Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Czas pracy osoby niepełnosprawnej – przepisy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej - przepisy

Ulgi dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne ułatwiają znalezienie zatrudnienia ludziom, którzy ze względu na różne niedyspozycje fizyczne mogliby mieć problem z utrzymaniem siebie i swoich bliskich. Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem niepełnosprawnych muszą jednak liczyć się z pewnymi ograniczeniami związanymi z czasem pracy takich pracowników. Przed podpisaniem umowy z kandydatem do pracy warto poznać odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z czasem pracy pracowników niepełnosprawnych m.in. po to, by lepiej zorganizować pracę całego zespołu, uwzględniając ograniczenia nakładane na pracodawcę przez przepisy BHP.

Ile wynosi maksymalny czas pracy pracownika niepełnosprawnego?

Maksymalny czas pracy osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Czy pracownik ma obowiązek przekazania pracodawcy zaświadczenia dotyczącego potrzeby stosowania skróconego czasu pracy?

Nie, pracodawca powinien sam mieć świadomość konieczności stosowania tego przepisu, ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności pracownika (zasada dotyczy osób ze stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym).

Jaki wpływ ma obniżony czas pracy na wysokość wynagrodzenia?

Wysokość wynagrodzenia nie zostaje obniżona z powodu skróconego czasu pracy. W przypadku rozliczenia godzinowego stawki godzinowe zostają podwyższone, w celu zrównania wysokości wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia, które otrzymywałby dany pracownik w przypadku standardowego czasu pracy. Zasada ta dotyczy zarówno osób, które rozpoczęły pracę, mając status osoby niepełnosprawnej, jak również tych, które otrzymały ten status dopiero po pewnym czasie od zatrudnienia u danego pracodawcy. W żadnym wypadku wysokość wynagrodzenia nie może być uzależniona od tego, czy pracownikowi przysługuje skrócony czas pracy z powodu orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak postąpić w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna została zatrudniona przed wprowadzeniem zapisu o skróconym czasie pracy?

W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do poinformowania niepełnosprawnego pracownika o zmianach i dopasowania jego godzin pracy do obecnych przepisów. Jeśli normy czasu pracy zostały zapisane w umowie o pracę, należy odpowiednio ją zmodyfikować.

Czy osoba niepełnosprawna może pracować w soboty i niedziele?

Tak, nie ma do tego żadnych prawnych przeciwwskazań.

W jakich godzinach osoba niepełnosprawna nie może pracować?

Niepełnosprawni nie mogą pracować w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych.

Czy od przepisów opisanych powyżej istnieją wyjątki?

Zasady opisane powyżej nie dotyczą osób zatrudnionych przy pilnowaniu. Można z nich zrezygnować również wtedy, gdy na wniosek pracownika, zgodę na to wyrazi lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników. Jeśli jest on nieobecny, takiej zgody może udzielić lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą.

Komentarze

  1. Nie tylko w ochronie czas pracy wymaga innych zasad. Praca dla niepełnosprawnych w sklepie także jest z tego powodu problematyczna. 7-godzinny dzień pracy utrudnia budowę grafików. Inni pracownicy są niezadowoleni, że w tę brakującą godzinę muszą przejmować obowiązki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *