fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Jak długo jest ważne szkolenie BHP

Jak długo jest ważne szkolenie BHP

Aktualizacja zgodnie z nowelizacją przepisów – czerwiec 2019 r.

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się w dniu przyjęcia pracownika do pracy. Jest ono podzielone na instruktaż ogólny podczas którego pracownik jest zapoznawany z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie oraz instruktaż stanowiskowy. W czasie prowadzenia instruktażu stanowiskowego pracownik zostaje zapoznany z zasadami BHP oraz możliwymi zagrożeniami występującymi na jego stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych musi odbyć się w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Szkolenia okresowe dla robotników muszą być odnawiane nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych odbywa się nie później niż rok od daty zatrudnienia i jest ważne 5 lat.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami musi zostać przeprowadzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia. Szkolenie okresowe dla tej grupy jest ważne nie dłużej niż 5 lat.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych również jest ważne do 5 lat, jednak czas od zatrudnienia do pierwszego szkolenia okresowego to 12 miesięcy.

Pracownicy służby BHP, specjaliści ds. BHP, muszą swoją wiedzę aktualizować nie rzadziej niż raz na 5 lat, a pierwsze szkolenie musi obyć się przed upływem 12 miesięcy od daty zatrudnienia.

Pracodawco – sprawdź terminy kolejnych szkoleń okresowych BHP przed upływem ważności poprzednich szkoleń BHP Twoich pracowników!
Może zapisać pracowników na szkolenie otwarte lub zorganizować szkolenie zamknięte w siedzibie Twojej firmy.
Zadzwoń lub napisz:
(22) 837 06 95, 604 178 296
bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Szkolenia BHP

Komentarze

    1. Pani Bożeno, rok 2019 wprowadził wiele zmian w szkoleniach BHP. Początkowo szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych zostały wycofane w przypadku, gdy pracodawca spełniał szczególne wymogi. Zostało to opisane w artykule “Kto jest zwolniony z obowiązku szkolenia okresowego BHP zmiany 2019”. Jednakże w czerwcu 2019 nastąpiła kolejna zmiana przepisów związanych ze szkoleniami okresowymi BHP – grupa pracownicza “administracyjno-biurowi i inni” została rozdzielona na dwie oddzielne grupy, czyli “pracownicy administracyjno-biurowi” i “pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Pracownicy administracyjno-biurowi nie muszą przechodzić szkoleń okresowych BHP, o ile pracodawca spełnia wymogi opisane we wspomnianym artykule. Pracownicy z nowo wyodrębnionej grupy muszą przechodzić szkolenia okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat. Do nowo wyodrębnionej grupy należy zaliczyć m.in. lekarzy i nauczycieli. Warto pamiętać, że czynnikiem uciążliwym jest np. obciążenie psychiczne (stres) i obciążenie statyczne (wymuszona pozycja ciała).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *