Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Praca na wysokości a szkolenie BHP

Praca na wysokości a szkolenie BHP

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, zarówno w powszechnym rozumieniu, jak i zgodnie z definicją ustawową. Z tego względu wymogi BHP dotyczące prac na wysokości są dużo ostrzejsze niż w przypadku innych branży. Ich celem jest zapobieganie poważnym (w tym śmiertelnym) wypadkom przy pracy, które wciąż zdarzają się niepokojąco często. Jednym z najważniejszych wymagań BHP dotyczących prac na wysokości jest szkolenie BHP. Co warto wiedzieć na ten temat?

Ważne definicje

Prawna definicja pracy na wysokości mówi o tym, że jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Dotyczy to zarówno prac wykonywanych w tzw. dostępie budowlanym (na drabinach, stropach, rusztowaniach, kominach, konstrukcjach budowlanych i innych podwyższeniach), jak i prac wykonywanych w dostępie linowym z wykorzystaniem lin.
Niektóre prace, choć wykonywane są na wysokości większej niż 1 m, nie są określane przez ustawę jako prace na wysokości. Dotyczy to dwóch sytuacji:

1. Kiedy miejsce pracy jest osłonięte ze wszystkich stron pełnymi ścianami albo oszklonymi ścianami na wysokość 1,5 m i wyżej.
2. Kiedy miejsce pracy jest wyposażone w stabilne konstrukcje albo urządzenia, które są w stanie skutecznie ochronić pracownika przed wypadnięciem.

Szkolenia BHP dla robotników pracujących na wysokości

Pierwsze szkolenie BHP dla pracownika powinno odbyć się w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Ze względu na fakt, że praca odbywa się w warunkach szczególnie niebezpiecznych, szkolenie musi być powtarzane co najmniej raz w roku.
W celu przekazania pracownikom niezbędnych informacji dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy konieczne jest także przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego. Taki instruktaż musi zawierać: imienny podział pracy (każdy pracownik musi wiedzieć dokładnie jakie zadania do niego należą), kolejność wykonywania zadań i wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach (takie jak m.in. stosowanie środków ochrony indywidualnej). Instruktaż ten musi mieć formę dokumentu pisemnego i zostać podpisany przez pracowników i osobę, która go udzieliła.

Inne obowiązki pracodawcy związane z pracą na wysokości

Opisanie szczegółowo wszystkich obowiązków pracodawcy zlecającego swoim pracownikom prace na wysokości zajęłoby tak wiele miejsca, że postanowiliśmy skupić się w tym miejscu jedynie na ogólnym ich wymienieniu. Oprócz szkolenia BHP i instruktażu stanowiskowego pracodawca musi również zapewnić pracownikowi:

1. Okresowe badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości poniżej i/lub powyżej 3 m (w zależności od wysokości, na jakiej wykonywana jest praca)
2. Ciągły nadzór podczas pracy na wysokości
3. Środki ochrony: zbiorowe (takie jak zabezpieczenia konstrukcji i bariery) i indywidualne (takie jak hełmy i szelki bezpieczeństwa). Oprócz zapewnienia środków ochrony konieczne jest również zapoznanie pracowników z zasadami ich stosowania.

Pracownicy wykonujący prace w dostępie linowym powinni przejść dodatkowo specjalistyczne szkolenie do prac na wysokości.

Sprawdź ofertę szkoleń BHP wysokościowych w Ośrodku Szkoleń BHP w Warszawie.

Masz pytania? Napisz:

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Komentarze

  1. Jestem pracodawcą i zatrudniam pracowników do pracy na wysokości.
   Jako pracodawca muszę odbywać dla siebie szkolenia okresowe co 5 lat.
   Mam pytanie:
   – czy powinienem też mieć szkolenia okresowe co roku tak jak moi pracownicy, ponieważ też pracuje z nimi codziennie na wysokości

   1. Jeżeli ktoś wykonuje pracę na dwóch stanowiskach powinien przechodzić dwa oddzielnie szkolenia – dlatego tak, powinien Pan mieć dodatkowe szkolenie.

  2. Witam,
   pracownik (posiadający status studenta) na umowie zlecenie. Pracuje na wysokości powyżej 3m. Czy taki pracownik powinien odbywać szkolenie BHP co roku?

   1. Dzień dobry, niby obowiązek wykonywania szkoleń BHP jest regulowany w Kodeksie pracy, więc dotyczy tylko pracowników (osób zatrudnionych na umowę o pracę). Jednakże warto przyjrzeć się zapisom z art. 304 Kp.304. [Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy]:
    §1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
    §2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego pracownikami.
    §3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:
    1) na innej podstawie niż stosunek pracy;
    2) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *