fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia BHP a praca zdalna

Szkolenia BHP a praca zdalna

Zatrudnienie pracownika zdalnego niesie dla Pracodawcy wiele korzyści (np. ograniczenie wydatków na powierzchnie biurową) jak i problemów, wynikających głównie z nieznajomości regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej.

Aby przejść dalej należy wyjaśnić czym w świetle prawa jest telepraca. Według art. 675 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, aby mówić o telepracy muszą być spełnione trzy warunki:

  • praca musi mieć charakter regularny, np. pon – pt od 8 do 16 – jeśli pracownik pracuje z domu sporadycznie nie można nazwać tej czynności telepracą,
  • praca musi być wykonywana poza biurem,
  • rozliczenie pracy następuje przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Pracownik zatrudniony w trybie zdalnym ma takie same prawa i obowiązki jak pracownik pracujący w biurze. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikowi sprzętu wraz z montażem, serwisem oraz ubezpieczeniem. Warto pamiętać o tym, że w momencie, w którym pracownik korzysta z własnego sprzętu przysługuje mu za to ekwiwalent pieniężny, którego wysokość jest ustalana na podstawie norm zużycia sprzętu i jego ceny rynkowej.

Dodatkowo pracownik musi przejść wszystkie niezbędne szkolenia i być poddawanym nim cyklicznie. Tutaj w szczególności należy pamiętać o badaniach lekarskich, szkoleniu BHP wstępnym, szkoleniu okresowym BHP oraz szkoleniu z ochrony danych osobowych klientów oraz współpracowników. Pracodawca powinien też zaznajomić telepracownika z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny miejsca pracy. Oczywistym jest, że pracodawca nie ma możliwości kontrolowania w jakich warunkach pracuje pracownik, tak więc zgodnie z art. 67(17) K.p. w tym przypadku nie mają już zastosowania przepisy bhp dotyczące:

  • obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń przez osoby kierujące pracownikami (art. 212 pkt 4 K.p.),
  • przepisy dotyczące wymagań dla obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy (rozdział III dz. X K.p.),
  • obowiązki związane z zapewnieniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (art. 233 K.p.).

Czy telepraca, praca zdalna jest korzystna zarówno dla pracodawcy jak i pracownika trzeba zdecydować indywidualnie. Na pewno telepraca staje się bardzie popularna, a z uwagi na wchodzące na rynek nowe pokolenia niedługo będzie codziennością. Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu pracownika „zdalnego” warto dokładnie zapoznać się z przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *