Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Praca na wysokości – środki ochrony indywidualnej

Praca na wysokości – środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej przy pracy na wysokości – ważne informacje

Sprzęt wykorzystywany do ochrony indywidualnej powinien zawsze być dobrany do zagrożenia i uwzględniać warunki na danym stanowisku.
Ważnym aspektem jest dopasowanie środków ochrony indywidualnej, tak, aby podczas łączenia poszczególnych elementów zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.
f
Ważne! Sprzęt jest imienny, dopasowany do użytkownika i nie może być użyczany innemu pracownikowi podczas nieobecności pierwotnego właściciela, czy przekazywany nowozatrudnionemu pracownikowi.

Zarządzanie środkami ochrony indywidualnej

Przed dokonaniem zakupu środków ochrony indywidualnej należy upewnić się, że sprzęt ten posiada oznakowanie CE oraz deklarację zgodności WE, a w przypadku środków zabezpieczających przed upadkiem należy upewnić się, że ocena typu WE powinna być dokonana przez jednostkę notyfikowaną.
Każdy sprzęt posiada również swój numer identyfikacyjny oraz nazwę, które muszą być widoczne – w przypadku zatarcia należy zaprzestać z korzystania ze sprzętu.
Gdy już wybierzemy odpowiedni sprzęt do pracy na wysokości mamy obowiązek go ewidencjonować, czyli założyć kartę użytkowania sprzętu zawierającą numer identyfikacyjny środka ochrony, dane użytkownika, datę wydania oraz pola kontroli okresowych. Karta powinna zostać dostarczona przez producenta sprzętu.

Bezpieczeństwo środków ochrony indywidualnej przy pracy na wysokości

Użytkownik sprzętu przed każdym użyciem powinien sprawdzić, czy sprzęt nie uległ uszkodzenia. Dodatkowo osoba upoważniona powinna wykonywać okresowe kontrole sprzętu, które są określone w instrukcji. Potwierdzenie dokonania kontroli powinno być wpisane w karcie użytkowania sprzętu.
Środki ochrony indywidualnej mają również swój okres trwałości, tzw. datę ważności. Nie należy korzystać ze sprzętu, którego okres trwałości został przekroczony. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu lub w momencie, w którym sprzęt powstrzymywał upadek należy go natychmiast wyeliminować z użytkowania.

Bezpieczeństwo pracowników podczas pracy na wysokości

Nie od dziś wiadomo, że czynnik ludzki jest najsłabszym ogniwem każdego systemu. Może zdarzyć się tak, że kupimy pracownikom najlepszy dostępny na rynku sprzęt, jednak oni nie będą potrafili z niego korzystać (np. nie założą go poprawnie). Wtedy mimo sprawności sprzętu może zdarzyć się wypadek przy pracy.
Do najczęstszych przyczyn upadków pracowników z wysokości zaliczamy przede wszystkim niską świadomość pracowników, rozpoczynanie pracy na wysokości bez szczegółowego jej zaplanowania, niedostarczanie pracownikom stosownych instrukcji oraz brak szkoleń, a także wadliwość lub niepoprawne założenie sprzętu ochrony indywidualnej.

Ważne jest, aby zadbać o świadomość swoich pracowników i ograniczyć wypadki przy pracy oraz ich konsekwencje.

Szkolenia z pracy na wysokości – wysokościówka w Warszawie

Organizujemy szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości, podczas których pracownicy i ich kierownicy poznają podstawowe zasady bhp i wymogi pracy na wysokości. Omówią reguły pracy na krawędzi, platformach, podnośnikach, drabinach i rusztowaniach oraz elementy systemu powstrzymującego upadek i sposoby poprawnego ich użycia.
Poznają również zasady doboru, użytkowania i kontrolowania sprzętu do pracy na wysokości, sposób użycia tych środków, a także posługiwanie się sprzętem do pracy wysokościowych.
Podczas szkolenia pracownicy przejdą instruktaż z zakresu prawidłowego zakładania uprzęży, rodzajów i zasad wiązania podstawowych węzłów.

Chcesz zorganizować szkolenie wysokościowe w Warszawie?

Napisz do nas email: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Lub zadzwoń – 22 837 37 82, 604 178 296

    Napisz do nas


    Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
    dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *