Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Karta szkolenia wstępnego BHP 2024

Karta szkolenia wstępnego BHP

Nowa karta szkolenia wstępnego BHP

W 2019 roku karta szkolenia wstępnego BHP uległa zmianie. Zmiany są wprawdzie delikatne, jednakże należy korzystać z najnowszej wersji karty szkolenia wstępnego. Nowy dokument stanowi Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. (poz. 1099).

Jak wygląda karta szkolenia wstępnego BHP?

Generalnie szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części – instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, natomiast karta szkolenia wstępnego składa się z 4 części:
1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie
2. Nazwa komórki organizacyjnej
3. Instruktaż ogólny
4.1. Instruktaż stanowiskowy 1)
4.2. Instruktaż stanowiskowy 2)

Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez specjalistę ds. BHP i stanowi pierwszy kontakt pracownika z ogólnymi przepisami z zakresu bhp i p.poż.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i kompetencje (zazwyczaj przełożonego) –

Karta szkolenia wstępnego BHP – jak wypełnić?

Poniżej znajdziesz wskazówki jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP:

 • Oznaczenie pracodawcy – należy podać dane pracodawcy
 • Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie – należy wpisać dane osoby odbywającej szkolenie
 • Nazwa komórki organizacyjnej – należy podać nazwę firmy pracodawcy
 • Instruktaż ogólny – datę wpisuje i składa podpis pracownik, specjalista ds. BHP podpisuje, że prowadził szkolenie
 • Instruktaż stanowiskowy 1) – wypełnia osoba przeprowadzająca instruktaż (wpisuje nazwę stanowiska, datę, imię i nazwisko pracownika, stanowisko) oraz składa swój podpis wraz z datą; pracownik podpisuje kartę
 • Instruktaż stanowiskowy 2) – wypełniany w przypadku zmiany stanowiska pracy jak wyżej

Jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego?

W prawym górnym rogu możemy przystawić pieczątkę lub wpisać dane pracodawcy (firmy) – nazwę, adres, NIP
W sekcji 1 wpisujemy imię i nazwisko pracownika, zaś w sekcji 2 wskazujemy komórkę organizacyjną/dział, w którym dany pracownik rozpoczyna pracę.
Sekcję 3 wypełnia osoba przeprowadzająca instruktaż ogólny – wpisuję dzień, składa swój podpis i prosi pracownika o podpis.
Część 4 – 1) jest wypełniana przez przełożonego i/lub inne kompetentne osoby, które mogą pracownika zapoznać z zagrożeniami na stanowisku pracy. Wypełniane są takie dane jak: stanowisko pracy, daty szkolenia, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej szkolenie. W kolejnym akapicie wpisujemy imię i nazwisko pracownika oraz ponownie stanowisko. Na zakończenie osoba przeszkolona (nowy pracownik) oraz kierownik komórki organizacyjnej/działu składają swoje podpisy.
Część 4 – 2) jest wypełniana tylko w przypadku zmiany stanowiska pracy pracownika, np. awansu czy zmiany działu.

Wzór karty szkolenia wstępnego BHP 2020

Darmowy wzór karty szkolenia wstępnego BHP zgodny z Rozporządzeniem do pobrania

Gdzie trafia karta szkolenia wstępnego BHP?

Karta szkolenia wstępnego powinna być przechowywana w aktach pracowniczych. Następnie w przeciągu 6 lub 12 miesięcy od zatrudnienia (w zależności od stanowiska pracy) należy pracownika skierować na szkolenie okresowe BHP i powtarzać je co 1, 3, 5 lub 6 lat (również w zależności od stanowiska pracy pracownika).

Więcej o szkoleniach wstępnych BHP.
Więcej o szkoleniach okresowych BHP.

Najbliższe szkolenia wstępne BHP w Warszawie?

Online – w każdej chwili. Koszt szkolenia: 100 zł / 1 osoba
Konieczne zapisy: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń BHP online.

Szkolenie wstępne BHP z dojazdem?

Napisz lub zadzwoń i umów termin szkolenia wstępnego BHP dla Twoich pracowników z dojazdem do siedziby Twojej firmy

Szkolenie wstępne BHP online?

Sprawdź nasze szkolenie wstępne BHP online

Kontakt w sprawie szkolenia BHP

Mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Tel: 22 837 06 95

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *