fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Kwalifikowana pierwsza pomoc czyli KPP

Kwalifikowana pierwsza pomoc KPP

Czym jest kwalifikowana pierwsza pomoc?

Kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP) to jedna z form pomocy, jakiej może udzielić przeszkolony ratownik (nie ratownik medyczny!). Jest to bardziej doświadczona i wymagająca więcej wiedzy forma pomocy poszkodowanemu od udzielenia zwykłej pierwszej pomocy, jednak nie jest to profesjonalna pomoc jakiej udzielają ratownicy medyczni, lekarze oraz inne osoby posiadające do tego kwalifikacje zawodowe.

Czego nauczę się na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs pierwszej pomocy jest rozbudowanym kursem udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z §14 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:

 1. resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
 2. tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
 3. unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
 4. ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
 5. prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób wstanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 6. stosowanie tlenoterapii biernej;
 7. ewakuację z miejsca zdarzenia osób wstanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 8. wsparcie psychiczne osób wstanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 9. prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2.

Ile trwa kurs KPP?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy powinien trwać 66 godzin dydaktycznych i nie mniej niż 7 dni.

Czy po ukończeniu kursu KPP jestem ratownikiem?

Tak, po ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy jesteś ratownikiem, ale nie jesteś ratownikiem medycznym. Nie możesz podjąć pracy w karetce czy udzielać pomocy wymagającej specjalnych uprawnień (np. podania lekarstwa).

Co mi da ukończenie kursu KPP?

Dzięki ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy będziesz wiedzieć jak udzielić profesjonalnej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej przed przyjazdem karetki na miejsce zdarzenia. Dodatkowo możesz też kierować akcją ratowniczą i ewakuacją z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb. W razie potrzeby możesz udzielić wsparcia psychicznego poszkodowanym i ich rodzinom.

Czy kurs KPP jest dla mnie?

Nie ma ograniczeń ani wymagań stawianych przed kursantami szkolenia KPP. Jednak przed przystąpienia do takiego kursu powinieneś zadać sobie kilka pytań dotyczących cech Twojego charakteru – czy jesteś odpowiednio opanowany w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, żeby kierować akcją do przyjazdu służb ratowniczych; czy nie boisz się, że połamiesz żebra lub mostek poszkodowanemu; czy nie mdlejesz na widok krwi itp.? Jeśli uznasz, że dasz sobie radę – ten kurs jest dla Ciebie ☺
Dodatkowo kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest wskazany dla osób pracujących w:

 • WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe),
 • TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe),
 • GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe),
 • strażaków,
 • policjantów,
 • strażników miejskich i gminnych,
 • innych.

Czy muszę odnawiać kurs KPP?

Uprawnienia wydawane po kursie KPP są ważne 3 lata. Po upływie tego czasu należy ponownie podejść do egzaminu w celu uzyskania recertyfikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *