Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Czynniki biologiczne w pracy

Wstęp

Czy pracownicy w Twoim zakładzie pracy są narażeni na szkodliwe czynniki biologiczne z grupy 3, 3** i 4? Skąd wiedzieć, jakie czynniki biologiczne należą do powyższych grup? Gdzie szukać informacji? Czy powinny zostać przygotowane dokumenty potwierdzające narażenie pracowników na czynniki biologiczne? Jeśli szukasz informacji na ten temat, zapraszamy do lektury!

Spis treści

 1. Czym są czynniki biologiczne?
 2. Jaki jest podział czynników biologicznych?
 3. Na jakich stanowiskach pracy pracownicy są najbardziej narażeni na czynniki biologiczne?
 4. Czy należy prowadzić dokumentację związaną z narażeniem na czynniki biologiczne?
 5. Gdzie można znaleźć informacje dotyczące czynników biologicznych?
 • Drobnoustroje komórkowe i jednostki bezkomórkowe, które mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka
 • Czynniki biologiczne zostały przyporządkowane do 4 grup, w zależności od prawdopodobieństwa wywołania przez nie choroby u człowieka oraz od poziomu niebezpieczeństwa wywołanej przez czynniki biologiczne choroby
 • Pracownicy, którzy mają styczność z pożywieniem, ze zwierzętami, bądź pracujący w służbie zdrowia
 • Tak, jeśli pracownicy danego zakładu pracy narażeni są na czynniki biologiczne mieszczące się w grupie 3, 3** oraz 4
 • W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku oraz w Dyrektywie z dnia 18 września 2000 r.

Czym są czynniki biologiczne?

Czynniki biologiczne są to drobnoustroje komórkowe, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, hodowle komórkowe, pasożyty zewnętrzne. Są one przyczyną wielu zakażeń alergii i zatruć. Czynniki biologiczne kwalifikowane są do 4 grup. Podstawą do ich kwalifikacji jest wpływ czynników biologicznych na zdrowie pracowników.

Jaki jest podział czynników biologicznych?

Czynniki biologiczne dzielimy na 4 grupy zagrożenia. Grupa 1 zagrożenia obejmuje czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne. Dbanie o higienę jest wystarczające przy eliminacji lub ograniczeniu stopnia narażenia. Z tego względu nie zostały one uwzględnione w wykazie szkodliwych czynników biologicznych.
Grupa 2 zagrożenia obejmuje czynniki, które wywołują choroby u ludzi , mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj w stosunku do chorób wywołanych czynnikami biologicznymi z grupy 2 istnieją skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.
Grupa 3 zagrożenia obejmuje czynniki wywołujące ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenianie się ich wśród ludzi jest wielce prawdopodobne. Przy tej grupie również istnieją skuteczne metody profilaktyki i leczenia.
Istnieje również tzw. Grupa 3**. Są to czynniki, które stanowią ograniczone ryzyko zarażenia dla pracowników, gdyż przenoszone są one innymi drogami niż drogą kropelkową.
Grupa 4 obejmuje czynniki biologiczne wywołujące u ludzi ciężkie choroby. Są one bardzo niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenianie się jest bardzo duże. Również nie istnieją w stosunku do nich odpowiednio skuteczne sposoby profilaktyki, czy też leczenia.

Na jakich stanowiskach pracy pracownicy są najbardziej narażeni na czynniki biologiczne?

Pracownicy, którzy są narażeni w wysokim stopniu na czynniki biologiczne to pracownicy zakładów produkujących żywność, pracownicy pracujący w rolnictwie, prace, podczas których dochodzi do kontaktu z produktami pochodzenia zwierzęcego, praca w ochronie zdrowia, przy oczyszczaniu ścieków, czy podczas wykonywania innych prac, gdzie potwierdzone zostało narażenie na działanie konkretnych czynników biologicznych. Wykaz prac niebezpiecznych znajduje się w załączniku 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku.

Czy należy prowadzić dokumentację związaną z narażeniem na czynniki biologiczne?

Jeżeli na danym stanowisku pracy pracownik narażony jest na czynniki biologiczne mieszczące się w grupie 3, 3** oraz 4 pracodawca ma obowiązek posiadać takie dokumenty jak Rejestr prac oraz Rejestr pracowników. Powyższe dokumenty powinny zawierać opis danego stanowiska pracy, liczbę osób pracujących na danym stanowisku pracy, czynnik biologiczny na jaki narażony jest pracownik na danym stanowisku, czas narażenia na dany czynnik biologiczny, drogę zakażenia, chorobę jaką powoduje dany czynnik oraz w jakiej grupie dany czynnik biologiczny się mieści. Więcej informacji można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Gdzie można znaleźć informacje dotyczące czynników biologicznych?

Informacji dotyczących czynników biologicznych należy szukać w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki oraz w Dyrektywie 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy.
W wyżej wymienionych dokumentach znajdziemy ogólne informacje co powinno znajdować się w rejestrze prac oraz rejestrze pracowników. Na tej podstawie należy przygotować odpowiednie dokumenty, których forma powinna być czytelna. Wykaz szkodliwych czynników biologicznych oraz ich przyporządkowanie do odpowiedniej grupy zagrożeń znajdziemy w załączniku pierwszym do Rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2005.

Masz pytania dotyczące Rejestrów prac i pracowników? A może zastanawiasz się na jakie szkodliwe czynniki biologiczne narażeni są Twoi pracownicy?

Napisz lub zadzwoń do nas.
Mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Tel: 22 837 06 95, 22 837 37 82

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Źródła:

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
  Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.