Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

BHP w szkole – obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

BHP w szkole – obowiązki dyrektora szkoły

Kiedy słyszymy o BHP w szkole pierwszą kwestią, która przychodzi nam do głowy, jest zasada zapewniania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki. Uczniowie to w końcu osoby niepełnoletnie, które często nie znają jeszcze zasad bezpiecznego zachowania i czasami postępują lekkomyślnie. Co więcej, szkoła sprawuje nad nimi pełną opiekę w godzinach lekcyjnych. O ile większość przepisów BHP spoczywających na dyrektorze szkoły jest związana z dbałością o uczniów, o tyle musimy pamiętać, że dyrektora szkoły obowiązują również zasady BHP w szkole dla pracodawcy. W szkole pracuje przecież wielu nauczycieli i przedstawicieli innych zawodów (m.in. pomoc kuchenna, sprzątaczki czy obsługa techniczna). Jakie obowiązki związane z BHP nakłada na dyrektora szkoły Kodeks Pracy?

Wysyłanie pracowników na badania lekarskie

Wszyscy pracownicy szkoły muszą być poddawani wstępnym, okresowym i/lub kontrolnym badaniom lekarskim zgodnie z wymaganiami na danym stanowisku pracy.

Wysyłanie pracowników na szkolenia BHP

Dyrektor szkoły ma obowiązek wysyłać wszystkich pracowników na wstępne i okresowe szkolenia BHP.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego

Dla wszystkich prac wykonywanych w szkole dyrektor ma obowiązek przygotować dokument z oceną ryzyka zawodowego, poinformować pracowników o wynikach tej oceny i działaniach profilaktycznych zastosowanych w celu zmniejszenia ryzyka.

Dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Wszystkie te środki muszą spełniać wymagania zgodności i zostać przekazane pracownikom nieodpłatnie.

Przeciwdziałanie mobbingowi

Przestrzeganie przepisów BHP dotyczących ochrony pracy młodocianych i pracy kobiet

Jeśli w szkole pracują kobiety (co zdarza się bardzo często) i młodociani, dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać się i zastosować przepisy BHP dla tych grup pracowników.

Wykonywanie zaleceń społecznego inspektora pracy

Utworzenie służby BHP lub komisji BHP w przypadku odpowiedniej liczby pracowników

Jeśli w szkole zatrudnionych jest więcej niż 100 pracowników, dyrektor szkoły ma obowiązek utworzyć służbę BHP. W przypadku zatrudnienia ponad 250 pracowników należy utworzyć komisję BHP.

Dopilnowanie wyznaczenia koordynatora nadzorującego w przypadku prac zlecanych zewnętrznym podmiotom

Jeśli na terenie szkoły wykonywane są prace (np. remontowe) przez osoby zatrudnione przez innego pracodawcę, niż dyrektor szkoły, należy dopilnować, by wyznaczono koordynatora nadzorującego. Koordynator ten byłby odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie wykonującej zlecone prace.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.