Polityka

prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Serwisu internetowego www.bhp-ciolka.com.pl

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: OŚRODEK SZKOLENIA BHP Małgorzata Cierpka - Prokopowicz, ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa, NIP: 5211359717, REGON: 011853317, numery telefonów: 22 837-37-82, 22 837-21-19, 604-178-296, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą.
 • Adres e-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania.
 • Numer telefonu – pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Tobą.
 • Miejsce Pracy – dane potrzebne do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronach Serwisu.
 • Numer NIP – dane potrzebne do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronach Serwisu.
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku kiedy chcesz przesłać nam formularz zgłoszeniowy, a także wtedy gdy chcesz przesłać nam wiadomość i kiedy chcesz abyśmy się mogli z Tobą skontaktować z informacją zwrotną.
 2. Każdy użytkownik naszego Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Serwisu.
 3. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
 4. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Serwisu prowadzących do jego poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Serwis, administracją Serwisu, prowadzeniem prac konserwacyjnych Serwisu, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz z siedzibą w Warszawie (01-402), ul. E. Ciołka 12, NIP 521-135-97-17, REGON 011853317, tel.: (22) 83737 82, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Katarzyna Prokopowicz. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod numerem telefonu: +48 600 004 503, adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.
 3. Zbierane przez Administratora dane osobowe to:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. data urodzenia,
  4. kategoria zajmowanego stanowiska w miejscu pracy (stanowisko robotnicze, administracyjno-biurowe, kierownicze, inżynieryjno-techniczne, służby BHP, Społecznego Inspektora Pracy).
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Odmowa podania wyżej wymienionych danych osobowych będzie skutkowała niewystawieniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz wyproszeniem z sali wykładowej.
 6. Dane są przetwarzane w poniższych celach:
  1. prowadzenie list obecności na szkoleniach,
  2. wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
  3. prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
  4. wystawianie duplikatów szkoleń,
  5. zestawienia statystyczne.
 7. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Uczestników szkoleń innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Administratora Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez 6 pełnych lat.
 9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
 10. Administrator danych nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowana decyzji, w tym profilowania.
 11. Dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 12. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. poprawiania swoich danych,
  3. usunięcia swoich danych (skutkuje wykreśleniem z rejestru wydanych zaświadczeń i odbywa się tylko na podstawie zwrotu oryginały wystawionego zaświadczenia),
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. przenoszenia swoich danych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (do 24.05.2018 r.), Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.)

Dane kontaktowe

Wysoki poziom wiedzy 

Gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego szkoleń oraz właściwie dobrane materiały szkoleniowe.

Najwyższe kwalifikacje 

Współpraca z wysoko kwalifikowanymi specjalistami: inspektorami pracy, rzeczoznawcami BHP i doświadczonymi praktykami.

Doświadczenie i wiedza 

Wieloletnie doświadczenie w kształceniu i szkoleniu z zakresu BHP.

Promocyjna cena 

Promocyjna cena szkolenia obejmuje również materiały szkoleniowe.