fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Jak wybrać dobrą firmę do przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP?

Jak wybrać dobrą firmę do przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP

W ostatnim czasie obserwujemy coraz większe zainteresowanie szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne, jest aby przed dokonaniem wyboru firmy szkoleniowej zwrócić uwagę na kilka kryteriów związanych z poziomem i jakością przeprowadzanych szkoleń. Kierowanie się tylko ceną szkolenia może być złudne, ponieważ po przeprowadzeniu szkolenia może okazać się, że osoba prowadząca nie miała uprawnień do wystawienia zaświadczeń i pracodawca nie posiada potwierdzenia odbycia szkoleń przez pracowników.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. dokładnie określa kto oraz jak może przeprowadzać szkolenia.

Firma zewnętrzna jako organizator

Organizator szkolenia musi zapewnić:
1. wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia
2. programy poszczególnych rodzajów szkoleń opracowane dla określonych grup stanowisk (dopasowane do branży oraz zagrożeń związanych z pracą),
3. odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowo-dydaktycznej wraz z wyposażeniem sali wykładowej umożliwiającym właściwą realizację programów szkolenia,
4. właściwy przebieg szkolenia
5. prowadzenie dokumentacji w postaci:
– programów szkolenia,
– dzienników zajęć,
– protokołów przebiegu egzaminów,
– rejestru wydanych zaświadczeń,
6. wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jeżeli, którykolwiek z w/w punktów nie jest spełniony to nie należy wybierać takiej firmy, ponieważ szkolenie to nie będzie uznane za rzetelne i może zostać podważone podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Wykładowcy

Liczne interpretacje Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp zakładają, że 2-godzinny moduł szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony przeciwpożarowej powinien prowadzić wykładowca będący ratownikiem medycznym z przygotowaniem p.poż. Według Rozporządzenia (§ 5 pkt 3) „wykładowcy i instruktorzy winni posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia”, tak więc wykładowca powinien być specjalistą w swojej dziedzinie, posiadać doświadczenia zawodowe poparte praktyką (nie tylko teorią) oraz, co bardzo ważne, umieć przekazać uczestnikom swoją wiedzę.
W Ośrodku Szkolenia BHP dbamy o to, aby każdy wykładowca posiadał również przygotowanie pedagogiczne i prowadził szkolenia w sposób profesjonalny i ciekawy. Dodatkowo organizowane przez nas szkolenia okresowe BHP są zawsze prowadzone przez min. 2 wykładowców – ratownika medycznego z przygotowaniem p.poż oraz głównego specjalistę ds. BHP.

Dopasowanie programu do grupy docelowej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. określa również ramowe programy szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk. Warto jednak, aby programy szkoleń zostały rozszerzone o tematykę dotyczącą szczególnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą w określonym zakładzie. Dodatkowo, jeżeli szkolenie dedykowane jest dla kadry kierowniczej warto rozszerzyć program o np. moduły dotyczące stresu w pracy oraz mobbingu i dyskryminacji. Każde szkolenie powinno być przeprowadzane w sposób ciekawy, a podawanie przykładów dopasowanych do branży uczestników o wiele bardziej zainteresuje słuchaczy, co będzie stanowić wartość dodaną szkolenia.

Warunki lokalowe

Sala szkoleniowa, w której odbywają się kursy powinna być przygotowana zarówno do prowadzenia szkoleń w formie wykładu i/lub konwersatorium, jak również umożliwiać wykonywanie ćwiczeń praktycznych, w szczególności podczas szkoleń z pierwszej pomocy.

Zaświadczenia

Przed wybraniem firmy do organizacji szkoleń należy dokładnie dopytać, czy firma ta spełnia wymogi prawne uprawniające ją do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, tzn. czy jest jednostką szkoleniową zgodnie z definicją w §1a pkt 2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Gospodarki z dn. 24 lipca 2004 r.

Potwierdzenie kompetencji

Dodatkowym atutem każdej jednostki organizacyjnej jest posiadanie dokumentów potwierdzających jest kompetencje oraz jakość szkoleń. Może to być wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy albo wdrożona norma związana z jakością, np. ISO 29990:2010. Jednak największym odznaczeniem wśród firm prowadzących działalność szkoleniową z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy jest Certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej wydawany przez CIOP PIB (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy).
Ośrodek Szkolenia BHP pozytywnie przechodzi weryfikację kompetencji cyklicznie od 2006 roku. Ostatniej certyfikacji dokonaliśmy 10 marca 2019 r. Certyfikacja jest ważna 3 lata, tj. do 10 marca 2022 r.

Ochrona danych osobowych

Temat ochrony danych osobowych zyskał na znaczeniu w zeszłym roku ze względu na Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Warto sprawdzić, czy firma spełnia wymogi nakładane na nią przez RODO, czy jest chętna do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, czy ma osobę, która zajmuje się danymi osobowymi. Te wszystkie informacje lepiej pozyskać przez zdecydowaniem się na przeprowadzenie szkolenia.

Stabilna pozycja na rynku

W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców pojawia się i znika. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń okresowych BHP są ważne od 3 do nawet 6 lat od daty szkolenia. W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału zaświadczenia możesz ubiegać się o wydanie duplikatu zaświadczenia (odpłatnie lub nie). Gdy skorzystasz ze szkoleń okresowych oferowanych przez firmę, której pozycja jest niestabilna możesz nie mieć do kogo zwrócić się o wystawienie duplikatu, mimo, że powinieneś mieć taką możliwość. Dlatego tak ważne jest, aby firma wytypowana do organizacji szkoleń okresowych BHP miała stabilną pozycję na rynku i wypracowaną markę.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Akt główny – Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860
Nowelizacja 1 – Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972
Nowelizacja 2 – Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *