Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Wywiad SAMPLE i schemat ABC(D) – pierwsza pomoc

Wstęp

Szkolenia z pierwszej pomocy są jednym ze szkoleń proponowanych przez nasz Ośrodek Szkolenia BHP. Znajomość zasad ratowania ludzkiego zdrowia i życia jest bardzo istotna. Sytuacje, w których ktoś może potrzebować naszej pomocy będą miały miejsce nie tylko w miejscu pracy. Świadkiem wypadku możemy stać się w każdej chwili: w domu, na zakupach, w drodze do lub z pracy.
Dodatkowo warto wiedzieć, że osoby wykonujące zawód związany z opieką nad dziećmi do 3 roku życia mają obowiązek przechodzenia szkoleń z pierwszej pomocy z częstotliwością co około 2 lata.
Dlaczego warto jest zainteresować się szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej? Jak zapamiętać w jaki sposób udzielić pomocy osobie poszkodowanej?

Spis treści

 1. Co dają nam szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej?
 2. Czym jest schemat ABC(D)?
 3. Co kryje się za literą A, B, C i D?
 • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pomagają uczestnikom usystematyzować wiedzę, zwiększyć pewność siebie i zredukować lęk przed udzieleniem pierwszej pomocy.
 • Jest to schemat, dzięki któremu łatwiej jest zapamiętać kolejność czynności jakie należy wykonać podczas udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej
 • Litera A przedstawia słowo Airways – kontrola drożności dróg oddechowych, litera B – Breathing, czyli kontrola oddechu, litera C – Circulation – krążenie, kontrola pracy serca.

Co dają nam szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej?

Wiedza na temat podstawowych działań mających na celu utrzymanie życia i zdrowia osoby poszkodowanej daje nam pewność siebie i przyspiesza reakcję, co jest bardzo ważne. Podczas udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, każda sekunda jest na wagę złota.
Co jeśli osobą poszkodowaną byłby ktoś bliski? Większość z nas od razu rzuciłaby się, aby pomóc bliskiej osobie. Warto więc jest wiedzieć jak to zrobić i faktycznie pomóc poszkodowanemu, żeby po wszystkim mógł nadal cieszyć się życiem, pełnym zdrowiem i czasem spędzonym z rodziną.

Czym jest schemat ABC(D)?

Jak wielu dziedzinach nauki, tak i w zakresie pierwszej pomocy tworzone są schematy ułatwiające proces przyswajania. Podstawowym schematem porządkującym wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest schemat ABC(D). Czym jest wspomniany schemat?
Schemat ABC reanimacji oznacza sposób postępowania z osobą, która straciła przytomność, tj. nie reaguje na bodźce, np. dotyk, ból, dźwięk. Skrót ABC oznacza kolejno airways (drogi oddechowe), breathing (oddech), circulation (krążenie). Skrót ten sugeruje co należy po kolei skontrolować w przypadku konieczności udzielenia pomocy osobie poszkodowanej.

Co kryje się za literą A, B, C i D?

Pierwszym krokiem – Airways jest sprawdzenie drożności dróg oddechowych, należy zwrócić uwagę czy w jamie ustnej nie ma widocznych ciał obcych i usunąć je. Nie wolno nigdy wkładać palców do ust poszkodowanego i szukać „na oślep” ciała obcego.
Kolejna litera B i kolejny krok – breathing – sprawdzamy czy poszkodowany oddycha. W tym celu odchylamy głowę chorego do tyłu, a szczękę opuszczamy w kierunku do klatki piersiowej (chwyt czoło-żuchwa). Dzięki temu chwytowi udrażniamy drogi oddechowe osobie nieprzytomnej, które w pozycji leżącej na wznak są często zatkane przez opadający język. Przy tak ułożonej głowie chorego przykładamy ucho do jego ust, jednocześnie kierując wzrok na klatkę piersiową. Staramy się rozpoznać oddech za pomocą trzech zmysłów: wzroku – patrzymy czy klatka piersiowa unosi się miarowo, zmysł czucia – staramy się poczuć oddech nieprzytomnej osoby na policzku oraz słuchu – chcemy usłyszeć jak poszkodowanych oddycha.
Litera C symbolizuje Circulation – krążenie. Sprawdzamy, czy serce pracuje. Staramy się wyczuć tętno w okolicy szyi lub nadgarstka. Kontrolujemy, czy poszkodowany nie krwawi. W przypadku gdy zauważymy krwawienie lub krwotok natychmiast należy je zatamować. Co ważne gdy mamy do czynienia z osobą nieprzytomną, nieoddychającą, która doznała ciężkiego urazu, w wyniku którego zaobserwować można krwotok, pierwszym krokiem podczas udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu jest zatamowanie krwotoku. W późniejszym etapie staramy się przywrócić prawidłową pracę serca i oddech osobie poszkodowanej.

Jeżeli chory nie oddycha lub jego tętno jest niewyczuwalne należy rozpocząć RKO!

W przypadku, gdy mamy do czynienia z osobą oddychającą i reagującą na bodźce do czasu przybycia pogotowia ratunkowego mamy chwilę na sprawdzenie w jakim stopniu osoba jest przytomna. Litera D- Disability- ma za zadanie przypomnieć nam o tym kroku. Staramy się zebrać wywiad od poszkodowanego poprzez zadawanie prostych pytań.
Osoby zawodowo ratujące życie, Ratownicy medyczni jeżdżący w karetkach posługują się większą liczbą schematów. Znają takie pojęcia jak wywiad SAMPLE, czy skala AVPU. Jest to już jednak wiedza specjalistyczna. Należy jednak podkreślić, że warto jest stosować schematy, które ułatwią nam przyswojenie wiedzy niezbędnej do ratowania życia drugiego człowieka. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie zmuszony do udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Warto jest zatem przyswoić i przećwiczyć opisany w artykule schemat ratowania życia. Jeśli chciałbyś/chciałabyś poczuć się pewniej, zapraszamy na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadzone są przez doświadczonych, aktywnych zawodowo Ratowników medycznych. Zapewniamy, że wiedza pozyskana na szkoleniu pomoże Ci przezwyciężyć strach w niesieniu pomocy potrzebującym.

Masz pytania na temat kursu pierwszej pomocy? Potrzebujesz szkolenia z pierwszej pomocy z dojazdem?

Napisz lub zadzwoń do nas.
Mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Tel: 22 837 06 95, 22 837 37 82

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Źródła

  Medispace
  Centralny Instytut Ochrony Pracy

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.