fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenie wstępne BHP – podstawowe informacje

Szkolenie wstępne BHP - informacje

Jak wygląda szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części:

  • instruktażu ogólnego, który jest przeprowadzany przez specjalistę ds. BHP lub inną osobą posiadającą wiedzę z tego zakresu i może się odbyć poza firmą (np. w Ośrodku Szkolenia BHP w Warszawie)
  • instruktażu stanowiskowego, który musi zostać przeprowadzony w miejscu pracy pracownika, a przeprowadza go przełożony pracownika mający aktualne szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy musi obyć się w dniu zatrudnienia pracownika. Wynika to konkretnie z art. 237[3] § 1 Kodeksu pracy, który mówi, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on (…) dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto podlega pod szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępnemu BHP musi zostać poddany każdy nowo zatrudniony pracownik. Bez znaczenia jest forma zatrudniania pracownika – może to być umowa o pracę, jak również umowa cywilnoprawna (zlecenie i/lub dzieło). Takie szkolenie jest również obowiązkowe dla studentów odbywających praktyki studenckie (praktykantów).

Ile trwa szkolenie wstępne BHP?

Instruktaż ogólny trwa nie krócej niż 3 godziny lekcyjne i jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Natomiast instruktaż stanowiskowy powinien trwać nie krócej niż 8 godzin lekcyjnych i jego program również został uregulowany w w/w Rozporządzeniu.

Kto przeprowadza szkolenie wstępne BHP?

Instruktaż ogólny szkolenia wstępnego BHP przeprowadza specjalista ds. BHP (osoba mająca wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy) lub osoba wykonująca zadania służby BHP w zakładzie pracy, która ukończyła odpowiedni kurs.
Instruktaż stanowiskowy BHP przeprowadza przełożony pracownika, który ma ukończone szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz powinien posiadać wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Ile jest ważne szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP jest ważne nie dłużej niż 12 miesięcy dla stanowisk robotniczych i administracyjno-biurowych. Przed upływem roku od daty szkolenia wstępnego należy wysłać pracownika na szkolenie okresowe BHP.
W przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (kierujących pracownikami) szkolenie okresowe BHP musi się odbyć w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty szkolenia wstępnego BHP.

Ile kosztuje szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP kosztuje 70,00 zł od osoby w przypadku skierowania pracownika na szkolenia otwarte w naszej firmie, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godzinie 7:00.
W przypadku chęci organizacji szkolenia wstępnego z dojazdem do własnej siedziby należy liczyć się z większymi kosztami – zadzwoń lub napisz po wycenę 22 837 06 95, bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

Kiedy odbędzie się najbliższe szkolenie wstępne BHP?

Szkolenia wstępne BHP organizowane są w siedzibie naszej firmy w każdy wtorek i czwartek o godzinie 7:00 – ul. Ciołka 12, sala 18. Przed przyjściem na szkolenie koniecznie się z nami skontaktuj: 22 837 06 95, bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *