fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Praca na wysokości a szkolenie BHP

Praca na wysokości a szkolenie BHP

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, zarówno w powszechnym rozumieniu, jak i zgodnie z definicją ustawową. Z tego względu wymogi BHP dotyczące prac na wysokości są dużo ostrzejsze niż w przypadku innych branży. Ich celem jest zapobieganie poważnym (w tym śmiertelnym) wypadkom przy pracy, które wciąż zdarzają się niepokojąco często. Jednym z najważniejszych wymagań BHP dotyczących prac na wysokości jest szkolenie BHP. Co warto wiedzieć na ten temat?

Ważne definicje

Prawna definicja pracy na wysokości mówi o tym, że jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Dotyczy to zarówno prac wykonywanych w tzw. dostępie budowlanym (na drabinach, stropach, rusztowaniach, kominach, konstrukcjach budowlanych i innych podwyższeniach), jak i prac wykonywanych w dostępie linowym z wykorzystaniem lin.
Niektóre prace, choć wykonywane są na wysokości większej niż 1 m, nie są określane przez ustawę jako prace na wysokości. Dotyczy to dwóch sytuacji:

1. Kiedy miejsce pracy jest osłonięte ze wszystkich stron pełnymi ścianami albo oszklonymi ścianami na wysokość 1,5 m i wyżej.
2. Kiedy miejsce pracy jest wyposażone w stabilne konstrukcje albo urządzenia, które są w stanie skutecznie ochronić pracownika przed wypadnięciem.

Szkolenia BHP dla robotników pracujących na wysokości

Pierwsze szkolenie BHP dla pracownika powinno odbyć się w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Ze względu na fakt, że praca odbywa się w warunkach szczególnie niebezpiecznych, szkolenie musi być powtarzane co najmniej raz w roku.
W celu przekazania pracownikom niezbędnych informacji dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy konieczne jest także przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego. Taki instruktaż musi zawierać: imienny podział pracy (każdy pracownik musi wiedzieć dokładnie jakie zadania do niego należą), kolejność wykonywania zadań i wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach (takie jak m.in. stosowanie środków ochrony indywidualnej). Instruktaż ten musi mieć formę dokumentu pisemnego i zostać podpisany przez pracowników i osobę, która go udzieliła.

Inne obowiązki pracodawcy związane z pracą na wysokości

Opisanie szczegółowo wszystkich obowiązków pracodawcy zlecającego swoim pracownikom prace na wysokości zajęłoby tak wiele miejsca, że postanowiliśmy skupić się w tym miejscu jedynie na ogólnym ich wymienieniu. Oprócz szkolenia BHP i instruktażu stanowiskowego pracodawca musi również zapewnić pracownikowi:

1. Okresowe badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości poniżej i/lub powyżej 3 m (w zależności od wysokości, na jakiej wykonywana jest praca)
2. Ciągły nadzór podczas pracy na wysokości
3. Środki ochrony: zbiorowe (takie jak zabezpieczenia konstrukcji i bariery) i indywidualne (takie jak hełmy i szelki bezpieczeństwa). Oprócz zapewnienia środków ochrony konieczne jest również zapoznanie pracowników z zasadami ich stosowania.

Pracownicy wykonujący prace w dostępie linowym powinni przejść dodatkowo specjalistyczne szkolenie do prac na wysokości.

Sprawdź ofertę szkoleń BHP wysokościowych w Ośrodku Szkoleń BHP w Warszawie.

Masz pytania? Napisz:

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *