fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Padaczka – choroba, której boi się rynek pracy

Padaczka – choroba, której boi się rynek pracy

Padaczka to choroba o podłożu neurologicznym, niestety do tej pory nie zdiagnozowano konkretnej przyczyny tej choroby. Epilepsję najłatwiej rozpoznać po krótkotrwałych napadach drgawek o różnych częstotliwościach – niektórzy miewają napady sporadycznie, inni kilka razy dziennie. Innowacyjne leki przeciwpadaczkowe bardzo skutecznie hamują objawy choroby, czasem chory może nawet na kilka lat zapomnieć o swoim problemie.

Warto pamiętać, że pracownik nie ma obowiązku informowania o swoich chorobach pracodawcy. Udziela informacji lekarzowi medycyny pracy podczas badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy i to on podejmuje decyzję, czy dane stanowisko jest odpowiednie dla osoby chorej na padaczkę.

Pracownicy chorzy na epilepsję przykładowo nie powinni wykonywać następujących zawodów:

 • maszynista,
 • operator maszyn,
 • spawacz,
 • lekarz,
 • strażak,
 • policjant.

Odpowiednie stanowiska dla osób z padaczką to np.:

 • księgowy,
 • informatyk,
 • grafik,
 • sekretarka,
 • konsultant w call center.

Osoby chore na padaczkę nie powinny być narażone na działanie bodźców zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia ataku padaczki, który tym samym może zagrażać zdrowiu i życiu – chorego i osób postronnych. Są to głównie:

 • prace na wysokości,
 • hałas,
 • prace wymagające obsługi maszyn,
 • prace związane z kierowaniem pojazdami.

Wielu pracowników ukrywa swoją chorobę, ponieważ boją się, że to wpłynie negatywnie na zatrudnienie – albo nie zostaną przyjęci do pracy, albo zwolnieni gdy choroba wyjdzie na jaw (mimo zdolności do pracy orzeczonej przez lekarza medycyny pracy).
Dlatego tak ważne jest, aby pracownik dla własnego bezpieczeństwa udzielił współpracownikom lub przełożonemu informacji o swojego chorobie – pracodawca mógłby zapewnić dodatkowe szkolenia z pierwszej pomocy z naciskiem na pomoc w razie ataku padaczki lub tak przeorganizować pracę tej osoby, że zminimalizować ryzyko ataku.

Zaufanie pracownika do pracodawcy jest dla tego drugiego ciężkie do wypracowania, jednak jest z korzyścią dla obu stron. Padaczka nie wyklucza chorego z rynku pracy. W Polsce cierpi na nią około 400 tysięcy osób, z czego tylko 40% pracuje zawodowo. Większość bezrobotnych bardzo chciałaby podjąć pracę. Naszym zdaniem pracodawcom brakuje wiedzy i świadomości na temat tej choroby, a co za tym idzie odwagi do zatrudnienia chorego.
Pracodawco pamiętaj! „(…) Padaczka mieści się w zakresie tzw. schorzeń specjalnych. Dzięki temu dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z PFRON jest wyższe o 600 zł dla każdego stopnia niepełnosprawności”*

*M. Barczak ”Padaczka jako jedna z chorób budzących największe obawy pracodawców”, Przyjaciel przy Pracy, styczeń 2017, str. 43-44.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *