Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Bezpieczne odśnieżanie dachów płaskich i stromych

Bezpieczne odśnieżanie dachów płaskich i stromych

Podejście do problemu odśnieżania dachów zależy w dużej mierze od tego, z jakiego rodzaju dachem mamy do czynienia. Przepisy BHP w zakresie wymagań nakładanych na właściciela budynku i pracowników odśnieżających dachy różnią się w zależności od tego, czy odśnieżanie dotyczy dachu płaskiego czy stromego. Co należy wiedzieć na temat wymogów BHP w tym zakresie?

Dach płaski i stromy – definicje

Według definicji prawnej dachy płaskie to dachy o nachyleniu mniejszym niż 20%, natomiast dachy strome to dachy o nachyleniu większym niż 20%. Wartość nachylenia 20% oznacza, że na odcinku 1 m spadek wynosi 20 cm.

Odśnieżanie dachów płaskich

Przed rozpoczęciem odśnieżania dachu wymagana jest analiza ryzyka i zastosowanie środków, które je zminimalizują. Wymogi, które musi spełnić pracownik zajmujący się odśnieżaniem, są podobne do wymogów stawianych wszystkim pracownikom pracującym na wysokości. Osoba dopuszczona do tej pracy musi mieć aktualne badania lekarskie upoważniające do pracy na wysokości i ukończone szkolenie BHP wysokościowe, ogólne i stanowiskowe, a w przypadku konieczności pracy w sprzęcie ochronnym także szkolenie z zakresu ochrony przed upadkiem. Pracownicy powinni zabezpieczać się przed upadkiem z wysokości, zwłaszcza w miejscach takich jak krawędzie dachu, otwory w dachu, miejsca gdzie dach jest osłabiony, niezabezpieczone świetliki i klapy dymowe oraz inne miejsca grożące upadkiem. Osoba odpowiedzialna za prace przy odśnieżaniu ma obowiązek sprawować bezpośredni nadzór nad pracownikami, przygotować imienny podział zadań, wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej i opracować plan ratowniczo-ewakuacyjny. Właściciel budynku z kolei ma obowiązek zapewnić bezpieczne wejście na dach, gdzie za jedyną bezpieczną drogę wejścia uważa się obarierowaną klatkę schodową. W przypadku zastosowania odpowiednich środków ochrony, zapobiegających ryzyku upadku z wysokości na dach można dostać się również korzystając z drabin, drabin z koszem ochronnym lub drabin przystawnych rusztowania.

Odśnieżanie dachów stromych

Niebezpieczeństwo poślizgnięcia i upadku na dachach stromych jest szczególnie duże, dlatego wymagania dotyczące organizacji prac związanych z ich odśnieżaniem są wyższe niż w przypadku dachów płaskich. Odśnieżaniem dachów stromych powinny zajmować się wyłącznie specjalistyczne firmy posiadające udokumentowane kompetencje w tym zakresie. Nie należy zlecać tego typu prac osobom z małym stażem pracy i bez odpowiedniego przeszkolenia. Środki ochrony indywidualnej stosowane podczas odśnieżania dachów stromych powinny być bardziej zaawansowane niż te, używane do pracy na dachach płaskich, a pracownicy powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości w każdym miejscu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *