fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenie BHP a umowa zlecenie

Szkolenie BHP a umowa zlecenie

Większość pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, że spoczywa na nich obowiązek przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP dla pracowników. Szkolenie takie powinno odbyć się na samym początku w pierwszych dniach pracy (szkolenie wstępne) oraz być powtarzane w określonych odstępach czasu, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy (szkolenie okresowe). Nasuwa się pytanie: kim jest pracownik? Wbrew pozorom odpowiedź nie jest oczywista. Choć w mowie potocznej pracownikiem określamy każdą osobę zatrudnioną w danym zakładzie pracy, to Kodeks Pracy określa w ten sposób jedynie osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Osoba zatrudniona na umowę zlecenie nie jest więc pracownikiem wg przepisów prawa. Jej prawa i obowiązki różnią się od tych, które dotyczą pracowników mających umowę o pracę. Czy te różnice dotyczą również przepisów BHP i obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie? Co warto wiedzieć na ten temat?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP względem zleceniobiorcy

Niezależnie od rodzaju umowy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt b2b) zawartej z osobami wykonującymi pracę w danym zakładzie pracy (lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę), pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z przepisami zawartymi w art. 207 Kodeksu Pracy. W tym zakresie wszyscy są „równi” i podlegają takiej samej ochronie. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, winę ponosi zawsze pracodawca.

Obowiązki zleceniobiorcy w zakresie BHP

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie mają obowiązek przestrzegać zasad BHP w takim samym zakresie jak pracownicy (osoby zatrudnione na umowę o pracę). Zakres ten ustalany jest przez pracodawcę i może zostać ujęty w umowie podpisywanej przez obie strony.

Temat BHP w przypadku umowy zlecenia mógłby zostać teoretycznie zakończony na etapie wymienienia powyższych obowiązków. Przepisy nie ustalają bowiem, w jaki sposób pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ani w jaki sposób zleceniobiorca ma poznać zasady, których powinien przestrzegać. Szkolenie wstępne BHP i szkolenie okresowe BHP nie są w tym wypadku obowiązkowe. Często wystarczy jedynie poinformować zleceniobiorcę o obowiązujących zasadach. Jednakże w niektórych przypadkach szkolenia bhp nie sposób uniknąć.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie

W przypadku pracy, której warunki wykonywania lub przebieg wiążą się z wystąpieniem znacznego zagrożenia, zwykłe pouczenie zleceniobiorcy o zasadach BHP przez pracodawcę może nie wystarczyć. Nie ma tutaj znaczenia, czy praca wykonywana jest przez dłuższy czas, czy jedynie bardzo krótko. Brak pełnej wiedzy na temat BHP może oznaczać stworzenie niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wiąże się wtedy z koniecznością przeprowadzenia szkolenia BHP dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie. Jego koszty powinien pokryć pracodawca. Ta zasada dotyczy również badań lekarskich. Jeśli wykonywanie pracy wymaga odpowiedniego stanu zdrowia, pracodawca musi wysłać zleceniobiorcę na takie badania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *