fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Jak długo jest ważne szkolenie BHP

Jak długo jest ważne szkolenie BHP

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się w dniu przyjęcia pracownika do pracy. Jest ono podzielone na instruktaż ogólny podczas którego pracownik jest zapoznawany z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie oraz instruktaż stanowiskowy. W czasie prowadzenia instruktażu stanowiskowego pracownik zostaje zapoznany z zasadami BHP oraz możliwymi zagrożeniami występującymi na jego stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych musi odbyć się w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Szkolenia okresowa dla robotników muszą być odnawiane nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych odbywa się nie później niż rok od daty zatrudnienia i jest ważne 6 lat.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami musi zostać przeprowadzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia. Szkolenie okresowe dla tej grupy jest ważne nie dłużej niż 5 lat.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych również jest ważne do 5 lat, jednak czas od zatrudnienia do pierwszego szkolenia okresowego to 12 miesięcy.

Pracownicy służby BHP, specjaliści ds. BHP, muszą swoją wiedzę aktualizować nie rzadziej niż raz na 5 lat, a pierwsze szkolenie musi obyć się przed upływem 12 miesięcy od daty zatrudnienia.

Pracodawco – sprawdź terminy kolejnych szkoleń okresowych BHP przed upływem ważności poprzednich szkoleń BHP Twoich pracowników!
Może zapisać pracowników na szkolenie otwarte lub zorganizować szkolenie zamknięte w siedzibie Twojej firmy.
Zadzwoń lub napisz:
(22) 837 06 95, 604 178 296
bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *