fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

E-book BHP

E-book RODO w BHP zawiera informacje dotyczące najnowszych zmian w ochronie danych osobowych pracowników, które mają związek z pracą służby BHP. Pierwszy rozdział zawiera ogólne zaprezentowanie nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. spowodowanej wejściem w życie RODO.
Uwzględnia stan prawny po nowelizacji Kodeksu pracy, tj. po 4 maja 2019 r.

Wkrótce