fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

RODO w dziale BHP

RODO w pracy służby BHP

Gdy pracujesz jako specjalista ds. BHP masz dostęp do wszystkich danych pracowników. Oprócz wymogów ogólnych dotyczących wszystkich pracowników, jak np. ocena ryzyka zawodowego czy wykonanie pomiarów, musisz nadzorować konkretne osoby – prowadzić szkolenia wstępne, kierować na szkolenia okresowe, czy przeprowadzać postępowania powypadkowe. Często jednak pracownicy służby BHP nie wiedzą co dokładnie powinni zrobić w konkretnych sytuacjach oraz czy w ogóle mogą przetwarzać dane osobowe, np. dotyczące zdrowia.
W tym artykule postaramy się przybliżyć kilka najważniejszych aspektów RODO dla behapowców.

Przechowywanie dokumentacji BHP

Do dokumentów związanych z BHP powinny mieć dostęp tylko osoby upoważnione. Warto w tym miejscu przypomnieć miejsce służby BHP w strukturze organizacyjnej firmy – specjalista ds. BHP jest tak jakby poza strukturą, a jego bezpośrednim przełożonym jest np. Prezes. W związku z tym dział BHP nie może udostępniać tych informacji innym działom, np. sprzedaży czy marketingu.
RODO samo w sobie nie daje konkretnych wytycznych dotyczących zabezpieczenia pomieszczeń czy szafek, jednak naszym zdaniem gdy dział BHP pracuje w biurze sam tylko pomieszczenie wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Jednak gdy dział BHP współdzieli biuro z innym działem dokumenty powinny być przechowywane w szafkach zabezpieczonych kluczem/szyfrem, do których dostępu nie mają inni pracownicy.

Wypadek przy pracy

Podczas wypadku przy pracy mamy do czynienia z ofiara wypadku oraz świadkiem wypadku. Ofiarą wypadku zawsze jest nasz pracownik, więc jego dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo mamy dostęp do danych medycznych, ponieważ pracownik dostarcza nam pełną dokumentację ze szpitala. RODO mówi, że nie możemy przetwarzać danych medycznych pracownika, które nie są związane z wypadkiem, jednak należy pamiętać, że jesteśmy behapowcami, a nie lekarzami i nie możemy decydować o tym, które dane są istotne z punktu widzenia wypadku, a które są nadmiarowe.
Natomiast świadek wypadku może, ale nie musi być naszym pracownikiem. Wtedy musimy się dostosować do przepisów RODO, tj. spełnić wobec tej osoby obowiązek informacyjny i pozyskać od niej zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia postępowania powypadkowego (np. kontakt, zeznania).

Szkolenia BHP

Jeżeli kierujesz pracowników na szkolenia BHP do firmy zewnętrznej zarówno ty (firma, w której pracujesz), jak i firma szkoleniowa musicie dopełnić wszystkich formalności związanych z RODO.
Twoja firma jest administratorem danych osobowych pracowników, więc w celu przesłania danych do firmy szkoleniowej musi z nią podpisać umowę powierzenia. Pamiętaj, że obowiązek podpisania umowy powierzenia spoczywa na administratorze, czyli Twojej firmie. Jeżeli nie macie wyznaczonej osoby, które zajmuje się danymi osobowymi (Inspektora Ochrony danych) to umowę musisz przygotować ty. Ale spokojnie – w Ośrodku Szkolenia BHP wszystkie formalności związane z danymi osobowymi uczestników możemy spełnić za Ciebie.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej z BHP

Jeżeli prowadzisz własną działalność z zakresu BHP musisz spełnić wszystkie formalności przewidziane przez RODO dla firm. Musisz wdrożyć odpowiednie dokumenty, zaktualizować swoją stronę internetową, czy podpisać umowę powierzenia ze zleceniodawcą (tutaj ty jesteś podmiotem przetwarzającym, a zleceniodawca administratorem). Pamiętaj, że mimo, że jesteś prowadzisz firmę samodzielnie to nie zwalnia Cię to z wymogów oraz kar przewidzianych przez RODO.

Szkolenia dla służb BHP z zakresu przetwarzania danych osobowych po RODO

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz pytania odnoście swojej firmy?
Szkolenia RODO w BHP prowadzimy w tych terminach:
13.05.2019
11.06.2019
15.10.2019

Więcej informacji na stronie Szkolenia warsztatowe w zakładce RODO w dziale BHP.
Lub Zapisz się na szkolenie RODO w dziale BHP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *