Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Ergonomia pracy. Ergonomia stanowiska pracy

Ergonomia pracy

Zastanawiałeś się kiedyś jak zorganizować proces pracy, aby pracownicy nie odczuwali negatywnych skutków codziennie wykonywanych czynności? Chcesz uchronić pracowników przed schorzeniami negatywnie wpływającymi na jakość i wydajność ich pracy? Chętnie przekażemy szczegółową wiedzę z zakresu ergonomii, zapraszamy na szkolenie z ergonomii miejsca pracy oraz zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią artykułu.

Definicja ergonomii

Termin ergonomia wywodzi się od greckich słów ergon = dzieło, praca oraz słowa nomos = prawo. Jest to nauka o przystosowaniu środowiska pracy, procesów, czy stanowisk do anatomicznych i psychofizycznych możliwości człowieka. Celem zapewnienia ergonomicznych warunków pracy jest ochrona zdrowia pracowników oraz komfortu pracy, co przekłada się na wzrost efektywności pracowników oraz spadek występowania chorób zawodowych.
Ergonomia pracy jest nauką interdyscyplinarną. Obejmuje ona zagadnienia psychologii, bezpieczeństwa i higieny pracy, medycyny, antropometrii, czy socjologii pracy i nauk technicznych.

Rodzaje ergonomii pracy

Ergonomię dzielimy najczęściej na ergonomię koncepcyjną i ergonomię korekcyjną, które mają na celu dostosowywanie różnych aspektów pracy do możliwości ludzkiego organizmu, poprzez szukanie najlepszych rozwiązań optymalizacyjnych i usprawniających pracę.
Ponadto możemy podzielić zagadnienie ergonomii w zależności od dziedziny pracy. Przykładowo możemy wyodrębnić:

Czym jest ergonomia korekcyjna

Ergonomia korekcyjna zajmuje się poprawą i modernizacją już istniejących stanowisk pracy i procesów. W tym celu prowadzone są pomiary czynników szkodliwych w miejscu pracy, a stare maszyny są zastępowane nowszymi, bezpieczniejszymi urządzeniami. Szkodliwe czynniki, jakich pomiary są przeprowadzane to najczęściej powtarzalność i tempo poszczególnych czynności, czas pracy i przerwy, przyjmowana pozycja ciała przez pracownika na danym stanowisku, jak też poziom hałasu, czy oświetlenie stanowisk pracy. Również sprawdzane są odległości, w jakich umieszczone są przedmioty potrzebne do użytku codziennego na stanowisku pracy, aby pracownik nie musiał przybierać wymuszonej pozycji ciała, sięgając po nie.

Czym jest ergonomia koncepcyjna

Ergonomia koncepcyjna ma na celu ustalenie jak najlepszych rozwiązań, aby miejsce pracy było ergonomiczne i funkcjonalne. Jest to planowanie, jak dane stanowisko pracy powinno wyglądać, aby pracownik nie cierpiał np. z powodu nieodpowiednio dostosowanego krzesła lub źle rozmieszczonych przedmiotów potrzebnych mu do pracy. Głównym celem jest koncepcja „idealnie” przygotowanej powierzchni biurowej dla pracowników. Innymi słowy jest to projektowanie procesu pracy.

Charakterystyka ergonomicznego stanowiska pracy

Ergonomiczne stanowisko pracy to takie, które jest odpowiednio przystosowane pod kątem cech antropometrycznych człowieka. Stanowisko takie nie powinno wpływać negatywnie na stan zdrowia pracownika. Ergonomicznie przygotowane stanowisko pracy przekłada się na bardziej wydajną pracę pracowników.
Aby zapewnić komfort pracy należy zadbać o odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Stanowisko pracy powinno być wyposażone w krzesło ergonomiczne z możliwością regulacji jego wysokości, kąta nachylenia oparcia, regulacja wysokości podłokietników, a w razie potrzeby podnóżek. Monitor powinien zostać umieszczony na wysokości wzroku pracownika. Znaki na ekranie powinny być czytelne, a jaskrawość możliwa do wyregulowania, zależnie od intensywności oświetlenia w pomieszczeniu. Ponadto obraz powinien być stabilny, a ekran powinien być pokryty filtrem antyodbiciowym. Istotne jest, aby nachylenie monitora było regulowane. Pracownik powinien mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń pracy. Wymiary stołu, który jest elementem stanowiska pracy, powinna być odpowiednio dobrana tak, aby pracownik mógł swobodnie rozłożyć się ze sprzętem i innymi rzeczami biurowymi. Dodatkowo ważne jest, aby praca była zorganizowana w taki sposób, by pracownik nie musiał wykonywać nienaturalnych fizjologicznie, powtarzalnych ruchów ciała, czy przyjmować wymuszonych pozycji ciała.

Masz więcej pytań na temat ergonomii w miejscu pracy? Potrzebujesz usługi związanej z doradztwem BHP?

Napisz lub zadzwoń do nas.
Mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Tel: 22 837 06 95, 22 837 37 82

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Źrodła: Centralny Instytut ochrony pracy

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *