Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Praca na drabinie – zasady bezpieczeństwa

Praca na drabinie – zasady bezpieczeństwa

Wejście po drabinie to często jedyny sposób, by wykonać niektóre prace na wysokości. Drabina jest jednak środkiem mało stabilnym, w porównaniu do innych rozwiązań stosowanych w budownictwie. W związku z tym konieczne jest ścisłe przestrzeganie przepisów BHP związanych z pracą na drabinie, by zminimalizować ryzyko wypadku przy pracy i zadbać o bezpieczeństwo pracowników. Co musisz wiedzieć na temat wymogów BHP dotyczących pracy na drabinie?

Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej

Pracownik korzystający z drabiny powinien mieć na sobie odzież dostosowaną do rodzaju pracy tj. odzież roboczą odpowiednią do pory roku, rękawice robocze, pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce. Ponadto wymagany jest hełm ochronny z nieprzekroczoną datą ważności i kamizelka ochronna. Jeśli praca na drabinie wykonywana jest na wysokości powyżej 2 metrów, pracownik musi zostać wyposażony w szelki ochronne z krótką linką i urządzeniem samohamownym.

Niedopuszczalne zachowania związane z pracą na drabinie

Jednym z największych błędów związanych ze stosowaniem drabiny jest wykorzystanie drabiny uszkodzonej. Podłużnice i szczeble drabiny muszą być wykonane z materiału nieuszkodzonego, połączone ze sobą mocno i trwale, a w przypadku drabin drewnianych szczeble muszą być zaczopowane w gniazdach podłużnic i sklejone. Same szczeble i podłużnice drabin aluminiowych muszą być proste i niewygięte. W przypadku drabin składających się z kilku części poszczególne części nie mogą przemieszczać się względem siebie. Kiedy upewnimy się, że stan techniczny drabiny nie stwarza zagrożenia dla pracownika, musimy zadbać o prawidłowe jej ustawienie. Nigdy nie należy używać drabiny rozstawnej jako przystawnej. Drabiny przystawnej nie można opierać o śliskie płaszczyzny oraz lekkie i wywrotne elementy (np. stosy materiałów), które nie zapewniają stabilności drabiny. Niedopuszczalne jest stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, które nie są zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny. Nie należy ustawiać drabiny na niestabilnym podłożu ani w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń, jeśli sposób jej ustawienia stwarza zagrożenie dla pracownika, który jej używa. Wiele ograniczeń związanych jest z rodzajem pracy wykonywanej przy użyciu drabin. Z drabin przystawnych nie należy wykonywać żadnych prac murarskich i tynkarskich ani prac ciesielskich na wysokości większej niż 3 m. W przypadku prac malarskich ograniczenie dotyczy użycia drabin rozstawnych: nie należy wykonywać tego rodzaju prac na wysokości powyżej 4 m. Oprócz stanu technicznego, ustawienia drabiny i nieprzekraczania ustalonej wysokości ważny jest także sposób przenoszenia drabiny. Jeśli jej długość przekracza 4 m, niedopuszczalne jest przenoszenie jej przez jedną osobę.

Jak należy zorganizować pracę na drabinie?

Podczas pracy na budowie można użyć drabiny tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości użycia innego, bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego. Drabinę należy postawić na pewnym, stabilnym podłożu zapewniającym, że szczeble pozostaną w pozycji poziomej i zabezpieczyć ją dodatkowo przed przewróceniem. W tym celu warto użyć stabilizatora usytuowanego na dole drabiny. Dobrym rozwiązaniem jest także przymocowanie górnych końców podłużnic do wytrzymałych elementów. Sama drabina wykorzystywana do prac budowlanych powinna być zabezpieczona gumowymi zakończeniami przeciwpoślizgowymi na dolnych i górnych końcówkach podłużnic lub na końcówkach stabilizatorów. Drabina przystawna powinna wystawać nad powierzchnię, na którą prowadzi minimum 75 cm, a jej kąt nachylenia powinien wynosić 75 stopni. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wykorzystane zostały inne środki umożliwiające pewne uchwycenie poręczy. Przy pracy na drabinie na wysokości powyżej 2 m należy zastosować dodatkowy sprzęt ochronny taki jak szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji. W przypadku drabin o długości powyżej 4 m bez pałąków szelki bezpieczeństwa są nie tylko obowiązkowe, ale także muszą być one połączone z urządzeniem samohamownym przypiętym do pionowej prowadnicy, która musi znajdować się w odległości maksymalnie 40 cm od osi drabiny.
Wybierając drabinę rozstawną, należy zdecydować się na taką, której wysokość umożliwia pracownikowi uchwycenie poręczy lub podłużnic w każdej chwili, a w przypadku zajętych rąk podparcie się biodrem lub udem o drabinę. Drabina powinna być całkowicie otwarta i zabezpieczona przed rozsunięciem. Drabiny przejezdne należy unieruchomić przed użyciem. Drabiny zawieszane należy zaczepić w taki sposób, by zapobiec ich bujaniu lub przemieszczaniu. Co więcej, drabiny linowe muszą posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed upadkiem pracownika w postaci prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny.

Zapraszamy na nasze specjalistyczne szkolenia BHP wysokościowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *