycyny pracy w odpowiednich ilościach, tak aby w momencie udzielania pomocy nie okazało się, że czegokolwiek brakuje lub jest przeterminowane (jak często woda utleniona).

Gdzie powinna być zlokalizowana apteczka pierwszej pomocy i ile apteczek powinno być w firmie?

Przepisy nie regulują ilości apteczek, ich rozmieszczenia (np. maksymalnej odległości od stanowiska pracy), jednakże ilość apteczek, tak samo jak ich umiejscowienie ma poprawiać bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Decyzję o umiejscowieniu i ilości apteczek podejmuje pracodawca, jednakże może wspierać się wiedzą i doświadczeniem innych pracowników, np. pracowników służby BHP.
Dobrą praktyką jest umieszczenie apteczek z plastrami (np. Cederroth) w pomieszczeniach socjalnych typu kuchnia, a apteczek specjalistycznych blisko pomieszczeń kierowników zmiany czy recepcji.
Apteczka pierwszej pomocy powinna być oznakowana zgodnie z polską normą PN-EN ISO 7010 – biały krzyż na zielonym tle.

Polecane apteczki pierwszej pomocy

Mimo, że nie ma uniwersalnych wytycznych dotyczących apteczek, a ich zawartość musi być dopasowana do zagrożeń w zakładzie pracy to można zauważyć, że najczęściej wykorzystywane środki z apteczek to plastry wraz z płynem do dezynfekcji rany.
Ze swojego doświadczenia możemy polecić apteczkę Cederroth Wound Care Dispenser, w której znajdują się myjki do ran, trzy rodzaje plastrów (tekstylne i plastikowe) oraz bandaż piankowy. Apteczka sprawdza się z biurze, gdzie najczęściej dochodzi do zacięć papierem lub kartonem.

Kontakt

Katarzyna Prokopowicz, 600 004 503, kasia@bhp-ciolka.com.pl

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.